ING or to or nothing

 0    20 Datenblatt    asiawojtowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być w stanie zrobić czegoś
Lernen beginnen
be able to do sth
be able to swim
pozwolić sobie na to sth
Lernen beginnen
afford to do sth
afford to buy a flat
zgadzać się zrobić coś
Lernen beginnen
agree to do sth
agree to help someone
zorganizować spotkanie
Lernen beginnen
arrange to meet
zdecydować co zrobić
Lernen beginnen
choose to do something
zdecydować się na coś
Lernen beginnen
decide to do something
decide to buy a new flat
pomóc zrobić coś
Lernen beginnen
help to do sth
help to cook the dinner
mieć nadzieję, że coś się zrobi
Lernen beginnen
hope to do sth
hope to go to university
nauczyć się coś robić
Lernen beginnen
learn to do sth
learn to swim
zdołać coś zrobić
Lernen beginnen
manage to sth
manage to escape
oferować zrobienie czegoś
Lernen beginnen
offer to do sth
offer to do the washing up
planować założyć rodzinę
Lernen beginnen
plan to start a family
udawać, że coś zrobi
Lernen beginnen
pretend to do sth
pretend to be someone else
obiecywać zrobienie czegoś
Lernen beginnen
promise to do sth
promise to pay sth back
odmówić zrobienia czegoś
Lernen beginnen
refuse to do sth
refuse to cooperate
przyznać się do kradzieży pieniędzy
Lernen beginnen
admit stealing the money
unikać jazdy w centrum miasta
Lernen beginnen
avoid driving in the city centre
nie znosić stania w kolejce
Lernen beginnen
can't stand queuing
zaprzeczyć zaangażowaniu w coś
Lernen beginnen
deny being involved
chcieć iść do domu wcześniej
Lernen beginnen
feel like going home early

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.