Jack's zwroty i zdania

 0    18 Datenblatt    marcinkoter
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy macie czas?
Lernen beginnen
Do you have any time?
Nie muszę dziś iść do pracy
Lernen beginnen
I don't have to go to work today
On teraz śpi
Lernen beginnen
He is sleeping now.
W ogrodzie są dwa krzesła
Lernen beginnen
There are two chairs in the garden
W lodówce nie ma masła
Lernen beginnen
There is no butter in the fridge
Czy jest tam parking?
Lernen beginnen
Is there any parking?
On często gra w bale
Lernen beginnen
He often plays football
Czy on zawsze chodzi do pubu?
Lernen beginnen
Does he always go to the pub?
Chciałbym dostać dwa piwa
Lernen beginnen
I would like to get 2 beers please
Czy potrafisz latać?
Lernen beginnen
Can you fly?
On chce iść do kina
Lernen beginnen
He wants to go to the cinema
Ja muszę poczekać na klienta
Lernen beginnen
I have to wait for my customer
Czy ty musisz dziś pracować tak długo?
Lernen beginnen
Do you have to work so long today?
Nie muszę tego kupować
Lernen beginnen
I don't have to buy it.
Czy ty chcesz iść ze mną?
Lernen beginnen
Do you want to go with me?
Chcę, abyś mi pomógł.
Lernen beginnen
I want you to help me.
Chę, aby on pojechał z nami
Lernen beginnen
I want him to go with us
On chce abym kupił nowy samochód
Lernen beginnen
He wants me to buy a new car

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.