in/on/and others bitch...

 0    191 Datenblatt    kamas514
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
on board
Lernen beginnen
na pokładzie
on a cruise
Lernen beginnen
w rejs
on Earth
Lernen beginnen
na ziemi
on the outskirts
Lernen beginnen
na obrzeżach
on page (three)
Lernen beginnen
na (trzeciej) stronie
on the pavement
Lernen beginnen
na chodniku
on the radio
Lernen beginnen
w radio
on TV
Lernen beginnen
w telewizji
on my birthday
Lernen beginnen
na moje urodziny
on time
Lernen beginnen
punktualnie
on the right/left
Lernen beginnen
po prawej/lewej
on the way to
Lernen beginnen
po drodze do
on the phone
Lernen beginnen
przez telefon
be/go on strike
Lernen beginnen
strajkować/rozpocząć strajk
be/go on a diet
Lernen beginnen
być na diecie/ przejść na dietę
be on fire
Lernen beginnen
palić się
on the whole
Lernen beginnen
generalnie
on purpose
Lernen beginnen
celowo
on foot
Lernen beginnen
na piechotę
on condition that
Lernen beginnen
pod warunkiem że
on behalf of
Lernen beginnen
w imieniu.
on the one hand... on the other hand
Lernen beginnen
z jednej strony... z drugiej strony
on a bus/a train/a plane/a ship/a bike/a motorbike/horse
Lernen beginnen
w autobusie/w pociągu/w samolocie/na statku/na rowerze/na motocyklu/na koniu
on account of
Lernen beginnen
z powodu
on average
Lernen beginnen
przeciętnie
on business
Lernen beginnen
w interesach
on the contrary
Lernen beginnen
przeciwnie
on demand
Lernen beginnen
na żądanie
on duty
Lernen beginnen
na służbie
on the (2nd) floor
Lernen beginnen
na (drugim) piętrze
on holiday/vacation
Lernen beginnen
na wakacjach
on the Internet
Lernen beginnen
w internecie
on one's knees
Lernen beginnen
na kolanach
on second thoughts
Lernen beginnen
po namyśle
on one's own
Lernen beginnen
samodzielny/samodzielnie
(be) on sick-leave
Lernen beginnen
(być) na zwolnieniu lekarskim/iść na zwolnienie lekarskie
(be) on maternity leave/go on maternity leave
Lernen beginnen
(być) na urlopie macierzyńskim/przejść na urlop macierzyński
in a chair/armchair
Lernen beginnen
na krześle/w fotelu
in bed
Lernen beginnen
w łóżku
in the world
Lernen beginnen
na świecie
in the middle of the road
Lernen beginnen
na środku ulicy
in the north/south/east/west
Lernen beginnen
na północy/południu/wschodzie/zachodzie
in the sky
Lernen beginnen
na niebie
in time
Lernen beginnen
z czasem
in time (for)
Lernen beginnen
na czas
in the end
Lernen beginnen
w końcu
in the corner
Lernen beginnen
w rogu
in hospital
Lernen beginnen
w szpitalu
in prison
Lernen beginnen
w więzieniu
in the rain/sun/shade
Lernen beginnen
w deszczu/słońcu/cieniu
in my opinion
Lernen beginnen
moim zdaniem
(write) in ink/pencil
Lernen beginnen
pisać atramentem/ołówkiem
in danger
Lernen beginnen
w niebezpieczeństwie
in cash
Lernen beginnen
gotówką
in the future
Lernen beginnen
w przyszłości
in answer (to)
Lernen beginnen
w odpowiedzi (na)
in English
Lernen beginnen
po angielsku
in general
Lernen beginnen
ogólnie
in pairs
Lernen beginnen
parami w parach
in other words
Lernen beginnen
innymi słowy
in addition to
Lernen beginnen
w dodatku
in advance
Lernen beginnen
z wyprzedzeniem
in brief
Lernen beginnen
