koło2 histologia

 0    217 Datenblatt    wija2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zespół Alporta
Lernen beginnen
mutacja w kolagenie IV
pęcherzykowe złuszczanie naskórka
Lernen beginnen
mutacja w kolagenie VII
Pemfigoid
Lernen beginnen
wiazanie swoistych przeciwciał z bł. podstawna = pęcherze podnaskórkowe
celiakia
Lernen beginnen
uszkodzenie mikrokosmkow, przy atrofii=brak rąbka szczoteczkowego, upośledzone wchłanianie, biegunki
ciliopatie
Lernen beginnen
choroby zwiazane z upośledzeniem rzęsek
zespół nieruchomych rzęsek
Lernen beginnen
brak dyneiny = niepłodnosc, choroby ukł. oddech.
zaburzenia f. układu nerwowego
Lernen beginnen
zaburzenia f. nektyny (składnik synaps)
choroby pęcherzowe skóry
Lernen beginnen
nieprawidłowosci w budowie białek połączeń zwierajacych (kadheryny)
choroby powodowane przez mutacje genow kodujacych koneksyny
Lernen beginnen
dysplazje ektodermalne, keratozy, zespół KID, choroba Charcota-Mariego-Tootha(koneksyna32)
nabłonek jednowarstwowy płaski
Lernen beginnen
jamy ciała, naczynia krwionośne, pęcherzyki płucne, wewn. pow rogówki
nabłonek jednowarstwowy sześcienny
Lernen beginnen
ściany kanalików / przewodów zewnątrzwydzielniczych (+ściany pęcherzykow tarczycy!)
nabłonek jednowarstwowy walcowaty
Lernen beginnen
jelito (rąbek szczoteczkowy +kom. kubkowe!!!_
nabłonek wielorzędowy walcowaty
Lernen beginnen
tchawica (rzęski, kom. kubkowe!)
nabłonek wielowarstwowy sześcienny = przejściowy
Lernen beginnen
układ moczowy (k. baldaszkowe z cerebrozydami!)
gruczoły cewkowe
Lernen beginnen
przełyk, dwunastnica, odźwiernik
mukowiscydoza
Lernen beginnen
mutacja w genie CFTR kodujacym białko odpow, za transp. jonow Cl i HCO3 w kom. nabłonkowych
gruczoły pęcherzykowe
Lernen beginnen
trzustka,ślinianki (podżuchwowa cewkowo-pecherzykowy)
podstawowe GAG
Lernen beginnen
kwas hialuronowy, heparyna, siarczany chondroityny, heparanu, keratanu, dermatanu
wł. kolagenowe w tkance łącznej luznej
Lernen beginnen
typu I
wrodzona łamliwość kości
Lernen beginnen
nieprawidłowość budowy kolagenu I
zespół Ehlersa-Danlosa
Lernen beginnen
nieprawidłowosc budowy kolagenu I lubIII
włókna siateczkowate buduje kolagen
Lernen beginnen
typu III
główne aminokwasy wchodzace w skład kolagenu
Lernen beginnen
glicyna, prolina
markery kolagenu
Lernen beginnen
hydroksyprolina, hysroksylizyna
skład włókien sprężystych
Lernen beginnen
elastyna, fibrylina, białko MAGP
elastyna
Lernen beginnen
złożona z tropoelastyny (gly, pro, lys) połacz wiaz. krzyż. miedzy 4 czast Lys=powst. desmozyna, izodesmosyna
zwężenia zastawki aortalnej/ skóra wiotka
Lernen beginnen
delecje/mutacje genu tropoelastyny
zespół Marfana
Lernen beginnen
mutacje w fibrylinie1 (chromosom 15)= upośledzenie tworzenia włókien sprężystych--> Nadmierny wzrost konczyn, tętniak aorty, zwichnięcie soczewki
fibroblasty syntetyzują
Lernen beginnen
kolagen, elastyna, GAG, proteoglikany
histiocyty
Lernen beginnen
makrofagi tkanki łącznej, fagocytuja i prezentuja antygeny
ziarnistosci mastocytow zawieraja
Lernen beginnen
heparynę i histaminę (też cytokiny i proteazy: tryptazę, chemazę), należą do APUD
przeciwciała na pow. mastocytow
Lernen beginnen
IgE
rola termogeniny (białko UPC)
Lernen beginnen
tworzy kanały przez które przechodzą jony wodorowe i wydzielaja ciepło; hamuje fosforylację oksydacyjną w wew. błonie mitoch.
