Irregular Verbs Plus

 0    264 Datenblatt    PiotrJacek1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cierpieć, znosić (also: bear, forbear, undergo)
Lernen beginnen
abide, abode, abode
powstawać, wynikać (also: grow, rise)
Lernen beginnen
arise, arose, arisen
budzić, obudzić (also: wake)
Lernen beginnen
awake, awoke, awoken
być, istnieć
Lernen beginnen
be, were, was, been
urodzić
Lernen beginnen
bear, bore, borne
bić, uderzać (also: hit, strike, thrust)
Lernen beginnen
beat, beat, beaten
stawać się
Lernen beginnen
become, became, become
zdarzyć się, przytrafić się
Lernen beginnen
befall, befell, befallen
sprawiać, tworzyć (also: do, make)
Lernen beginnen
beget, begot, begotten
rozpoczynać, zaczynać
Lernen beginnen
begin, began, begun
przyglądać się, kontemplować (also: see)
Lernen beginnen
behold, beheld, beheld
pochylać, naginać (also: lean)
Lernen beginnen
bend, bent, bent
pozbawić, osierocić
Lernen beginnen
bereave, bereft, bereaded
błagać, wzywać pomocy
Lernen beginnen
beseech, besought, besought
dręczyć, prześladować
Lernen beginnen
beset, beset, beset
zamawiać, rezerwować
Lernen beginnen
bespeak, bespoke, bespoken
zakładać się, stawiać
Lernen beginnen
bet, bet, bet
witać, powitać
Lernen beginnen
bid, bade, bidden
licytować, oferować
Lernen beginnen
bid, bid, bid
wiązać, łączyć
Lernen beginnen
bind, bound, bound
gryźć, dziobać
Lernen beginnen
bite, bit, bitten
krwawić, farbować
Lernen beginnen
bleed, bled, bled
mieszać, miksować
Lernen beginnen
blend, blent, blent
dmuchać, wiać (also: wind)
Lernen beginnen
blow, blew, blown
łamać, przerywać
Lernen beginnen
break, broke, broken
hodować, karmić
Lernen beginnen
breed, bred, bred
przynosić, przyprowadzać
Lernen beginnen
bring, brought, brought
nadawać, transmitować (also: relay)
Lernen beginnen
broadcast, broadcast, broadcast
zastraszać, onieśmielać
Lernen beginnen
browbeat, browbeat, browbeaten
budować, konstruować
Lernen beginnen
build, built, built
palić, parzyć
Lernen beginnen
burn, burnt, burnt
eksplodować, wybuchać
Lernen beginnen
burst, burst, burst
kupować
Lernen beginnen
buy, bought, bought
odrzucać, obsadzać (also: fling, sling, throw)
Lernen beginnen
cast, cast, cast
łapać, nabawić się
Lernen beginnen
catch, caught, caught
wybierać
Lernen beginnen
choose, chose, chosen
rozszczepiać, rozdzielać
Lernen beginnen
cleave, cleft, clove
chwytać się, trzymać się
Lernen beginnen
cling, clung, clung
ubierać, przykrywać
Lernen beginnen
clothe, clad, clad
przychodzić, pochodzić
Lernen beginnen
come, came, come
kosztować
Lernen beginnen
cost, cost, cost
skradać się, mieć dreszcze (also: slink)
Lernen beginnen
creep, crept, crept
krzyżować gatunki
Lernen beginnen
crossbreed, crossbred, crossbred
ciąć, kaleczyć (also: saw)
Lernen beginnen
cut, cut, cut
przedsięwziąć, odważyć się
Lernen beginnen
dare, durst, dared
fantazjować
Lernen beginnen
daydream, daydreamt, daydreamt
radzić sobie, handlować
Lernen beginnen
deal, dealt, dealt
kopać, ryć
Lernen beginnen
dig, dug, dug
robić (also: make)
Lernen beginnen
do, did, done
rysować, ciągnąć
Lernen beginnen
draw, drew, drawn
śnić, marzyć
Lernen beginnen
dream, dreamt, dreamt
pić, upijać się
Lernen beginnen
drink, drank, drunk
jechać, kierować
Lernen beginnen
drive, drove, driven
mieszkać, przebywać
Lernen beginnen
dwell, dwelt, dwelt
jeść
Lernen beginnen
