Kemping (słownictwo A)

 0    49 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
camping holidays
Camping holidays are very popular in our country.
Lernen beginnen
wakacje na kempingu
Wakacje na kempingu są bardzo popularne w naszym kraju.
camping-site
There are more than two hundred camping-sites in Poland.
Lernen beginnen
kemping
Istnieje ponad dwieście kempingów w Polsce.
lake
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
jezioro
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
on the lake
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
nad jeziorem
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
river
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
rzeka
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
on the river
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
nad rzeką
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
mountains
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
góry
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
in the mountains
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
w górach
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
sea
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
morze
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
on the sea
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
nad morzem
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
in the vicinity
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
w pobliżu
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
big cities
They are situated on lakes, rivers, in the mountains, on the sea, or in the vicinity of big cities.
Lernen beginnen
duże miasta
Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
well equipped
They are usually well equipped.
Lernen beginnen
dobrze wyposażone
Zazwyczaj są dobrze wyposażone.
electricity
Most of them have electricity, sanitation, baths and showers.
Lernen beginnen
elektryczność
Większość z nich ma elektryczność, urządzenia sanitarne, łazienki i prysznice.
sanitation
Most of them have electricity, sanitation, baths and showers.
Lernen beginnen
urządzenia sanitarne
Większość z nich ma elektryczność, urządzenia sanitarne, łazienki i prysznice.
bath
Most of them have electricity, sanitation, baths and showers.
Lernen beginnen
łazienka
Większość z nich ma elektryczność, urządzenia sanitarne, łazienki i prysznice.
shower
Most of them have electricity, sanitation, baths and showers.
Lernen beginnen
prysznic
Większość z nich ma elektryczność, urządzenia sanitarne, łazienki i prysznice.
to divide
They are divided into categories according to national standard.
Lernen beginnen
podzielić
Są one podzielone na kategorie według standardu narodowego.
according to
They are divided into categories according to national standard.
Lernen beginnen
według
Są one podzielone na kategorie według standardu narodowego.
national standard
They are divided into categories according to national standard.
Lernen beginnen
standard narodowy
Są one podzielone na kategorie według standardu narodowego.
cheap
Therefore we can spend our holidays at a cheap camp or at a more expensive one.
Lernen beginnen
tani
Zatem możemy spędzić nasze wakacje w tanim kempingu lub bardziej drogim.
expensive
Therefore we can spend our holidays at a cheap camp or at a more expensive one.
Lernen beginnen
drogi
Zatem możemy spędzić nasze wakacje w tanim kempingu lub bardziej drogim.
to obey
While camping, we have to obey certain rules.
Lernen beginnen
przestrzegać
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
rules
While camping, we have to obey certain rules.
Lernen beginnen
reguły
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
to register on arrival
First we have to register on arrival and submit our documents.
Lernen beginnen
zameldować się po przybyciu
Najpierw musimy zameldować się po przybyciu i przedłożyć dokumenty.
to submit one’s documents
First we have to register on arrival and submit our documents.
Lernen beginnen
przedłożyć dokumenty
Najpierw musimy zameldować się po przybyciu i przedłożyć dokumenty.
registration formalities
When the registration formalities are over, we can put up our tent following the instructions of the camping administration.
Lernen beginnen
formalności meldunkowe
Kiedy formalności meldunkowe są zakończone, możemy rozłożyć namiot podążając za instrukcjami administracji kempingu.
to put up a tent
When the registration formalities are over, we can put up our tent following the instructions of the camping administration.
Lernen beginnen
rozłożyć namiot
Kiedy formalności meldunkowe są zakończone, możemy rozłożyć namiot podążając za instrukcjami administracji kempingu.
instructions
When the registration formalities are over, we can put up our tent following the instructions of the camping administration.
Lernen beginnen
instrukcje
Kiedy formalności meldunkowe są zakończone, możemy rozłożyć namiot podążając za instrukcjami administracji kempingu.
camping administration
When the registration formalities are over, we can put up our tent following the instructions of the camping administration.