grupy izogeniczne
Lernen beginnen
skupiska chondrocytow w jednej jamce
typy kolagenu w chrząstce szklistej
Lernen beginnen
głównie II, również I, IX, X, XI
skład chrząstki sprężystej
Lernen beginnen
włókna elastynowe (+kolagen II)
nawracajace zapalenie chrzastek
Lernen beginnen
ch. autoimmunizacyjna, opadanie małżowin usznych
w istocie miedzykomorkowej chrzastki włóknistej przeważają
Lernen beginnen
włókna kolagenu I
produkty osteoblastow
Lernen beginnen
kolagen I, PG, osteonektyna, osteokalcyna, RANKL, osteoprotegryna, fosfataza zasadowa, kolagenazy, prostaglandyny(wiążą się z witD3 i PTH=RESORPCJA)
sklerostyna
Lernen beginnen
białko prod. przez osteocyty hamujace rozwój osteoblastów
powstawanie osteoklastów jest regulowane przez
Lernen beginnen
m.in. glikoproteinę RANKL na pow. ich prekursorow
osteoklast wiąże się do kości za pomocą
Lernen beginnen
integryn które rozpoznają osteopontynę istoty miedzykom.
działanie osteoklastu
Lernen beginnen
produkuję H+ zakwaszając srodowisko i rozpuszczając kryształy CaCO3 i wydziela proteazy (Katepsyna K)
Osteoporoza postmenopauzalna
Lernen beginnen
utrata zdolnosci prod. estrogenów, samoistne złamania kości
składnik osteoidu
Lernen beginnen
kolagen I, osteokalcyna, osteonektyna, osteopontyna, PG, czynniki wzrostu
minerał kości
Lernen beginnen
hysroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2, bruszyt CaHPO4’2H2O
włókna Sharpeya
Lernen beginnen
włokna kolagenowe okostnej wnikajace do kosci
okostna jest źródłem
Lernen beginnen
komorek progenitorowych
osteoblasty różnicuja sie pod wpływem
Lernen beginnen
FGF, TGFbeta, białka morfogenetyczne kości (BMP)
na podłożu błoniastym powstaja kosci
Lernen beginnen
płaskie (czaszki, twarzy)
na podłożu chrzęstnym powstaja
Lernen beginnen
kosci długie, żebra, trzony kręgów, kk. miednicy
chondrocyty pobudzane są przez
Lernen beginnen
hormon wzrostu
płyn stawowy
Lernen beginnen
przesacz osocza + prod. fibroblastow (fibronektyna, kwas hialuronowy)
komorki wewn. czesci błony maziowej
Lernen beginnen
tłuszczowe żółte
komorki zew. czesci błony maziowej
Lernen beginnen
fibroblasty, synowiocyty, makrofagi
artretyzm
Lernen beginnen
odkładanie sie w stawach kryształkow kwasu moczowego
hematokryt prawidłowy
Lernen beginnen
u mezczyzn 40-50%, u kobiet 35-45%, dzieci 35%, noworodki 45-60%
niedokrywistość (anemia) może być spowodowana
Lernen beginnen
brakiem Fe, wit. B12, kwasu foliowego (aplastyczna - uszkodzeniem szpiku / hemolityczna -krótszym życiem erytrocytow)
ziarnistości eozynofili zawieraja
Lernen beginnen
nieswoiste: arylosulfataza-degraduje siarczanowe GAG, swoiste: histaminazy, głowne białko zasadowe MBP, peroksydaza, białko kationowe eozynofili ECP
eozynofilia jest zwiazana z
Lernen beginnen
przewlekłymi reakcjami alergicznymi, chorobami pasożytniczymi
ziarnistości bazofili zawieraja
Lernen beginnen
histaminę, heparynę, IL-4
prawidłowy odsetek limfocytow we krwi obwodowej
Lernen beginnen
25-35%
z monocytów różnicują się
Lernen beginnen
makrofagi i kom. dendrytyczne
zadania monocytow i makrofagow
Lernen beginnen