eat, ate, eaten
upaść, poledz
Lernen beginnen
fall, fell, fallen
karmić
Lernen beginnen
feed, fed, fed
czuć, odczuwać
Lernen beginnen
feel, felt, felt
bić się, walczyć
Lernen beginnen
fight, fought, fought
znajleźć
Lernen beginnen
find, found, found
uciekać, zbiegać
Lernen beginnen
flee, fled, fled
rzucać, miotać (also: cast, sling, throw) romans
Lernen beginnen
fling, flung, flung
latać
Lernen beginnen
fly, flew, flown
znosić, wytrzymywać (also: abide, bear, undergo)
Lernen beginnen
forbear, forbore, forborne
zakazywać, zabraniać
Lernen beginnen
forbid, forbade, forbidden
przewidywać, prognozować (also: foresee)
Lernen beginnen
forecast, forecast, forecast
przewidywać (also: forecast)
Lernen beginnen
foresee, foresaw, foreseen
przepowiadać, wróżyć
Lernen beginnen
foretell, foretold, foretold
zapominać
Lernen beginnen
forget, forgot, forgotten
przebaczać, darować
Lernen beginnen
forgive, forgave, forgiven
zrezygnować, odmówić sobie
Lernen beginnen
forgo, forwent, forgone
porzucać, opuszczać (also: leave)
Lernen beginnen
forsake, forsook, forsaken
mrozić, zamrażać
Lernen beginnen
freeze, froze, frozen
zaprzeczać, kwestionować (also: withstand)
Lernen beginnen
gainsay, gainsaid, gainsaid
dostawać, otrzymać
Lernen beginnen
get, got, got
dawać
Lernen beginnen
give, gave, given
iść, jechać
Lernen beginnen
go, went, gone
mleć, miażdżyć
Lernen beginnen
grind, ground, ground
rosnąć, dojrzewać (also: arise, rise)
Lernen beginnen
grow, grew, grown
wieszać, czepiać się (egzekucja i samobójstwo regularny)
Lernen beginnen
hang, hung, hung
mieć
Lernen beginnen
have, had, had
słyszeć, słuchać
Lernen beginnen
hear, heard, heard
podnosić, unosić
Lernen beginnen
heave, hove, hove
rąbać, ciosać
Lernen beginnen
hew, hewed, hewn
chować, ukrwać
Lernen beginnen
hide, hid, hidden
uderzać (also: beat, strike, thrust)
Lernen beginnen
hit, hit, hit
trzymać, trwać (also: keep)
Lernen beginnen
hold, held, held
ranić, kaleczyć
Lernen beginnen
hurt, hurt, hurt
trzymać, przechowywać (also: hold)
Lernen beginnen
keep, kept, kept
klęczeć, klękać
Lernen beginnen
kneel, knelt, knelt
szydełkować, robić na drutach
Lernen beginnen
knit, knit, knit
znać, wiedzieć
Lernen beginnen
know, knew, known
ładować
Lernen beginnen
lade, laded, laden
kłaść, położyć (also: put)
Lernen beginnen
lay, laid, laid
prowadzić, przewodzić
Lernen beginnen
lead, led, led
nachylać, pochylać (also: bend)
Lernen beginnen
lean, leant, leant
skakać, wzbijać się (also: spring)
Lernen beginnen
leap, leapt, leapt
uczyć się
Lernen beginnen
learn, learnt, learnt
zostawiać, opuszczać (also: forsake)
Lernen beginnen
leave, left, left
pożyczać komuś
Lernen beginnen
lend, lent, lent
pozwalać, pozostawiać w spokoju
Lernen beginnen
let, let, let
leżeć, odpoczywać
Lernen beginnen
lie, lay, lain
oświetlać, zapalać
Lernen beginnen
light, lit, lit
tracić, gubić (also: shed)
Lernen beginnen
lose, lost, lost
robić, tworzyć (also: do)
Lernen beginnen
make, made, made
mieć na myśli, znaczyć
Lernen beginnen
mean, meant, meant
spotykać, poznawać
Lernen beginnen
meet, met, met
wzbudzać obawę, złe przeczucie
Lernen beginnen
misgive, misgave, misgiven
źle usłyszeć, przesłyszeć się
Lernen beginnen
mishear, misheard, misheard
zapodziać, zawieruszyć
Lernen beginnen
mislay, mislaid, mislaid
wprowadzić w błąd, zmylić
Lernen beginnen
mislead, misled, misled
