Justina 12th Dec 2014 (+ 15 min)

 0    27 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
błagam cię
Lernen beginnen
I beg you
wlascicielka mieszkania
Lernen beginnen
landlady
w porównaniu z czymś/kimś
Lernen beginnen
in comparison with sth/sb
porównywać
Lernen beginnen
to compare
modlić się
Lernen beginnen
to pray
nowe samochody mają swoje plusy i minusy
Lernen beginnen
new cars have their pluses and minues
silnik
Lernen beginnen
engine / motor
taboret
Lernen beginnen
stool
siedzenie
Lernen beginnen
seat
czy to miejsce jest zajęte?
Lernen beginnen
is this seat taken? / is it free? / is this seat free?
ławka
Lernen beginnen
bench
usiądźmy na ławce
Lernen beginnen
let's sit on a bench
twardy
miękki
Lernen beginnen
hard
soft
potrzebujemy trzech siedzeń / miejsc
Lernen beginnen
we need three seats / places
Wracam do pracy siódmego stycznia.
Lernen beginnen
I'm getting back to work on the 7th of Jan
Planuję pojechać na narty.
Mam nadzieję pojechać na narty.
Lernen beginnen
I'm planning to go skiing.
I hope to go skiing.
góra
Lernen beginnen
mountain
Jadę na Słowację.
Lernen beginnen
I'm going to Slovakia.
staramy się przyjść na czas
staramy się być punktualne
Lernen beginnen
we try to come on time
we try to be punctual
to jest wkurzające
Lernen beginnen
it's annoying
gdy byłam dzieckiem
Lernen beginnen
when I was a child
Ja chcę się wyprowadzić.
Lernen beginnen
I want to move out.
słońce wschodzi na wschodzie
Lernen beginnen
the sun rises in the east
nie pracuję z nim codziennie
Lernen beginnen
I don't work with him every day.
on objął tylko mężczyzn
Lernen beginnen
he hugged only men
heteroseksualny
Lernen beginnen
straight
Zwyczajnie zapomniałam o tym.
Lernen beginnen
I simply forgot about it.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.