inicjuja r-cje zapalne - prezentuja antygeny limfocytom T
monocytoza moze byc zwiazana z
Lernen beginnen
przewlekłymi stanami zapalnymi, niekt. chorobami autoimmunizacyjnymi
trombocyty to
Lernen beginnen
fragm. cytoplazmy megakariocytow
ziarenka gęste (delta) trombocytow zawierają
Lernen beginnen
ADP, serotoninę(absorbowaną z osocza), Ca2+
ziarenka alfa trombocytow zawierają
Lernen beginnen
czynniki wzrostu, białka krzepnięcia (czynnik von Willebranda, fibrynogen, tromboplastyna)
zrąb szpiku tworzą
Lernen beginnen
tkanka łączna wiotka z naczyniami zatokowymi i kom. macierzystymi i kom. tłuszczowymi
CFU-E
Lernen beginnen
proerytroblast->erytroblast zasadochłonny-> erytroblast wielobarwliwy->erytroblast kwasochłonny->retikulocyt->erytrocyt
wytwarzanie krwinek czerwonych
Lernen beginnen
pęcherzyk żółtkowy ->watroba ->śledziona
tężyczka
Lernen beginnen
spontaniczne skurcze mięśni - niedobór Ca- zwiększona przepuszczalność błon neuronow dla Na
triadę mieśniowa tworza
Lernen beginnen
na granicy prążków A/ I - kanalik T i sąsiadujace z nim cysterny SER (Ca2+ otwiera je poprzez depolaryzacje błony) ->pobudzenie receptorow rianodynowych RYR(kanałów wapniowych)
rianodyna
Lernen beginnen
blokuje kanały wapniowe w stanie półotwartym-->wypływ Ca2+ ->masywny skurcz miesni
mutacja miostatyny
Lernen beginnen
nadmierny wzrost masy mięśniowej
kostamery to
Lernen beginnen
zgrupowania białek podbłonowych kom. mięśniowych (aktyna alfa, gamma, integryna, desmina, dystrogfina, DAP, dystroglikan, meluzuna) + enzymy [na wysokosci prążkow Z]
funkcje kostamerów
Lernen beginnen
przenoszenie sił mechanicznych wytworzonych przez miofibryle poprzez sarkolemę do istoty miedzykomork., minimalizowanie uszkodzen sarkolemy i rozciagania komorek, przenoszenie sygn. z innych kom
hipertrofia lewej komory u sportowcow powstaje przez
Lernen beginnen
wysokie cisnienie w aorcie-przekazanie sygnałów przez meluzynę do kardiomiocytow
komorki satelitarne to
Lernen beginnen
kom. macierzyste k. mięśniowych ktore nie uległy fuzji w procesie tworzenia włókien miesniowych (f. regeneracyjna)
kurara
Lernen beginnen
antagonista dla receptorow dla acetylocholiny w synapsach nerwowo-mięśniowych
wrzecionka nerwowo-mięśniowe
Lernen beginnen
receptory czucia głębokiego; dochodza do niego włókna czuciowe i ruchowe
kardiomiopatia rozstrzeniowa
Lernen beginnen
ścieńczenie komor serca- niewydolność
wstawki
Lernen beginnen
połączenia miedzy kardiomiocytami(na szczytowych i bocznych pow.) = obwodki zwierajace, desmosomy, nexusy
ciałka i taśmy gęste kom. mięśniówki gładkiej zawieraja
Lernen beginnen
alfa-aktyninę (do połącz. z kompleksem aktyna-miozyna i filamentami pośr.)
skurcz mięśniówki gładkiej reguluja
Lernen beginnen
zmodyf. kom. rozrusznikowe, kom. śródmiąższowe Cajala, zakończ. nerwowe współczulne i przywspółczulne, reg. hormonalna
choroba Heinego-Medina
Lernen beginnen
zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (wirus polio uszadza tigroid)
zawartość aksonu
Lernen beginnen
aksoplazma, neurofilamenty, mikrotubule, białka tau (MAP2 w dendrytach!!!)
