Katie Melua - The Closest Thing To Crazy

 0    23 Datenblatt    29dexon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak mogę myśleć, że jestem silna
Lernen beginnen
How can I think I'm standing strong
czując podmuch powietrza pod stopami?
Lernen beginnen
Yet feel the air beneath my feet?
W jaki sposób szczęście może być tak niewłaściwe?
Lernen beginnen
How can happiness feel so wrong?
Jak to możliwe, że cierpienie jest tak słodkie?
Lernen beginnen
How can misery feel so sweet?
Jak możesz pozwalać mi patrzeć gdy śpisz
Lernen beginnen
How can you let me watch you sleep
a potem przerywać moje sny jak zwykle?
Lernen beginnen
Then break my dreams the way you do?
W jaki sposób wniknęłam tak głęboko?
Lernen beginnen
How can I have got in so deep?
Dlaczego się w Tobie zakochałam?
Lernen beginnen
Why did I fall in love with you?
To jest najbliższe szaleństwu, w którym kiedykolwiek byłam
Lernen beginnen
This is the closest thing to crazy I have ever been
Czując się jak 22 latka, a zachowując jak bym miała 17
Nigdy nie byłam obłąkana
Lernen beginnen
Feeling twenty two, acting seventeen
I was never crazy on my own
Jestem bliżej szaleństwa niż kiedykolwiek
Lernen beginnen
This is the nearest thing to crazy I have ever known
Nigdy nie byłam obłąkana
Lernen beginnen
I was never crazy on my own
I teraz widzę, związek między dwoma
Lernen beginnen
And now I know that there's a link between the two
Będąc blisko szaleństwa i będąc blisko ciebie
Lernen beginnen
Being close to craziness and being close to you.
Jak mogłeś mnie tak rozłamać
Lernen beginnen
How can you make me fall apart
przerywając mój upadek miłosnymi kłamstwami?
Lernen beginnen
Then break my fall with loving lies?
Tak łatwo jest złamać serce
Lernen beginnen
It's so easy to break a heart
Tak łatwo jest zamknąć ci oczy
Lernen beginnen
It's so easy to close your eyes
Jak możesz mnie traktować jak dziecko?
Lernen beginnen
How can you treat me like a child
Dziecko, które za tobą tęskni?
Lernen beginnen
Yet like a child I yearn for you?
Jak można się tak opętać?
Lernen beginnen
How can anyone feel so wild?
Jak można być tak smutnym?
Lernen beginnen
How can anyone feel so blue?
będąc blisko ciebie, będąc blisko ciebie
Lernen beginnen
and being close to you, and being close to you

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.