krótko
in the centre of
Lernen beginnen
w centrum
(be) in charge of
Lernen beginnen
(być) odpowiedzialnym za
in common
Lernen beginnen
wspólny
in comparison with
Lernen beginnen
w porównaniu z
in conclusion
Lernen beginnen
podsumowując
in detail
Lernen beginnen
szczegółowo
in exchange for
Lernen beginnen
w zamian za
in fact
Lernen beginnen
w rzeczywistości
in fashion
Lernen beginnen
modny
(be) in favour of
Lernen beginnen
(być) za (być zwolennikiem)
in half
Lernen beginnen
na pół
in a hurry
Lernen beginnen
w pośpiechu
in love with
Lernen beginnen
zakochany w
in the meantime
Lernen beginnen
w międzyczasie
in the name of
Lernen beginnen
w imię
in a nutshell
Lernen beginnen
krótko (mówiąc)
in order to
Lernen beginnen
aby
(be) in pain
Lernen beginnen
cierpieć
in particular
Lernen beginnen
w szczególności
in the past
Lernen beginnen
w przeszłości
in person
Lernen beginnen
osobiście
in principle
Lernen beginnen
w zasadzie
in theory/practice
Lernen beginnen
teoretycznie/praktycznie
in public/private
Lernen beginnen
publicznie/prywatnie
in progress
Lernen beginnen
w trakcie
in return
Lernen beginnen
w zamian
in self-defence
Lernen beginnen
w obronie własnej
in the street
Lernen beginnen
na ulicy
in touch
Lernen beginnen
w kontakcie
in turn
Lernen beginnen
po kolei
in vain
Lernen beginnen
na próżno
in question
Lernen beginnen
o którym mowa
(send) by post
Lernen beginnen
(wysyłać) pocztą
(do) by hand
Lernen beginnen
(robić) ręcznie
(contact) by phone/e-mail/fax
Lernen beginnen
(skontaktować się) przez telefon/email/fax
(pay) by cheque/credit card
Lernen beginnen
(płacić) czekiem/kartą kredytową
by mistake/accident/chance
Lernen beginnen
przez pomyłkę/niechcący/przez przypadek
by car/train/plane/subway
Lernen beginnen
samochodem/pociągiem/samolotem/metrem
by heart
Lernen beginnen
na pamięć
by the way
Lernen beginnen
nawiasem mówiąc/przy okazji
day by day
Lernen beginnen
dzień po dniu
by telepathy
Lernen beginnen
telepatycznie
by example
Lernen beginnen
na przykładzie
by day/night
Lernen beginnen
podczas dnia/nocy
by surprise
Lernen beginnen
z zaskoczenia
by now
Lernen beginnen
do tej pory
by force
Lernen beginnen
siłą
by luck
Lernen beginnen
szczęśliwym trafem
by birth/marriage
Lernen beginnen
z urodzenia/poprzez małżeństwo/po mężu
for a change
Lernen beginnen
dla odmiany
for ages
Lernen beginnen
latami/przez lata/"całe wieki"
for supper
Lernen beginnen
na kolację
for fear of
Lernen beginnen
z obawy przed
for fun/pleasure
Lernen beginnen
dla zabawy/przyjemności
for good
Lernen beginnen
na dobre
(to take sth/sb) for granted
Lernen beginnen
być czegoś/kogoś pewnym/uważać że się należy/uważać za pewnik
for life
Lernen beginnen
na całe życie
for sale
Lernen beginnen
na sprzedaż
for a visit
Lernen beginnen
z wizytą
(to go) for a walk
Lernen beginnen
iść na spacer
for a while
Lernen beginnen
przez chwilkę
for better or worse
Lernen beginnen
na dobre i złe
for sb's birthday
Lernen beginnen
na czyjeś urodziny
for the sake of
Lernen beginnen
przez wzgląd na kogoś
for certain
Lernen beginnen
na pewno
for hire
Lernen beginnen
do wynajęcia
for keeps
Lernen beginnen
na zawsze (dać coś komuś do zatrzymania)
