Internet to the Rescue! (1)

 0    69 Datenblatt    roosz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rescue
Internet to the Rescue!
Lernen beginnen
ratunek
internet na ratunek
to allocate
Technology plays a major role in helping us allocate more free time for ourselves.
Lernen beginnen
przydzielać
Technologia odgrywa ważną rolę w pomaganiu nam przydzielić więcej wolnego czasu dla siebie.
advantage
There are many adavntages that technology, especially the Internet, can provide to people.
Lernen beginnen
zaleta
Istnieje wiele zalet, które technologia, zwłaszcza Internet, mogą dostarczyć ludziom.
to provide
There are many adavntages that technology, especially the Internet, can provide to people.
Lernen beginnen
dostarczać
Istnieje wiele zalet, które technologia, zwłaszcza Internet, mogą dostarczyć ludziom.
benefit
Lernen beginnen
korzyść
in particular
Lernen beginnen
zwłaszcza
self-esteem
This powerful tool not only helps women achieve self-esteem
Lernen beginnen
poczucie własnej wartości
To potężne narzędzie nie tylko pomaga kobietom osiągnąć poczucie własnej wartości.
achieve
Lernen beginnen
osiągać
hectic schedule
It organises hectic schedules, setting aside more hours for other important tasks.
Lernen beginnen
napięty grafik
organizuje napięte grafiki, oszczędza więcej godzin na inne ważne zadania.
tasks
Lernen beginnen
Zadania
filled
Lernen beginnen
wypełniony
express
Lernen beginnen
wyrazić
views
Lernen beginnen
odsłon, poglądy
gain
Lernen beginnen
zdobyć
overview
overview: Internet trends in the United States
Lernen beginnen
przegląd
according to
According to an online report, in the first quarter of 2014, 198 million US consumers made an online purchase.
Lernen beginnen
według, zgodnie z
Według raportu online, w pierwszym kwartale 2014 roku, około 198 milionów amerykańskich konsumentów dokonał zakupu online.
consumers
Lernen beginnen
konsumenci
to increase
This trend will soon increase as technology evolves to its maximum potential.
Lernen beginnen
wzrastać
Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
survey
Another survey recently revealed that women currently shop online more than men.
Lernen beginnen
badanie, ankieta
Kolejna ankieta ujawniła ostatnio, że kobiety obecnie kupują online więcej niż mężczyzn.
to reveal that
Lernen beginnen
ujawniać, że
currently
Lernen beginnen
obecnie
household
These online shoppers typically live in households with incomes above $75,000.
Lernen beginnen
gospodarstwo domowe
Kupujący online zazwyczaj żyją w gospodarstwach domowych o dochodach powyżej 75.000 dolarów.
income
Lernen beginnen
dochód
mention
The survey also mentioned that women in particular have accepted online shopping and will be more likely in the future to shop across a large range of producs.
Lernen beginnen
wspominać
accepted
Lernen beginnen
zaakceptowany
likely
Lernen beginnen
prawdopodobnie
across
Lernen beginnen
przez
range
Lernen beginnen
zakres
access
The Internet has access to thousands of websites that help women can find beneficial.
Lernen beginnen
dostęp
Internet ma dostęp do tysięcy stron internetowych, które pomagają kobietom znaleźć korzystne.
beneficial
Lernen beginnen
korzystny
to range from
Below is a list and description of some of the most interesting websites that help women with anything, ranging from purchasing makeup online to carrer advice.
Lernen beginnen
obejmować swym zakresem od X do Y
Poniżej znajduje się lista i opis niektórych z najbardziej interesujących stron internetowych, które pomagają kobietom z czymkolwiek, od makijażu online do porad dotyczących kariery.
carrer advice
Lernen beginnen
porada dotycząca kariery
suitable for
Lernen beginnen
odpowiedni dla kogoś / czegoś
tutorial
Lernen beginnen
przewodnik, kurs
explain
Lernen beginnen
wyjaśniać
basics
Lernen beginnen
Podstawy
advanced
Lernen beginnen
zaawansowany
techniques
Lernen beginnen
techniki
application
Lernen beginnen
aplikacja
chemist's shop
Lernen beginnen
apteka
to contain
Lernen beginnen
zawierać coś
purchases
Lernen beginnen
zakupy
bit more
Lernen beginnen
nieco więcej
numerous
Lernen beginnen
liczny
brand
Lernen beginnen
marka
return
Lernen beginnen
powrót
customer
Lernen beginnen
klient
to rent sth
Lernen beginnen
wypożyczać coś, wynajmować coś
via
Lernen beginnen
przez, poprzez
dimension
Lernen beginnen
wymiar, rozmiar
allow
Lernen beginnen
dopuszczać, pozwolić komuś na coś
fit
Lernen beginnen
dopasować
even
Lernen beginnen
nawet
as well as
Lernen beginnen
oraz
to try on
Lernen beginnen
przymierzyć coś
outfit
Lernen beginnen
strój
solution
Lernen beginnen
rozwiązanie
shipping
Lernen beginnen
dostawa
save
Lernen beginnen
oszczędzać
to run dry
Lernen beginnen
wyczerpać się
lingerie
Lernen beginnen
bielizna
hot deal
Lernen beginnen
okazja
connected
Lernen beginnen
połączony
major
Lernen beginnen
główny
shapes
Lernen beginnen
kształty
occasions
Lernen beginnen
okazje
decade
Lernen beginnen
dekada
so on
Lernen beginnen
itd.
convenient
Lernen beginnen
wygodny, łatwy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.