błędnie odczytać
Lernen beginnen
misread, misread, misread
napisać z błędem ortograficznym
Lernen beginnen
misspell, misspelt, misspelt
pomylić się, zrobić błąd
Lernen beginnen
mistake, mistook, mistaken
źle zrozumieć, nie rozumieć
Lernen beginnen
misunderstand, misunderstood, misunderstood
wyrównywać, kompensować
Lernen beginnen
offset, offset, offset
przelicytować (also: overbid)
Lernen beginnen
outbid, outbid, outbid
przewyższać, prześcigać (also: outgo, outride, outrun)
Lernen beginnen
outdo, outdid, outdone
przewyższać, prześcigać (also: outdo, outride, outrun)
Lernen beginnen
outgo, outwent, outgone
wyrastać, przerastać (also: overgrow)
Lernen beginnen
outgrow, outgrew, outgrown
prześcigać, wyprzedzać (also: outdo, outgo, outrun)
Lernen beginnen
outride, outrode, outridden
dystansować, wyprzedzać (also: outdo, outgo, outride)
Lernen beginnen
outrun, outran, outrun
zaćmić
Lernen beginnen
outshine, outshone, outshone
pokonywać, przezwyciężać (also: overcome)
Lernen beginnen
overbear, overbore, overborne
przelicytować (also: outbid)
Lernen beginnen
overbid, overbid, overbid
obrzucać
Lernen beginnen
overcast, overcast, overcast
pokonywać, przezwyciężać (also: overbear)
Lernen beginnen
overcome, overcame, overcome
przesadzać, przebierać miarę
Lernen beginnen
overdo, overdid, overdone
przejadać się
Lernen beginnen
overeat, overate, overeaten
porastać, przerastać (also: outgrow)
Lernen beginnen
overgrow, overgrew, overgrown
wisieć, wystawać
Lernen beginnen
overhang, overhung, overhung
podsłuchać, przypadkowo usłyszeć
Lernen beginnen
overhear, overheard, overheard
przepłacać, nadpłacać
Lernen beginnen
overpay, overpaid, overpaid
przejechać, przeważyć
Lernen beginnen
override, overrode, overridden
przekraczać, przedłużać
Lernen beginnen
overrun, overran, overrun
nadzorować, inspekcjonować
Lernen beginnen
oversee, oversaw, overseen
chybić, przestrzelić
Lernen beginnen
overshoot, overshot, overshot
zaspać, przespać
Lernen beginnen
oversleep, overslept, overslept
wydawać za dużo, przekraczać budżet
Lernen beginnen
overspend, overspent, overspent
pokrywać
Lernen beginnen
overspread, overspread, overspread
dosięgać, dopaść
Lernen beginnen
overtake, overtook, overtaken
przewracać, obalać
Lernen beginnen
overthrow, overthrew, overthrown
nadpisywać, kasować przez wisanie nowego tekstu
Lernen beginnen
overwrite, overwrote, overwritten
uczestniczyć, brać udział
Lernen beginnen
partake, partook, partaken
płacić, wynagradzać
Lernen beginnen
pay, paid, paid
przedpłacać, płacić z góry
Lernen beginnen
prepay, prepaid, prepaid
kłaść, umieszczać (also: lay)
Lernen beginnen
put, put, put
przestać, rezygnować
Lernen beginnen
quit, quit, quit
czytać
Lernen beginnen
read, read, read
retransmitować, nadawać powtórnie
Lernen beginnen
rebroadcast, rebroadcast, rebroadcast
odbudowywać, rekonstruować
Lernen beginnen
rebuild, rebuilt, rebuilt
przekształcać, przetapiać
Lernen beginnen
recast, recast, recast
przerabiać
Lernen beginnen
redo, redid, redone
wysłuchiwać ponownie, rozpatrywać ponownie
Lernen beginnen
rehear, reheard, reheard
przekazywać, transmitować (also: broadcast)
Lernen beginnen
relay, relaid, relaid
spłacać, zwracać
Lernen beginnen
repay, repaid, repaid
odsprzedawać
Lernen beginnen
resell, resold, resold
przestawiać, resetować
Lernen beginnen
reset, reset, reset
