Jack Ma - on 60 minutes

 0    18 Datenblatt    Dav
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Internet Shopping behemoth
Lernen beginnen
Behemot internetowy
People hadn't access to commerce before Jack Ma came along
Lernen beginnen
Ludzie nie mieli dostępu do handlu, zanim Jack Ma przyszedł
old stomping ground
Lernen beginnen
dawne ziemie
glimpse beyond china
Lernen beginnen
Spojrzenie poza Chiny
captivated by internet
Lernen beginnen
Zaintrygowany przez internet
first venture was failed
Lernen beginnen
Pierwsze przedsięwzięcie nie powiodło się
sprawling on the road
Lernen beginnen
rozwalony/rozciągnięty na drodze
interference from the goverment
Lernen beginnen
Ingerencja ze strony rządu
Though he was surprisingly frank about a subject that is also sensitive
Lernen beginnen
Choć był zaskakująco szczery wobec podmiotu, który jest również wrażliwy
How do you handle that? What do you do?
Lernen beginnen
Jak sobie z tym radzisz? Co robisz?
Depending on reliable
Lernen beginnen
W zależności od rzetelności
We build up escrow service
Lernen beginnen
Budujemy serwis eskortowy
Buyers wire the money to Alipay, and we will inform the sellers
Lernen beginnen
Kupujący kierują pieniądze na Alipay, a my poinformujemy sprzedawców
unreachable
Lernen beginnen
nieosiągalny
very eloquently says
Lernen beginnen
Bardzo wymownie mówi
he was mainourished as a child
Lernen beginnen
Był wychowywany jako dziecko
he is ruling goverments
Lernen beginnen
On rządzi rządami
pretty remarkable concept
Lernen beginnen
Dość niezwykła koncepcja

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.