Job interviev

 0    44 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
advert
Lernen beginnen
reklama
application
Lernen beginnen
aplikacja
apply
Lernen beginnen
złożyć wniosek
classified ads
Lernen beginnen
ogłoszenia drobne
covering letter
Lernen beginnen
list motywacyjny
experience
Do you have any work experience?
Lernen beginnen
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
goal
Lernen beginnen
cel
interest
Lernen beginnen
zainteresować
job interview
David has been invited for the job interview.
Lernen beginnen
rozmowa kwalifikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
opportunity
Summer internship is a great opportunity.
Lernen beginnen
okazja / możliwość
Letni staż jest świetna okazją.
qualification
Lernen beginnen
kwalifikacje
recruitment
University recruitment starts in June.
Lernen beginnen
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
reference
Lernen beginnen
referencje, opinia
resume
Lernen beginnen
CV
requirement
In order to work here you need to meet our requirements.
Lernen beginnen
wymóg
Aby tu pracować musisz spełnić nasze wymogi.
skills
Lernen beginnen
zdolności
ambitious
Lernen beginnen
ambitny
at someone's convenience
Lernen beginnen
dla czyjejś wygody
attach
Lernen beginnen
dołączać
business administration
Lernen beginnen
administracja biznesu
clarify
Lernen beginnen
klarować
command
Lernen beginnen
komenda
consideration
Lernen beginnen
wynagrodzenie
currently
He's currently working in England.
Lernen beginnen
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
enclose
I enclose the list of all employees.
Lernen beginnen
załączyć
Dołączam listę wszystkich pracowników.
evaluate
You should evaluate all the risks involved.
Lernen beginnen
oceniać
Powinieneś ocenić całe związane z tym ryzyko.
extensive
Lernen beginnen
obszerny
fidget
Lernen beginnen
denerwować, wiercić się
flexible
Lernen beginnen
elastyczny
hospitality
Lernen beginnen
gościnność
human resources
Please send your application to the Human Resources Department.
Lernen beginnen
dział kadr
Podania proszę wysłać do działu zasobów ludzkich.
in-depth
Lernen beginnen
dogłębne
market research
Lernen beginnen
badania rynku
upon request
We'll send you the information upon your written request.
Lernen beginnen
na żądanie
Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
premise
Lernen beginnen
przesłanka
relevant
That's a relevant question.
Lernen beginnen
istotny / trafny
To istotne pytanie.
remotely
Lernen beginnen
zdalnie
rota
Lernen beginnen
rota
suited
Lernen beginnen
nadaje
sufficient
Lernen beginnen
wystarczający
team player
Lernen beginnen
Zawodnik drużyny
under pressure
Lernen beginnen
pod presją
utilise
Lernen beginnen
wykorzystać
well-groomed
Lernen beginnen
zadbany

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.