choroba Alzheimera
Lernen beginnen
nadmierna fosforylacja białka tau->zaburzenia transportu w wypustkach + wytwarzanie płytek z Beta-amyloidu
połączenie typu nekson tworzą:
Lernen beginnen
6 cząst. białka koneksyny jednej komorki i 6 drugiej
udar mózgu prowadzi do
Lernen beginnen
niekontrolowanego otwarcia nexusow, napływ Ca i Na do neuronów =śmierć
formy komórek glejowych
Lernen beginnen
ependymocyty (w OUN), astrocyty, oligodendrocyty, mikroglej, lemocyty + pituicyty(cz. nerwowa przysadki), pinealocyty(szyszynka), kom. satelitarne (zwoje nerwowe)
pilśń nerwową w OUN budują
Lernen beginnen
splątane, przylegające do siebie wypustki neurogleju
ependymocyty
Lernen beginnen
tworzą błonę wyściełająca kom. nabłonka jednowarstwowego sześciennego wyściełającego komory mózgu i kanał rdzenia kręgowego; mają liczne mikrokosmki i rzęski; biorą udział w powst. płynu mozgowo-rdzeniowego
oligodendrocyty
Lernen beginnen
wytwarzaja osłonki włókien w OUN (1 oligodendrocyt, wiele aksonow)
lemocyty
Lernen beginnen
wytwarzaja osłonki w układzie nerwowym obwodowym
kom. mikrogleju pełnią funkcję
Lernen beginnen
makrofagów
AIDS
Lernen beginnen
wirusy HIV-1 wnikają do kom. mikrogleju, które pod ich wpływem wydzielają cytokiny toksyczne dla neuronów
astrocyty protoplazmatyczne
Lernen beginnen
w istocie szarej OUN, odp. za transport makrocząsteczek i jonow nieorg. [duże 1 jądro]
astrocyty włókniste
Lernen beginnen
w istocie białej OUN [małe jądra, długie cienkie wypustki]
osłonka mielinowa zawiera
Lernen beginnen
zasadowe białko mieliny (MBP), fosfolipidy(plazmalogeny) + białko mieliny zero MPZ (w ukł. obwodowym) lub transblonowe białko proteolipidu PLP (w OUN)=f. stabilizacyjna
stwardnienie rozsiane
Lernen beginnen
zanik osłonek mielinowych w OUN; w miejscach uszkodzen gromadza sie limfocyty T CD4+, CD8+ i makrofagi
pobudzenie neuronu
Lernen beginnen
otwiera kanały dla Na+ ->napływaja do środka -depolaryzacja błony -> otwarcie kanałów dla K+
formowanie naczyń krwionośnych odbywa się poprzez
Lernen beginnen
włączenie w kom.śródbłonka genów Notch
cytokiny regulujące angiogenezę
Lernen beginnen
VEGF, PDGF, efryny(eph)
ciałka Weibela-Palade/a
Lernen beginnen
w śródbłonku; zawieraja czynnik krzepniecia vonvillebranda -przytwierdza płytki krwi do włokien kolagenowych, angiopoetynę2, P-selektynę, IL-8
glikoproteiny błony kom. śródbłonka
Lernen beginnen
selektyna E, adresyna
sródbłonek syntetyzuje
Lernen beginnen
hormony(endoteliny), kolagen i proteoglikany błony podstawnej, prostacyklinę PGI2, gaz NO, EDHFrozszerz nacz, cytokiny prozapalne IL-1, IL-6, IL-8, oraz proteazę-kowertazę angiotensyny ACE
okienka występują w
Lernen beginnen
blaszkach sprężystych błony środkowej tętnic sprężystych -miedzy nimi miocyty gładkie, fibroblasty, proteoglikany, wł. siateczkowe i kolagenowe
vasa vasorum wystepuja w
Lernen beginnen
błonie zew. ścian tętnic
naczynia włosowate ciągłe
Lernen beginnen
nieprzepuszczalne - mają śródbłonek, którego komorki ściśle przylegają i wywarzaja połącznenia typu occludens i adherens, blaszka podstawna ciągła, dobrze rozwinięte [mieśnie, mozg, płuca, skora]
naczynia włosowate porowate
Lernen beginnen
przepuszczalne, mają rozstępy między kom.śródbłonka, a warstwa podstawna ma otwory[kosmki jelitowe, gruczoly, kłębuszki nerkowe]
naczynia włosowate zatokowe
Lernen beginnen
mają dużą średnicę i przepuszczalną ścianę [śledziona, szpik, wątroba]
diada
Lernen beginnen
zbiornik + kanalik T siateczki SER w mięśniu sercowym na wysokości prążka Z (a nie I/A!!!)
