key struktures

 0    94 Datenblatt    paweljurasz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oskarzyc kogos o cos
Lernen beginnen
accuse of
pochwalać coś, zaaprobować coś
Lernen beginnen
approve of
zapewniac kogos o czymś
Lernen beginnen
assure of
wystrzegac sie robienia czegos
Lernen beginnen
Beware of
chwalić, szczycić
Lernen beginnen
boast of, about
narzekać, skarzyć
Lernen beginnen
complain of, about
składać się z czegoś, zawierać
Lernen beginnen
consist of something, contain
namawiać, przekonywać
Lernen beginnen
convince of, about
wyleczyć
Lernen beginnen
1. to cure of
tracic nadzieje
Lernen beginnen
despair of
marzyć, śnić
Lernen beginnen
to build castles in the air, dream of, about
wybaczać, usprawiedliwiać, tłumaczyć, przepraszać, wykazywać zrozumienie
Lernen beginnen
excuse of, for
oczekiwać
Lernen beginnen
to expect of, from
słyszeć, usłyszeć
Lernen beginnen
hear of, from
uwalniac kogoś od czegoś
Lernen beginnen
be/ get rid of
wąchać, śmierdzieć
Lernen beginnen
smell, stink of
podejrzewać, obawiać
Lernen beginnen
suspect, fear of
mysleć
Lernen beginnen
think of, about
zmęczyć
Lernen beginnen
tire of
ostrzegać, upominać, uprzedzać
Lernen beginnen
warn of, against
pożyczyć od kogoś
Lernen beginnen
to borrow from
bronić, podtrzymywać
Lernen beginnen
defend from, against
żadać, wymagać
Lernen beginnen
demand from, of
różnic się, nie zgadzać się
Lernen beginnen
differ from
zwolnić, odesłac, odrzucać
Lernen beginnen
dismiss from
rysować, przyciągnąć, uzyskać, zaczerpnąć wode
Lernen beginnen
draw from
wyłaniać, pojawiac się
Lernen beginnen
emerge, from
unikac, umykać
Lernen beginnen
escape from
powstrzymywać, przeszkadzać, utrudniać
Lernen beginnen
hinder from
zapobiegać
Lernen beginnen
to prevent from
zakazywać, uniemożliwiać
Lernen beginnen
prohibit from
chronić, zabezpieczać
Lernen beginnen
protect from
otrzymywać
Lernen beginnen
receive from
podzielić, oddzielać
Lernen beginnen
separate from
cierpieć, znosić
Lernen beginnen
suffer from
wierzyć
Lernen beginnen
believe in
zachwycić, zachwycać
Lernen beginnen
delight in
zatrudniać
Lernen beginnen
to employ in
zachęcać, mobilizować
Lernen beginnen
encourage in
zajmować, zainteresować, sciągać
Lernen beginnen
engage in
doświadczać
Lernen beginnen
experience in
zawieść, nie zdać
Lernen beginnen
fail in
pomagać
Lernen beginnen
to help in, with
zawierać włączać, wliczać
Lernen beginnen
include in
pozwalać sobie na coś, zaspokajać potrzeby
Lernen beginnen
indulge in
instruować, uczyć, brać adwokata
Lernen beginnen
instruct in
interesować
Lernen beginnen
to interest in
inwestować, przydawać ważności
Lernen beginnen
invest in
wplątac kogoś w cos
Lernen beginnen
involve in
nie ustępować, upierac się
Lernen beginnen
persist in
współdzielić, podzielić
Lernen beginnen
share in
brać pod uwage
Lernen beginnen
act on
opierać coś na czymś
Lernen beginnen
base something on
wpaść do kogos z wizytą, wezwać kogoś
Lernen beginnen
call on
komentować
Lernen beginnen
comment on
skoncentrować się na czymś
Lernen beginnen
concentrate on something
gratulować
Lernen beginnen
congratulate on
konsultowac się
Lernen beginnen
consult on, about
liczyć na coś
Lernen beginnen
count on
zdecydowac sie na coś
Lernen beginnen
decide on
zalezeć od czegoś
Lernen beginnen
depend on
oszczędzać
Lernen beginnen
economize on
wyruszać, rozpoczynać
Lernen beginnen
embark on
doswiadczenie dotyczące czegoś
Lernen beginnen
experiment on
domagac, uparcie twierdzić, nalegać
Lernen beginnen
insist on
oprzeć się
Lernen beginnen
lean on, against
żyć, przeżyć
Lernen beginnen
live on
operować kogoś
Lernen beginnen
operate on somebody
grać odgrywać
Lernen beginnen
perform on, in
szczycić się
Lernen beginnen
pride on, oneself
polegać na kimś
Lernen beginnen
rely on somebody
głosować
Lernen beginnen
to vote on, for someone
napisać
Lernen beginnen
write on, about
wyciągnąłem dużo pieniedzy z banku
Lernen beginnen
I drew a lot of money from the bank
ja odmawiam komentarza jego pracy
Lernen beginnen
I refuse to comment on his work
nie ma sensu narzekać na zimno
Lernen beginnen
it's no use complaining about the cold
napiwek dla kelnera jest zawarty w rachunku
Lernen beginnen
the waiter's tip is included in the bill
on pogratulował mi zaręczyn
Lernen beginnen
He congratulated me on having got engaged
ten ciepły płaszcz bedzie chronił cię przed zimnem
Lernen beginnen
This warm coat will protect you against the cold
czy cos wynikło z twojej dyskusji?
Lernen beginnen
did anything emerge from your discussion
ja sniłem o tobie zeszłej nocy
Lernen beginnen
I dreamed on you last night
nigdy nie możesz polegać na jego punktualności
Lernen beginnen
you can never rely on him to be punctual
nic nie powstrzyma go przed sukcesem
Lernen beginnen
nothing will prevent him from succeeding
czy interesujesz sie muzyką
Lernen beginnen
Are you interested in music
zakładam że moge liczyc na twoja pomoc w tej sprawie
Lernen beginnen
I suppose I can count on you for help in this matter
uważaj na psa
Lernen beginnen
beware of the dog
on upierał sie przy zadawaniu pytań
Lernen beginnen
He persisted in asking questions
ja nalegam zebyś powiedział mi prawde
Lernen beginnen
I insist on your telling me the truth
zajęło mi dużo czasu żeby uwolnić sie od niego
Lernen beginnen
It took me a long time to get rid of him
czy chcesz powiedziec że nigdy nie słyszałes o Bethovenie
Lernen beginnen
Do you mean to say you have never heard of beethoven
oddzieliłem ich od siebie ponieważ oni walczyli
Lernen beginnen
I separated them from each other because they were fighting
oni moga wyleczyc go z choroby jesli przeprowadzą na nim operacje
Lernen beginnen
they can only cure him of his ilness if they operate on him
możesz polegać na mnie
Lernen beginnen
You can depend on me
ja nie oskarzylem go o nic ale podejrzewam że to zabrał
Lernen beginnen
i haven't accused him of anything, but i suspect him of having taken it

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.