jeremmy family

 0    68 Datenblatt    przemek123456
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
żywiciel
Lernen beginnen
Breadwinner
ojcostwo
Lernen beginnen
Fatherhood
macierzyństwo
Lernen beginnen
Motherhood
dzieciństwo
Lernen beginnen
Childhood
krewny
Lernen beginnen
Relative
potomek
Lernen beginnen
descendant
przodek
Lernen beginnen
ancestor
podobieństwo, uderzające podobieństwo
Lernen beginnen
Resemblance, Striking resemblance
rywalizacja
Lernen beginnen
Rivalry
rodzeństwo, rywalizacja rodzeństwa
Lernen beginnen
Sibling, Sibling rivalry
wychowanie, stanowcze wychowanie
Lernen beginnen
Upbringing, Stable upbringing
odległy / daleki krwny
Lernen beginnen
Distant relative
dziedziczny
Lernen beginnen
Hereditary
natychmiastowy, najbliższy
Lernen beginnen
Immediate
rodzina wielopokoleniowa
Lernen beginnen
extended family
rodzina dwupokoleniowa
Lernen beginnen
nuclear familly
blisko związany, zżyty
Lernen beginnen
close-knit
macierzyński, instykt macierzyński
Lernen beginnen
Maternal, Maternal instinct
ojcowski
Lernen beginnen
Paternal
cenny, satysfakcjonujący
Lernen beginnen
Rewarding
buntowniczy
Lernen beginnen
Rebellious
odziedziczyć
Lernen beginnen
to Inherit
odnosić się do
Lernen beginnen
to relate to
wychować, pielęgnować, zywić
Lernen beginnen
to Nurture
adoptować, przyswojić
Lernen beginnen
to adopt
wychować
Lernen beginnen
to bring up
przypominać, być podobnym do
Lernen beginnen
to take after
zjazd rodzinny
Lernen beginnen
Family gathering
uparty
Lernen beginnen
stubborn
być cechą dziedziczną
Lernen beginnen
run in the family, sth runs in the family
być prawdziwym ojcem
Lernen beginnen
To be a father figure­
znać od podszewki itp...
Lernen beginnen
To know someone inside out­
to become less close to someone, oddalaćsię od siebie
Lernen beginnen
to drift apart:
to like spending time with someone
Lernen beginnen
to enjoy someone’s company:
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
to fall for sb
to start to love someone a lot, zakochać siępo uszy
Lernen beginnen
to fall head over heels in love:
pokłucić się
Lernen beginnen
to fall out with:
przypaść sobie do gustu
Lernen beginnen
to get on like a house on fire:
być w dobrych stosunkach
Lernen beginnen
to get on well with:
poznać kogoś
Lernen beginnen
to get to know:
to have known someone for a long time
Lernen beginnen
to go back years:
to have good and bad times
Lernen beginnen
to have ups and downs:
zdrowa relacja
Lernen beginnen
a healthy relationship:
świetnie się rozumieć, to quickly become good friends with
Lernen beginnen
to hit it off:
być w związku, to be romantically involved with someone
Lernen beginnen
to be in a relationship:
stracić kontakt
Lernen beginnen
to lose touch with:
miłość od pierwszego wjrzenia
Lernen beginnen
love at first sight:
oświadczyć się
Lernen beginnen
to pop the question:
mieć takie same poglądy, zgadzać się zkimś
Lernen beginnen
to see eye to eye with sb
ustatkować się, to give up the single life and start a family
Lernen beginnen
to settle down:
nawiązać relację, to begin a friendship
Lernen beginnen
to strike up a relationship:
znajomość
Lernen beginnen
acquaintance
połączyć się węzłem małżeńskim
Lernen beginnen
to tie the knot:
być dobrze dopasowanym
Lernen beginnen
to be well matched:
to try to maintain a positive relationship with someone
Lernen beginnen
to work at a relationship:
osobowość
Lernen beginnen
Personality
dojrzałość wiek
Lernen beginnen
Adulthood, maturity
pomieścić, przystosować
Lernen beginnen
Accommodate
znieść
Lernen beginnen
Endure
ustalac
Lernen beginnen
Establish
poczucie humoru
Lernen beginnen
sense of humour
invite someone to go with you somewhere (usually on a date)
Lernen beginnen
Ask out
to end a relationship
Lernen beginnen
Split up / Break up
przychylny
Lernen beginnen
accomodating
wiek młodzieńczy, dorastanie
Lernen beginnen
adolescence
znieść, przetrwać
Lernen beginnen
endures
opanować umiejętności
Lernen beginnen
master skills
związany z (stress związany z sth)
Lernen beginnen
related to, stress related to sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.