Kategoria praca

 0    49 Datenblatt    aleksandrasokol1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czym się zajmujesz zawodowo?
Lernen beginnen
what do you do professionally?
gdzie pracujesz?
Lernen beginnen
where do you work?
co robisz zawodowo?
Lernen beginnen
What do you do for a living?
jestem nauczycielem
Lernen beginnen
I'm a teacher
pracuję jako fotograf
Lernen beginnen
I work as a photographer
pracuję w marketingu
Lernen beginnen
I work in marketing
nie pracuję, zajmuje się domem i dziećmi
Lernen beginnen
I don't work, I stay at home with my kids
ona jest na urlopie macierzyńskim
Lernen beginnen
she is on maternity leave
zajmuję się domem/jestem gosoodynią domową
Lernen beginnen
I am a housewife
jestem tatą, który zajmuje się domem
Lernen beginnen
I'm a stayed home dad
pracuję na niepełnym etacie w call center
Lernen beginnen
I've got a part-time job in a call center
pracuję na pełen etat w Microsoft
Lernen beginnen
I've got a full-time job at Microsoft
obecnie nie pracuję
Lernen beginnen
i'm not working at the moment
zwolniono mnie z pracy
Lernen beginnen
they fired me
zwolniono mnie dwa miesiące temu
Lernen beginnen
I was laid off two months ago
przeszedłem na emeryturę, skończyłem 60 lat
Lernen beginnen
I'm retired, I am 60 years old
jestem na stażu w hiszpanii
Lernen beginnen
I am doing an internship in Spain
pracuję z domu jako samozatrudniony/ mam własną firmę
Lernen beginnen
I work from home as a self-employer
pracuję na własny rachunek, mam własną firmę
Lernen beginnen
I am self-employed, I have my own company
od jak dawna tu pracujesz?
Lernen beginnen
how long have you worked here?
jesteś zwolniony! / wylatujesz!
Lernen beginnen
you are fired!
on jest w tej chwili z klientem
Lernen beginnen
he is with a customer at the moment
znalazłem państwa ogłoszenie w gazecie
Lernen beginnen
I saw your advert in the paper
czy mogę prosić formularz podania o pracę?
Lernen beginnen
could I have an application?
czy mogą mi państwo wysłać formularz podania o pracę?
Lernen beginnen
could you send me an application form?
jestem zainteresowany tym stanowiskiem
Lernen beginnen
I'm interested in this position/post
chciałbym ubiegać się o tą pracę
Lernen beginnen
I would like to apply for this job
czy to jest praca tymczasowa, czy stała?
Lernen beginnen
is this temporary or permanent position?
jakie są godziny pracy?
Lernen beginnen
what are the hours of work?/ the works hours?
czy będę musiał pracować w soboty?
Lernen beginnen
will I have to work on Saturdays?
czy będę pracował na zmiany?
Lernen beginnen
will I have to work shifts?
jakie jest wynagrodzenie?
Lernen beginnen
how much does the job pay?
jaka jest wypłata miesieczna/tygodniowa?
Lernen beginnen
What is the salary / wage?
czy będę otrzymywał wynagrodzenie za nadgodziny?
Lernen beginnen
will I get paid for overtime?
kto jest moim przełożonym?
Lernen beginnen
Who would i report to?
kto jest moim przełożonym/ menagerem?
Lernen beginnen
who is my supervisor / manager?
chciałbym przyjąć ta propozycje pracy
Lernen beginnen
I would like to take the job
kiedy mam zacząć?
Lernen beginnen
When do you want me to start?
chcielibyśmy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
We would like to invite you for an interview
to jest opis stanowiska
Lernen beginnen
This is the job description
czy masz jakieś doświadczenie?
Lernen beginnen
have you got any experience?
potrzebujemy kogoś z kwalifikacjami
Lernen beginnen
we need someone with qualifications
jakie masz kwalifikacje?
Lernen beginnen
What qualifications have you got?
czy masz aktualne prawo jazdy?
Lernen beginnen
is your driving licence current?
chcielibyśmy zaproponować Ci to stanowisko
Lernen beginnen
we would like to offer you the job
kiedy możesz zacząć?
Lernen beginnen
when can you start?
okres próbny trwa trzy miesiące
Lernen beginnen
there's a three months trial period
będziemy musieli sprawdzić twoje referencje
Lernen beginnen
you have any references / do you have a list of your references?
to jest twoja umowa o pracę
Lernen beginnen
this is your employment contract

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.