Iwka 1st April 2016 (2 hours)

 0    104 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prima Aprilis
Lernen beginnen
April Fool's Day
kawał
Lernen beginnen
prank
ofiara
Lernen beginnen
victim
zrobić komuś kawał
Lernen beginnen
to play a prank ON sb
surowe mięso
Lernen beginnen
row meat
ciężki dzień
Lernen beginnen
a tough day
trzy dni z rzędu
Lernen beginnen
three days in a row
surowy o człowieku
Lernen beginnen
strict
pobłażliwy
Lernen beginnen
lenient
Dotarliśmy do Wawy o 8:00.
Lernen beginnen
We arrived in Warsaw at 8:00.
prognoza pogoda
.
.
Lernen beginnen
weather forecast
The news will be followed by the weather forecast for tomorrow.
There’s a good weather forecast for tomorrow.
następować po czymś
Lernen beginnen
to be followed by sth
zachorować na coś
Lernen beginnen
to come down with sth
zejść na dół / schodzić z czegoś
Lernen beginnen
to come down (a hill)
nowela
Lernen beginnen
short story
znikać
Lernen beginnen
disappear
kora
Lernen beginnen
bark
szczekać
Lernen beginnen
to bark
choroba
Lernen beginnen
disease / illness / disorder
operacja
Lernen beginnen
operation / surgery
tuzin
Lernen beginnen
dozen
dwa tuziny jajek
Lernen beginnen
2 dozen eggs
kilkadziesiąt
Lernen beginnen
dozenS
były tam tysiące ludzi
Lernen beginnen
there were thousands of people.
kilkadziesiąt
Lernen beginnen
dozenS
nazywa się
Lernen beginnen
it's called
ręce
Lernen beginnen
hands
operować
.
Lernen beginnen
to perform an operation / to operate
the surgeon who performed the operation
dłoń
Lernen beginnen
palm
przejść operację
.
Lernen beginnen
to undergo an operation / to have an operation
She underwent a minor operation on her elbow in the summer. / She's going to need an operation ON her ankle.
łokieć
Lernen beginnen
elbow
niewielka operacja
Lernen beginnen
minor operation
major operation
Lernen beginnen
poważna operacja
The poor man had two major operations in two weeks.
opreacja ratująca życie
Lernen beginnen
life-saving operation
muszka
Lernen beginnen
bow-tie
ona cierpi na raka
Lernen beginnen
She sufferS from cancer.
pojawiać się
Lernen beginnen
to appear
Ona jest chora na raka piersi.
Lernen beginnen
She is sick with breast cancer.
personel medyczny
Lernen beginnen
medical staff
wyleczyć / leczyć
Lernen beginnen
to treat
rzeczy
Lernen beginnen
stuff
leczenie
Lernen beginnen
treatment
występować
Lernen beginnen
to occur
określić
Lernen beginnen
to determine
zdeterminowany
Lernen beginnen
determined
26-letni mężczyzna
Lernen beginnen
this 26-year-old man
ona ma prawie 90 lat
Lernen beginnen
she's in her late eighties
dobrze przygotowany
Lernen beginnen
well-prepared
bez pomocy jej taty
Lernen beginnen
without her dad's help
brać w czymś udział
Lernen beginnen
to participate in sth / to take part in sth
wypracowanie
Lernen beginnen
essays
On musi być zadowolony, że może na tobie polegać.
Lernen beginnen
He must be glad he can rely on you.
"
Lernen beginnen
"
W rezultacie...
Lernen beginnen
As a result I didn't qualify FOR the next STAGE.
w powszednie dni tygodnia
Lernen beginnen
on week days
życie codzienne
Lernen beginnen
everyday life
hałaśliwy
Lernen beginnen
noisy
niemiły
Lernen beginnen
unpleasant
Zawsze mówisz wszystkim, że...
Lernen beginnen
You keep telling everyone that...
albo ... albo...
Lernen beginnen
either ... or...
drapać
Lernen beginnen
to scratch
stopery
Lernen beginnen
earplugs
" w dzień i w nocy
Lernen beginnen
day and night
"
Lernen beginnen
"
zacząć dzwonić (budzik / alarm samochodowy)
Lernen beginnen
to go off
różne grupy wiekowe
Lernen beginnen
different age groups
instruktorzy
Lernen beginnen
instructors
darmowa konsultacja
Lernen beginnen
free consultation
zdrowa dieta
Lernen beginnen
healthy diet
w tle
Lernen beginnen
in the distance
rondo
Lernen beginnen
roundabout
skręć w lewo
Lernen beginnen
turn left
na rondzie
Lernen beginnen
at the roundabout
mierzyć
Lernen beginnen
to measure sth
remontowa
Lernen beginnen
to redecorate
Jestem w drodze, mam nadzieję, ze jesteś (w domu).
Lernen beginnen
I'm on my way, I hope you're in.
Czym mogę służyć?
Lernen beginnen
How can I help you?
Czy możesz dać mi znać kiedy przyjedzie autobus?
Lernen beginnen
Will you please let me know when the bus arrives?
brama
Lernen beginnen
gate
wykop dziurę
Lernen beginnen
to dig a hole
ogłoszenie
Lernen beginnen
announcement
ogłoszać
Lernen beginnen
to announce
benzyna
Lernen beginnen
petrol BrE / gas AmE
Oni nie chcieli pozwolić jej na remont pokoju.
Lernen beginnen
they didn't want to let her redecorate her room.
sadzić
Lernen beginnen
to plant
roślina
Lernen beginnen
a plant
podlewać
.
Lernen beginnen
to water
Don't forget to water our plants.
w namiocie
Lernen beginnen
in a tent
Niedźwiedź utknął w samochodzie.
.
Lernen beginnen
The bear got stuck in the car.
I'm stuck in a traffic jam.
ukrzyżowanie
Lernen beginnen
crucifixion
gwóźdź
Lernen beginnen
nail
przybity gwoździami
Lernen beginnen
nailed
nagi
Lernen beginnen
naked
katolicy
Lernen beginnen
Catholic
Kościół Prawosławny
Lernen beginnen
the Orthodox Church
Żydzi
Lernen beginnen
Jews
żydowski
Lernen beginnen
Jewish
synagoga
Lernen beginnen
synagogue
w bólu
Lernen beginnen
in agony / in pain
młotek
Lernen beginnen
hammer
wiara
Lernen beginnen
faith
wierny
Lernen beginnen
faithful
niewierny
Lernen beginnen
unfaithful
Katolicy stanowią 80% pupulacji.
Lernen beginnen
Catholics MAKE UP 80% of the population.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.