powtarzać, opowiadać ponownie
Lernen beginnen
retell, retold, retold
przemyśleć na nowo
Lernen beginnen
rethink, rethought, rethought
bieżnikować, przywracać do użyteczności
Lernen beginnen
retread, retread, retread
przerabiać, pisać od nowa
Lernen beginnen
rewrite, rewrote, rewritten
oczyszczać, uwalniać
Lernen beginnen
rid, rid, rid
jeździć konno, podróżować
Lernen beginnen
ride, rode, ridden
dzwonić, telefonować
Lernen beginnen
ring, rang, rung
powstawać, rosnąć (also: arise, grow)
Lernen beginnen
rise, rose, risen
ociosać z grubsza, szkicować
Lernen beginnen
roughhew, roughhewn, roughhewn
biegać, uruchamiać
Lernen beginnen
run, ran, run
ciąć, piłować (also: cut)
Lernen beginnen
saw, sawed, sawn
mówić, powiedzieć (also: speak, tell)
Lernen beginnen
say, said, said
widzieć, zobaczyć (also: behold)
Lernen beginnen
see, saw, seen
szukać, ubiegać się
Lernen beginnen
seek, sought, sought
sprzedawać
Lernen beginnen
sell, sold, sold
wysłać
Lernen beginnen
send, sent, sent
stawiać, składać
Lernen beginnen
set, set, set
szyć, łatać
Lernen beginnen
sew, sewed, sewn
trząść, chwiać się
Lernen beginnen
shake, shook, shaken
strzyc, pozbawiać sierści
Lernen beginnen
shear, sheared, shorn
gubić, ronić (also: lose)
Lernen beginnen
shed, shed, shed
błyszczeć, lśnić
Lernen beginnen
shine, shone, shone
strzelać, fotografować
Lernen beginnen
shoot, shot, shot
pokazywać, prezentować
Lernen beginnen
show, showed, shown
kurczyć, marszczyć
Lernen beginnen
shrink, shrank, shrunk
spowiadać i rozgrzeszać
Lernen beginnen
shrive, shrove, shriven
zamykać, zatrzaskiwać
Lernen beginnen
shut, shut, shut
śpiewać, gwizdać
Lernen beginnen
sing, sang, sung
tonąć, topić się
Lernen beginnen
sink, sank, sunk
siedzieć, obradować
Lernen beginnen
sit, sat, sat
zabijać, zgładzać
Lernen beginnen
slay, slew, slain
spać
Lernen beginnen
sleep, slept, slept
ślizgać się, szybować
Lernen beginnen
slide, slid, slid
rzucać, miotać (also: cast, fling, throw) proca
Lernen beginnen
sling, slung, slung
skradać się, przemieszczać się chyłkiem (also: creep)
Lernen beginnen
slink, slunk, slunk
rozłupywać, rozcinać (also: split)
Lernen beginnen
slit, slit, slit
pachnieć, wąchać
Lernen beginnen
smell, smelt, smelt
siać
Lernen beginnen
sow, sowed, sown
mówić, rozmawiać (also: say, tell)
Lernen beginnen
speak, spoke, spoken
pędzić, śpieszyć
Lernen beginnen
speed, sped, sped
literować, podawać pisownię
Lernen beginnen
spell, spelt, spelt
wydawać, spędzać
Lernen beginnen
spend, spent, spent
rozlewać, rozsypywać (also: strew)
Lernen beginnen
spill, spilt, spilt
kręcić, wiercić
Lernen beginnen
spin, spun, spun
pluć
Lernen beginnen
spit, spat, spat
dzielić, rozpraszać (also: slit)
Lernen beginnen
split, split, split
rozpieszczać, psuć
Lernen beginnen
spoil, spoilt, spoilt
roznosić, rozprzestrzeniać
Lernen beginnen
spread, spread, spread
pękać, skakać (also: leap)
Lernen beginnen
spring, sprang, sprung
stać, postawić
Lernen beginnen
stand, stood, stood
wzmocnić, zapobiegać niebezpieczeństwu
Lernen beginnen
stave, stove, stove
kraść, wynosić ukradkiem
Lernen beginnen
steal, stole, stolen
przyczepiać, przyklejać
Lernen beginnen
stick, stuck, stuck
kłuć, żądlić
Lernen beginnen
sting, stung, stung
śmierdzieć, cuchnąć
Lernen beginnen
stink, stank, stunk
rozsypywać, rozrzucać (also: spill)
Lernen beginnen
strew, strewed, strewn
