justina Valentine's Day

 0    48 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gdybym miala chłopaka, byłby to cudowny dzień.
Lernen beginnen
if I had a boyfriend, it would be a beautiful day.
Jestem do ciebie przyzwyczajona.
Lernen beginnen
I'm used to you.
Gdybym miała dużo pieniędzy, kupiłam nowy samochód.
Lernen beginnen
If I had a lot of money, I would buy a new car.
dzielnica, w tej dzielnicy
Lernen beginnen
district, in this disctrict
najdroższy
Lernen beginnen
the most expensive
najtańszy
Lernen beginnen
the cheapest
Gdybym miała więcej czasu, podróżowałabym więcej.
Lernen beginnen
If I had lots of time, I would travel more.
mam dużo książek.
Lernen beginnen
I have a lot of books. I have lots of books.
mam dużo czasu
Lernen beginnen
I have a lot of time. I have lots of time.
zbyt dużo czasu
Lernen beginnen
too much time
brzmi ciekawie
Lernen beginnen
it sounds interesting
Na twoim miejscu, nie piłabym zimnej wody.
Lernen beginnen
If I were you, I wouldn't drink cold water.
Na twoim miejscu znalazłabym nowych uczniów.
Lernen beginnen
If I were you, I would find new students.
rękawiczki
Lernen beginnen
gloves
wyrzucić
Lernen beginnen
to throw out
imieniny
Lernen beginnen
name day
zrobić niespodziankę
Lernen beginnen
to make a surprise
być przyzwyczajonym do czegoś
Lernen beginnen
to be used to sth / sb
Jestem przyzwyczajona do wstawania wcześnie rano.
Lernen beginnen
I'm used to getting up early in the morning.
Jestem przyzwyczajona do picia kawy na śniadanie.
Lernen beginnen
I'm used to drinking coffee for breakfast.
Jestem przyzwyczajona do wstawania po północy.
Lernen beginnen
I'm used to waking up after midnight.
Evelina jest przyzwyczajona do pracy w weekendy.
Lernen beginnen
Evelina is used to working on weekends.
Mój kuzyn jest przyzwyczajony do gotowania codziennie.
Lernen beginnen
My cousin is used to cooking every day.
Czy jesteś przyzwyczajona do wstawiania wcześnie rano?
Lernen beginnen
Are you used to getting up early in the morning?
Czy jesteś przyzwyczajona do picia kawy na śniadanie?
Lernen beginnen
Are you used to drinking coffee for breakfast?
Czy Evelina przyzwyczajona do pracy w weekendy?
Lernen beginnen
Is Evelina used to working at weekends?
Evelina nie jest przyzwyczajona do pracy w weekendy.
Lernen beginnen
Evelina isn't used to working on weekends.
Nie jestem przyzwyczajona do chodzenia spać o dziesiątej.
Lernen beginnen
I'm not used to going to bed at ten o'clock.
przyzwyczaić się
Lernen beginnen
to get used to doing sth
Przyzwyczaiłam się do pracy w tej firmie.
Lernen beginnen
I got used to working in this company.
On przyzwyczaił się do picia kawy.
Lernen beginnen
He got used to drinking coffee.
Ona przyzwyczaiła się do uczenia się w nocy.
Lernen beginnen
She got used to learning AT night.
-Jak leci? - I'm good.
Lernen beginnen
How‘s it hangin? - I'm good.
do zo!
Lernen beginnen
see ya!
do później!
Lernen beginnen
later!
Miło cię poznać.
Lernen beginnen
It's a pleasure to meet you. It's nice to meet you
Czy możesz powtorzyć (gdy nie dosłyszymy np. imienia)
Lernen beginnen
What was that again?
co slychać? co u Ciebie?
Lernen beginnen
how have you been?
Jaka niespodzianka!
Lernen beginnen
What a surprise!
Dawno się nie widzieliśmy.
Lernen beginnen
I haven't seen you in a long time. I haven't seen you for ages.
Mam się bardzo dobrze.
Lernen beginnen
I'm doing very well.
Co u ciebie słychać?
Lernen beginnen
What have you been up to?
to samo co zwykle
Lernen beginnen
the same as usual
Jestem całkiem zajęta / zapracowana
Lernen beginnen
I'm pretty busy
Nie przychodzę tutaj regularnie.
Lernen beginnen
I don't come here on a regular basis.
regularnie
Lernen beginnen
on a regular basis, regularly
dawno się nie widzieliśmy
Lernen beginnen
it's been a long time
będę czekać
Lernen beginnen
I'll be waiting

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.