Lernen beginnen
administracja, zarząd kempingu
Kiedy formalności meldunkowe są zakończone, możemy rozłożyć namiot podążając za instrukcjami administracji kempingu.
camping devices
Moreover, we should keep all the camping devices clean and in order.
Lernen beginnen
urządzania na kempingu
Ponadto, powinniśmy utrzymywać wszystkie urządzenia na kempingu w czystości i w porządku.
to keep in clean / in order
Moreover, we should keep all the camping devices clean and in order.
Lernen beginnen
utrzymywać w czystości, porządku
Ponadto, powinniśmy utrzymywać wszystkie urządzenia na kempingu w czystości i w porządku.
to run about
Dogs cannot run about the camping ground.
Lernen beginnen
biegać po
Psy nie mogą biegać po terenie kempingu.
camping-ground
Dogs cannot run about the camping ground.
Lernen beginnen
teren kempingowy
Psy nie mogą biegać po terenie kempingu.
as a security measure
As a security measure, fires cannot be lit.
Lernen beginnen
ze względów bezpieczeństwo
Ze względów bezpieczeństwo, ogniska nie mogą być rozpalane.
to light a fire
As a security measure, fires cannot be lit.
Lernen beginnen
rozpalić ognisko
Ze względów bezpieczeństwo, ogniska nie mogą być rozpalane.
to take into consideration
We must also take into consideration other tourists and avoid making noise.
Lernen beginnen
wziąć pod uwagę
Także musimy wziąć pod uwagę innych turystów i unikać robienia hałasu.
tourist
We must also take into consideration other tourists and avoid making noise.
Lernen beginnen
turysta
Także musimy wziąć pod uwagę innych turystów i unikać robienia hałasu.
to avoid making noise
We must also take into consideration other tourists and avoid making noise.
Lernen beginnen
unikać robienia hałasu
Także musimy wziąć pod uwagę innych turystów i unikać robienia hałasu.
to turn on the wireless loud
We cannot, for example, turn on the wireless loud as this impedes the others.
Lernen beginnen
nastawić głośno radio
Nie możemy, na przykład, nastawić głośno radio, bo to przeszkadza innym.
to impede
We cannot, for example, turn on the wireless loud as this impedes the others.
Lernen beginnen
przeszkadzać
Nie możemy, na przykład, nastawić głośno radio, bo to przeszkadza innym.
night hours
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
Lernen beginnen
godziny nocne
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
to entertain guests
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
Lernen beginnen
podejmować gości
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
to leave
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
Lernen beginnen
opuścić
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
some necessary equipment
If we plan to spend our holiday at a camp, we must take some necessary equipment for example some camping furniture or air-mattresses.
Lernen beginnen
potrzebne wyposażenie
Jeżeli planujemy spędzić nasze wakacje na kempingu, musimy wziąć potrzebne wyposażenie, na przykład parę kempingowych meble lub materacy dmuchanych.
furniture
If we plan to spend our holiday at a camp, we must take some necessary equipment for example some camping furniture or air-mattresses.
Lernen beginnen
meble
Jeżeli planujemy spędzić nasze wakacje na kempingu, musimy wziąć potrzebne wyposażenie, na przykład parę kempingowych meble lub materacy dmuchanych.
air mattresses
If we plan to spend our holiday at a camp, we must take some necessary equipment for example some camping furniture or air-mattresses.
Lernen beginnen
materace dmuchane
Jeżeli planujemy spędzić nasze wakacje na kempingu, musimy wziąć potrzebne wyposażenie, na przykład parę kempingowych meble lub materacy dmuchanych.
caravan / camper
While camping, we may live in a tent or a caravan.
Lernen beginnen
przyczepa kempingowa
Podczas kempingu, możemy mieszkać w namiocie lub przyczepie kempingowej.
to prepare oneself
If we prepare ourselves well, we can have a very nice holiday.
Lernen beginnen
przygotować się
Jeżeli dobrze się przygotujemy, możemy mieć bardzo miłe wakacje.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.