Iwka 20th May 2016

 0    37 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zajęcia na świeżym powietrzu
Lernen beginnen
outdoor activities
Kiedy są jej urodziny?
.
Lernen beginnen
When IS your birthday?
it was her birthday
Miło spędziliśmy czas z nimi.
Lernen beginnen
We spent A nice time with them.
in the open air
Lernen beginnen
pod chmurką
Jeśli skończę pracę po 6, pojedziemy dopiero w czwartek.
dopiero w czwartek
Lernen beginnen
If I finish work after 6, we'll go only on Thursday.
only on Thursday
Boże Ciało
Lernen beginnen
Corpus Christi
Chciałabym się poopalać.
Lernen beginnen
I'd like to do some sunbathing.
peruka
Lernen beginnen
wig
zwiedzać
Lernen beginnen
to do some sightseeing
Wieża Eiffla
Lernen beginnen
the Eiffel Tower
na południu Francji
Lernen beginnen
in the south of France
domek letniskowy
Lernen beginnen
cottage
20 km od...
Lernen beginnen
it's 20 km from STH
wi-fi
Lernen beginnen
wi-fi
Obawiam się, że nie będę mogła połączyć się z tobą na skype.
Lernen beginnen
I'm afraid I won't be able to skype with you.
na północnym wschodzie Polski
Lernen beginnen
in the north-east of Poland / in north-east Poland
Ona urodziła się na południowym zachodzie Niemiec.
Lernen beginnen
She was born in the south-west of Germany.
Statua Wolności
Lernen beginnen
the Statue of Liberty
dużo czasu
Lernen beginnen
a lot of time / lots of time / plenty of time
ani ... ani...
Lernen beginnen
neither ... nor...
gruszki
Lernen beginnen
pears
para skarpetek
Lernen beginnen
a pair of socks
egzamin
Lernen beginnen
exam
przytul mnie
Lernen beginnen
give me a hug
te zdania
Lernen beginnen
these sentences
rady ... / jak coś zrobić
Lernen beginnen
some advice on sth / how to do sth
poradzić coś
.
Lernen beginnen
to advise
Can you advise me on college courses?
muzyka klasyczna
Lernen beginnen
classicAL music
rozmawiać z kimś
Lernen beginnen
to speak TO sb
opłata rejestracyjna
.
Lernen beginnen
a registration fee
New members are required to pay a registration fee.
Czy możemy porozmawiać?
Lernen beginnen
Can I talk to you, please?
zapewnić komuś coś
Lernen beginnen
to provide sb with sth
informacje o tym jak to zrobić
Lernen beginnen
information on how to do it
zarejestrować się
Lernen beginnen
to REGISTER / to sign up
zalogować się
Lernen beginnen
to sign in / to log in
zarejestrować się przez fb
Lernen beginnen
to register with FB
Gra o tron
Lernen beginnen
Game of Thrones

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.