Job Interview:D

 0    13 Datenblatt    wojtekhenkelman
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Why do You want to work for this company?
Lernen beginnen
Dlaczego chcesz pracować dla tej firmy?
What kind of salary are You expectating for this job?
Lernen beginnen
Jakiego rodzaju wynagrodzenia oczekujesz na tym stanowisku pracy?
Can You give me an example of a project you've managed?
Lernen beginnen
Czy możesz dać mi przykład projektu, który udało Ci się zrealizować?
What have You done to improve Your skills?
Lernen beginnen
Co zrobiłeś, aby poprawić swoje umiejętności?
What You found satisfying in Your present job?
Lernen beginnen
Co uznałeś za satysfakcjonujące w swojej obecnej pracy?
What techniques are you fond of using in order to motivate Your employees?
Lernen beginnen
Jakie techniki lubisz używać w celu motywowania pracowników?
Are You a team player?
Lernen beginnen
Czy jesteś graczem zespołowym?
How do You treat Your subordinates?
Lernen beginnen
Jak traktujesz swoich podwładnych?
How You establish a strategic plan for the company?
Lernen beginnen
Jak ustalisz strategiczny plan dla firmy?
What kind of people do You find difficult to work with?
Lernen beginnen
Z jakim rodzajem ludzi ciężko Ci się współpracuję?
What are Your major weaknesses?
Lernen beginnen
Jakie są Twoje główne słabe strony?
Where do You expect to be in 5 years time?
Lernen beginnen
Gdzie spodziewasz się być za 5 lat?
Tell me about a time when You encountered conflict in workplace?
Lernen beginnen
Opowiedz mi o czasie, w którym napotkasz konflikt w miejscu pracy?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.