job interview

 0    32 Datenblatt    roosz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I'm calling about the job advertisement
Lernen beginnen
Dzwonię w sprawie ogłoszenia o prace
Is it still available?
Is this offer still available?
Lernen beginnen
Czy to wciąż aktualne?
czy ta oferta jest nadal aktualna
we are looking for waiters
Lernen beginnen
szukamy dla kelnerów
I'd like to apply for this job
Lernen beginnen
Chciałbym się ubiegać o tę pracę
have you got any experience
Lernen beginnen
czy posiada pani jakieś doświadczenie?
I worked as a waitress for a year in Poland
Lernen beginnen
Pracowałam jako kelnerka przez rok w Polsce
What kind of job is it?
Lernen beginnen
Jakiego rodzaju praca to jest?
What were your responsibilities there?
Lernen beginnen
co było twoim obowiązkiem tam
responsible for
I was responsible for taking orders, serving drinks and food, collecting payments and presenting menu special to customers.
Lernen beginnen
odpowiedzialna za
Byłam odpowiedzialna za przyjęcie zamówień, serwowanie napojów i jedzenia, zbieranie płatności i prezentowaniue menu klientom.
What are your strenghts?
Lernen beginnen
Jakie są Twoje atuty?
work under pressure
I can work under time pressure and I'm very well-organized.
Lernen beginnen
work under pressure Englisch
pracy pod presją
potrafie pracowac pod presja czasu i jestem bardzo dobrze zoorganizowana.
what about your weak points?
Lernen beginnen
co z twoimi słabymi punktami?
Do you have any references from your previous employers?
Lernen beginnen
Czy masz jakieś referencje od swoich poprzednich pracodawców?
salary range you are seeking
What is the salary range you are seeking?
Lernen beginnen
zakres pensją, która pania interesuje
Jaki jest zakres wynagrodzenia którego szukasz?
I'd expect about 900 pounds per month
Lernen beginnen
oczekiwałbym około 900 funtów miesięcznie
How many hours a day would I be required to work?
Lernen beginnen
Ile godzin dziennie moglbym być zobowiązany do pracy?
work shifts
Will I work shifts
Lernen beginnen
zmiany pracy
czy bede pracowac w systemie zmianowym?
get paid for overtime
Will I get paid for overtime
Lernen beginnen
otrzymywać wypłate za nadgodziny
Czy bede miala placone za nadgodziny?
fill in the form
Lernen beginnen
wypełnij formularz
How many hours a day?
Lernen beginnen
Ile godzin dziennie?
Are you looking for employees?
Lernen beginnen
Szukasz pracowników?
are there vacancies
Lernen beginnen
czy sa wolne posady?
How you got any qualification?
Lernen beginnen
czy ma pani jakieś kwalifikacje?
Why should we hire you?
Lernen beginnen
Dlaczego powinniśmy zatrudnić pania?
I'm interested in this position
Lernen beginnen
Jestem zainteresowany tym stanowiskiem
Is this permanent or temporary position?
Lernen beginnen
Czy stanowisko to stałe lub czasowe?
Will I be paid weekly or monthly?
Lernen beginnen
czy bede otrzymywac wyplate co tydzień lub co miesiąc?
is there a company car and free medical insurance?
Lernen beginnen
czy dostane samochód służbowy i bezplatne ubezpieczenie medyczne?
When can you start?
Lernen beginnen
Kiedy możesz zacząć?
There is a three month trail period
Lernen beginnen
Jest trzy miesięczny okres próbny
I need to take a day off
Lernen beginnen
Muszę wziąć dzień wolny
I'm on sick leave
Lernen beginnen
Jestem na zwolnieniu lekarskim

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.