for the time being
Lernen beginnen
na chwilę obecną
for example/instance
Lernen beginnen
na przykład
out of order
Lernen beginnen
zepsuty
(get) out of practice
Lernen beginnen
wychodzić z wprawy
(be) out of touch
Lernen beginnen
nie być w kontakcie
out of the way
Lernen beginnen
na uboczu
(be) out of breath
Lernen beginnen
stracić dech w piersiach/zasapać się
out of control
Lernen beginnen
poza kontrolą
out of date
Lernen beginnen
staroświecki
out of fashion
Lernen beginnen
niemodny
out of print
Lernen beginnen
wyczerpany (o nakładzie)
out of luck
Lernen beginnen
pechowy
out of sight
Lernen beginnen
poza zasięgiem wzroku
out of tune
Lernen beginnen
niedostrojony/fałszujący
out of earshot
Lernen beginnen
poza zasięgiem słuchu
out of time
Lernen beginnen
po terminie
out of (one's) pocket
Lernen beginnen
za własne pieniądze/z własnej kieszeni
(get) out of hand
Lernen beginnen
(wymykać się) spod kontroli
out of stock
Lernen beginnen
wyprzedany
out of the question
Lernen beginnen
wykluczony/poza dyskusją
out of reach
Lernen beginnen
poza zasięgiem
out of work
Lernen beginnen
bez pracy/bezrobotny
from A to B
Lernen beginnen
od A do B
from place to place
Lernen beginnen
z miejsca do miejsca
from time to time
Lernen beginnen
od czasu do czasu
from now on
Lernen beginnen
od teraz
from my point of view
Lernen beginnen
z mojego punktu widzenia
from memory
Lernen beginnen
z pamięci
from experience
Lernen beginnen
z doświadczenia
(go) from bad to worse
Lernen beginnen
pogorszyć się
from morning to night
Lernen beginnen
od rana do nocy
from scratch
Lernen beginnen
od zera
from wood/flour/plastic
Lernen beginnen
z drewna/mąki/plastiku
up to date
Lernen beginnen
aktualny
(it's) up to you
Lernen beginnen
to zależy od ciebie/jak chcesz
up and down
Lernen beginnen
raz na wozie raz pod wozem (raz lepiej raz gorzej)
up the spout
Lernen beginnen
stracony/zmarnowany
up to no good
Lernen beginnen
mieć coś złego w zamiarach/nie wróżyć niczego dobrego
to some extent
Lernen beginnen
do pewnego stopnia
(to get) to the point
Lernen beginnen
przechodzić do sedna sprawy
to sb's surprise
Lernen beginnen
ku czyjemuś zdziwieniu
to sb's advantage
Lernen beginnen
na czyjąś korzyść
to sb's amazement
Lernen beginnen
ku czyjemuś zdziwieniu
to sb
Lernen beginnen
komuś
to sbdy's liking
Lernen beginnen
jak na czyjś gust
under control
Lernen beginnen
pod kontrolą
under the impression
Lernen beginnen
pod wrażeniem
under arrest
Lernen beginnen
aresztowany
under age
Lernen beginnen
niepełnoletni
under repair
Lernen beginnen
w trakcie naprawy
(be/feel) under the weather
Lernen beginnen
(czuć się) beznadziejnie
under discussion
Lernen beginnen
omawiany
off the air
Lernen beginnen
zdjęty z anteny
off work/school
Lernen beginnen
po pracy/szkole
off duty
Lernen beginnen
po służbie
off the record
Lernen beginnen
nie do wiadomości publicznej/nieoficjalny
off the map
Lernen beginnen
daleki/odległy
off the peg
Lernen beginnen
nie szyty na miarę/z wieszaka
off the point
Lernen beginnen
nie na temat
off colour
Lernen beginnen
niedysponowany
off limits
Lernen beginnen
zabroniony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.