ius civile ius gentium

 0    14 Datenblatt    patrycjabujakiewicz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo obywateli v prawo cudzoziemców
Lernen beginnen
ius civile v ius peregrinum
prawo ścisłe
Lernen beginnen
ius strictum
czynności prawne wywodzące się z tej anarchicznej nazwy prawa rzymskiego
Lernen beginnen
negotia stricti iuris
wszystkie ludy które rządzą się ustawami i zwyczajami posługują się częściowo swoim własnym prawem a częściowo prawem wspólnym wszystkim ludziom
Lernen beginnen
Gaius libro primo institutionum: Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur
Prawem obywateli jest to które każdy lud sam sobie stanowi
Lernen beginnen
ius civile est quod quisque populus ipse sibi constituit
w Instytucjach justyniańskich prawo obywateli rzymskich albo ius quiritium
Lernen beginnen
ius civile Romanorum vel ius Quiritium
działalność interpretacyjna prawników
Lernen beginnen
interpretatio prudentium
w znaczeniu "zaszczytny urząd, godność "
Lernen beginnen
ius honorarium-honor
wspomaganie, uzupełnianie, poprawianie
Lernen beginnen
adiuvare, supplere, corrigere
Albowiem samo ius honorarium jest żywym głosem prawa cywilnego
Lernen beginnen
Marcianus libro primo institutionum: Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis
Papinian: Pretorskim jest to prawo które pretorowie wprowadzili dla wspomagania lub uzupełniania lub poprawiania prawa cywilnego
Lernen beginnen
Papinian: Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia...
pretor cudzoziemców: pomiędzy obywatelami i cudzoziemcami; wśród cudzoziemców
Lernen beginnen
preator peregrinus-inter cives et peregrinos; inter peregrinos
ius gentium=prawo słuszne
Lernen beginnen
ius gentium=ius aequum
Instytucje Ulpiana: prawo natury jest to(prawo), którego natura nauczyła wszelkie żywe istoty
Lernen beginnen
Ulpianus libro primo institutionum: ius naturale est quod natura omnia animalia docuit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.