Justina 18th Feb 2015

 0    29 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trzymaj tak dalej
Lernen beginnen
keep it up
niech to będzie najlepszy dzień w twoim życiu
Lernen beginnen
may it be the best day in your life
spóźnione życzenia urodzinowe
Lernen beginnen
happy belated birthday
Moje urodziny są 21 grudnia.
Lernen beginnen
My birthday is on the 21st of December
Ostatki
Lernen beginnen
Shrove Tuesday
pomóc komuś coś zrobić
Lernen beginnen
to help sb do sth / to help sb TO do sth
tak dużo Litwinów
Lernen beginnen
so many LithuanianS
wejść do sklepu
Lernen beginnen
to enter a shop
wyjść ze sklepu
Lernen beginnen
to leave a shop
prawie natychmiast
Lernen beginnen
almost immediately
kolejka była bardzo długa
Lernen beginnen
the queue was very long
wieczorem
Lernen beginnen
in the evening
mieć czegoś dość
.
Lernen beginnen
to be fed up with sth
I'm fed up with my job.
półka
Lernen beginnen
shelf
materiały budowlane
Lernen beginnen
building materials
to się nie opłaca
Lernen beginnen
it doesn't pay off
czy myślisz, że on ma rację?
Lernen beginnen
do you think he's right.
Nie chcę nic robić
Lernen beginnen
I DON'T want to do ANYTHING / I want to do nothing.
zbankrutować
Lernen beginnen
to go bankrupt
jak poszło?
.
Lernen beginnen
how did it go?
it went WELL!
pierwszy etap
Lernen beginnen
the first stage
być w stałym pośpiechu
Lernen beginnen
to be in a constant rush
Gdybym nie miała pracy, stresowałabym się bardziej.
Lernen beginnen
If I didn't have a job, I would stress more.
w pewnym sensie
Lernen beginnen
in a way
zarządać, żeby ktoś coś zrobił
Lernen beginnen
to demand sb to do sth
akt urodzenia
Lernen beginnen
birth certificate
skręcić
Lernen beginnen
to turn right / left
to turn 10 / 14
Lernen beginnen
skończyć 10/ 14 lat
jestem na przystanku
Lernen beginnen
I'm AT a bus stop.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.