interface 2 unit 3 Leszcz 1

 0    51 Datenblatt    agaandruszkiewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odkrywać
Lernen beginnen
to discover
badać, zgłębiać
Lernen beginnen
to explore
wynaleźć
Lernen beginnen
to invent
On wynalazł tą rzecz 2 lata temu
Lernen beginnen
He invented this thing 2 years ago
On odkrył to miasto dawno temu
Lernen beginnen
He discovered this town a long time ago
Oni zbadali to miasto wiek temu
Lernen beginnen
They explored this city a century ago
W 19 wieku była susza
Lernen beginnen
In the 19th century was the drought
susza
Lernen beginnen
a drought
trzęsienie ziemii
Lernen beginnen
earthquake
sejsmologia zajmuje się trzęsieniem ziemi
Lernen beginnen
Seismology deals with earthquakes
W 14 wieku był głód
Lernen beginnen
In the 14th century there was a famine
Boję się powodzi
Lernen beginnen
I'm afraid of flood
To było osuwisko
Lernen beginnen
It was a landslide
Czekali na erupcje wulkanu
Lernen beginnen
They waited for the eruption of a volcano
erupcja wulkanu
Lernen beginnen
volcano eruption
samolot wylądował 2 godziny temu
Lernen beginnen
the plane landed two hours ago
samolot wystartował o 7
Lernen beginnen
plane took off at 7
Nie lubię wyjeżdżać z Polski
Lernen beginnen
I do not like to leave Poland
Żeglowali ale nie jeżdzili na rowerach
Lernen beginnen
They sailed but didn't ride their bicycles
nie lubimy schodzić
Lernen beginnen
we do not like to descend
poprosiliśmy przewodnika górskiego o pomoc
Lernen beginnen
We asked a mountain guide for help
alpinista amator wspinaczki
Lernen beginnen
amateur mountaineer climbing
zabrakło nam tlenu
Lernen beginnen
we ran out of oxygen
zdobyli szczyt
Lernen beginnen
They reached the top
podróżowali przez ocean
Lernen beginnen
They traveled across the ocean
podziwiam Cię
Lernen beginnen
I admire you
pojawili się za późno
Lernen beginnen
They appeared too late
świetny, znakomity
Lernen beginnen
brilliant
Zakopali pod śniegiem
Lernen beginnen
They buried under the snow
Miasto było ukryte pod popiołem
Lernen beginnen
The city was hidden under the ashes
To było wielkie imperium
Lernen beginnen
It was a great empire
Zawsze byłeś moim towarzyszem
Lernen beginnen
You were always my companion
To jest dokładnie o czym marzę
Lernen beginnen
That is exactly what I dream
Natychmiast przestań mówić
Lernen beginnen
Immediately stop talking
Chcę Cię wprowadzić do mojej rodziny
Lernen beginnen
I want to introduce you to my family
To jest wprowadzenie do tej książki.
Lernen beginnen
This is the introduction to the book.
Turcy nie najechali na to miasto
Lernen beginnen
The Turks did not invaded the city
Musimy przeprowadzić śledztwo.
Lernen beginnen
We have to investigate.
przestrzeń kosmiczna
Lernen beginnen
outer space
To jest właściciel tego samochodu.
Lernen beginnen
It is the owner of the car.
zabezpieczyli malowidła
Lernen beginnen
They prezerved paintings
Kto jest premierem w waszym kraju?
Lernen beginnen
Who is the Prime Minister of your country?
Ty szczurze
Lernen beginnen
You rat
Odbudowali miasto
Lernen beginnen
They rebuilt the city
Budynek oparł się trzęsieniu ziemi
Lernen beginnen
The building resisted the earthquake
Kto jest odpowiedzialny za ten bałagan
Lernen beginnen
Who is responsible for this mess
Potrzebowali kilku lat
Lernen beginnen
They needed several years
mąka pszenna
Lernen beginnen
wheat flour
panować, rządzić
Lernen beginnen
to rule
szeroki most
Lernen beginnen
wide bridge
tak
Lernen beginnen
Dominika jest Nie miła

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.