Klasa Gim1, Unit 4 Failure, Lekcja 1: Book s34,35 (2016-04-16)

 0    68 Datenblatt    wlfisz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
porażka (niepowodzenie)
Lernen beginnen
failure
sukces
Lernen beginnen
success
Co to znaczy?
Lernen beginnen
What does it mean?
jeśli ci się nie uda (powiedzenie)
Lernen beginnen
if you don't succeed
dobrze znany
Lernen beginnen
well-known
wynaleźć (wymyślić)
Lernen beginnen
invent
kontynuować
Lernen beginnen
continue
Który najbardziej ci się podoba?
Lernen beginnen
Which one do you like best?
na początku (najpierw)
Lernen beginnen
at first
poddawać się
Lernen beginnen
give up
rezygnować
Lernen beginnen
give up
obwiniać
Lernen beginnen
blame
on obwinia swoich rodziców
Lernen beginnen
he blames his parents
dowody (przestępstwa)
Lernen beginnen
evidence
zrób to w ten sposób
Lernen beginnen
do it this way
nurkować
Lernen beginnen
dive
nurkowanie
Lernen beginnen
diving
zdolność, umiejętność
Lernen beginnen
ability
po prostu nie byłem w stanie grać
Lernen beginnen
I just wasn't able to play
nigdy nie będę w stanie kupić domu
Lernen beginnen
I'll never be able to buy a house
zawsze chciałem być w stanie szybko biegać
Lernen beginnen
I've always wanted to be able to run fast
nigdy nie bylibyśmy w stanie grać
Lernen beginnen
we would never be able to play
bajeczny (fantastyczny)
Lernen beginnen
fabulous
tlen
Lernen beginnen
oxygen
niesamowity
Lernen beginnen
incredible
niesamowicie
Lernen beginnen
incredibly
odkrywać
Lernen beginnen
discover
jak tylko (coś się wydarzy)
Lernen beginnen
as soon as
jak najszybciej (potocznie)
Lernen beginnen
as soon as possible
jak tylko wrócisz
Lernen beginnen
as soon as you come back
cierpieć z powodu (czegoś)
Lernen beginnen
suffer from
przez resztę dnia
Lernen beginnen
for the rest of the day
wakacje, święto
Lernen beginnen
holiday
nie mogę do was dołączyć
Lernen beginnen
I can't join you
fajka, rurka (do nurkowania)
Lernen beginnen
snorkel
nurkować z fajką (jedno słowo)
Lernen beginnen
snorkel
sztuka (twórczość)
Lernen beginnen
art
nieruchomy
Lernen beginnen
still
nie ruszać się (pozostać nieruchomo)
Lernen beginnen
keep still
biodro
Lernen beginnen
hip
odliczać
Lernen beginnen
count out
krępujący (wprawiający w zakłopotanie)
Lernen beginnen
embarrassing
melodia (krótko)
Lernen beginnen
tune
tak długo jak
Lernen beginnen
as long as
dopóki (z long)
Lernen beginnen
as long as
litera
Lernen beginnen
letter
jestem przyzwyczajony (do czegoś)
Lernen beginnen
I am used to
oni są bardziej przyzwyczajeni do liter rzymskich
Lernen beginnen
they are more used to Roman letters
czarująca kobieta
Lernen beginnen
charming woman
rozczarowywać
Lernen beginnen
disappoint
rozczarowany
Lernen beginnen
disappointed
ona była nami rozczarowana
Lernen beginnen
she was disappointed with us
myślałem [past simple]
Lernen beginnen
I thought
zaprosiła nas na obiad [past simple]
Lernen beginnen
she invited us to dinner
odtąd (od wtedy)
Lernen beginnen
since then
mimo to (jednakże)
Lernen beginnen
however
Czy kiedykolwiek próbowałeś?
Lernen beginnen
Have you ever tried?
nigdy nie byłem w stanie nauczyć się niemieckiego
Lernen beginnen
I've never been able to learn German
bardzo chciałbym móc jeździć na nartach
Lernen beginnen
I'd love to be able to ski
nie będziemy mogli przyjść
Lernen beginnen
we won't be able to come
Nigdy nie byłem w stanie tańczyć.
Lernen beginnen
I've never been able to dance.
Ona nie znosi nie być w stanie prowadzić.
Lernen beginnen
She hates not being able to drive.
nigdy nie byłeś w stanie robić tego dobrze
Lernen beginnen
you've never been able to do it well
wysiłek
Lernen beginnen
effort
bez wysiłku (żadnego)
Lernen beginnen
without any effort
chciałbym być w stanie robić to lepiej
Lernen beginnen
I'd like to be able to do it better
mam nadzieję, że wkrótce będziesz w stanie robić to dobrze
Lernen beginnen
I hope you'll soon be able to do it well
oni powinni umieć prowadzić samochód
Lernen beginnen
they should be able to drive a car

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.