kroczyć, wkraczać
Lernen beginnen
stride, strode, stridden
uderzać, strajkować (also: hit, beat, thrust)
Lernen beginnen
strike, struck, struck
naciągać, napinać
Lernen beginnen
string, strung, strung
dążyć, starać się (also: undertake)
Lernen beginnen
strive, strove, striven
podnajmować, poddzierżawiać
Lernen beginnen
sublet, sublet, sublet
kląć, przysięgać
Lernen beginnen
swear, swore, sworn
zamiatać, czyścić
Lernen beginnen
sweep, swept, swept
puchnąć, powiększać się
Lernen beginnen
swell, swelled, swollen
pływać
Lernen beginnen
swim, swam, swum
huśtać, kołysać
Lernen beginnen
swing, swung, swung
brać, zajmować
Lernen beginnen
take, took, taken
uczyć, kształcić kogoś
Lernen beginnen
teach, taught, taught
szarpać, napełniać się łzami
Lernen beginnen
tear, tore, torn
mówić, opowiadać (also: say, speak)
Lernen beginnen
tell, told, told
myśleć, przypuszczać
Lernen beginnen
think, thought, thought
kwitnąć, prosperować
Lernen beginnen
thrive, throve, thriven
rzucać, wyrzucać (also: cast, fling, sling)
Lernen beginnen
throw, threw, thrown
pchać, uderzać (also: beat, hit, strike)
Lernen beginnen
thrust, thrust, thrust
stąpać, deptać
Lernen beginnen
tread, trod, trodden
szufladkować, obsadzać w typowej roli
Lernen beginnen
typecast, typecast, typecast
składać, przygotowywać do druku
Lernen beginnen
typeset, typeset, typeset
pisać na maszynie
Lernen beginnen
typewrite, typewrote, typewritten
prostować, odginać
Lernen beginnen
unbend, unbent, unbent
rozwiązywać, zwalniać
Lernen beginnen
unbind, unbound, unbound
doświadczać, znosić (also: abide, bear, forbear)
Lernen beginnen
undergo, underwent, undergone
podlegać, znajdować się pod czymś
Lernen beginnen
underlie, underlay, underlain
sprzedawać poniżej ceny, konkurować cenami
Lernen beginnen
undersell, undersold, undersold
rozumieć, dedukować
Lernen beginnen
understand, understood, understood
brać na siebie, podejmować się
Lernen beginnen
undertake, undertook, undertaken
podpisywać, ubezpieczać
Lernen beginnen
underwrite, underwrote, underwritten
rozwiązywać, rozpinać
Lernen beginnen
undo, undid, undone
rozszywać, rozpruwać
Lernen beginnen
unsew, unsewed, unsewn
odklejać, rozklejać
Lernen beginnen
unstick, unstuck, unstuck
odprężać się, relaksować się
Lernen beginnen
unwind, unwound, unwound
potwierdzać, utrzymywać w mocy
Lernen beginnen
uphold, upheld, upheld
niepokoić, denerwować
Lernen beginnen
upset, upset, upset
budzić, czuwać (also: awake)
Lernen beginnen
wake, woke, woken
czaić się, napadać z nienacka
Lernen beginnen
waylay, waylaid, waylaid
nosić na sobie, zużywać
Lernen beginnen
wear, wore, worn
tkać, wtapiać
Lernen beginnen
weave, wove, woven
poślubiać, pobierać się
Lernen beginnen
wed, wed, wed
płakać (also: cry)
Lernen beginnen
weep, wept, wept
moczyć, zwilżać
Lernen beginnen
wet, wet, wet
wygrywać, zwyciężać
Lernen beginnen
win, won, won
wiać, wietrzyć (also: blow)
Lernen beginnen
wind, wound, wound
wybierać pieniądze z konta
Lernen beginnen
withdraw, withdrew, withdrawn
odmawiać, wstrzymywać
Lernen beginnen
withhold, withheld, withheld
opierać się, przeciwstawiać (also: gainsay)
Lernen beginnen
withstand, withstood, withstood
wykręcać, wyciskać
Lernen beginnen
wring, wrung, wrung
pisać, redagować
Lernen beginnen
write, wrote, written

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.