endokardiomiocyty wydzielają
Lernen beginnen
hormon -czynnik natriuretyczny (ANF, atriopeptyna)
w SER kardiomiocytów wystepuje
Lernen beginnen
fosfolamban (reguluje czynność błonowej pompy Ca2+) i swoista troponina I
przy zawale serca w krwi wykryjemy
Lernen beginnen
swoista troponina1, izoenzym MB kinazy keratyny
skład grudek limfatyczny
Lernen beginnen
limfocyty T, B, kom. dendrytyczne, makrofagi
skład MALT (tkanka limfat. błony śluzowej)
Lernen beginnen
limfocyty B, plazmocyty, limfocyty Tc i NK, kom. dendrytyczne
w korze węzła chłonnego wystepuja
Lernen beginnen
limfocyty B!+ k. plazmatyczne, dendrytyczne, makrofagi
w strefie podkorowej węzła głównie
Lernen beginnen
limfocyty T!
gdzie znajduja się żylki z wysokim środbłonkiem?
Lernen beginnen
w strefie podkorowej i rdzeniu (ich kom. maja receptory- selektyny E wiazace sie z selektynami limfocytów, co zwalnia ich przepływ - nastepnie z pomoca integryn przechodza przez srodblonek)
w miazdze białej śledziony
Lernen beginnen
grudki limfatyczne (b), strefa brzezna, zatoki brzeżne,t.środkowa ze strefą okołotętniczą grasiczozależna (t)
miazga czerwona grasicy zawiera
Lernen beginnen
zatoki śledzionowe właściwe
konwersja hemu
Lernen beginnen
hem->biliwerdyna->bilirubina -> w wątrobie+glukuronian -> do żółci / żelazo + ferrytyna -->do szpiku
peptydowe hormony grasicy
Lernen beginnen
tymozyna, tymopoetyna, grasiczy czynnik humoralny
komórki oskrzelikowe=Clary produkują
Lernen beginnen
GAG i białkowe składniki surfaktantu (razem z pneumocytami II-rz)
włókna bezmielinowe
Lernen beginnen
w OUN=nagie, w obwodowym - kilka aksonow w jednym lemocycie
Mechanizm angiogenezy w warunkach niedoboru ttlenu
Lernen beginnen
HIF--> VEGF-A, Angiopoetyna (Ang-2), zasadowy czynnik wzrostu fibroblastow (bFGF)
odpowiedz endoteliocytów na VEGF
Lernen beginnen
wydzielają proteazy ->migruja do źródła sygnału->proliferują-> tworzą cewki i różnicują się
hemoglobina płodowa HbF
Lernen beginnen
2xglobina alfa, 2xglobina gamma, 4 x hem
starzenie się erytrocytow spowodowane jes
Lernen beginnen
zmniejszona sprawnoscia pomp jonowych
niedokrwistość sierpowata
Lernen beginnen
mutacja punktowa w genie łańcucha beta w hemoglobinie (kw. glutaminowy --->walina), powstają lepkie miejsca i tworza sie agregaty HbS, ktore zniekształcają erytrocyty
zmiana barwliwości erytrocytow w erytropoezie zwiazana jest z
Lernen beginnen
gromadzeniem się Hb (kwaśna) i spadkiem zawartości mRNA i rybosomow(zasadowe)
antygeny grupowe krwi są
Lernen beginnen
produktami r-cji enzymatycznych (glikozylacji) =glikozosfingolipidami
antygen A dołącza do glikolipidów
Lernen beginnen
N-acetylogalaktozaminę
antygen B dołącza do glikolipidów
Lernen beginnen
D-galaktozę
białka kodowane przez geny a i b są
Lernen beginnen
glikozylotransferazami
substratem dla glikozylotransferaz jest
Lernen beginnen
substancja H obecna na pow. erytrocytów osób z grupa 0
ziarnistości nieswoiste neutrofili zawieraja
Lernen beginnen
defensyny, proteazy (elastaza, katepsyna G), mieloperoksydazę(rozklada h202 z udziałem cl -marker), lizozym, oksydaze D-aminokwasow
ziarnistości swoiste (80%) neutrofili zawieraja
Lernen beginnen
bakteriocydy, laktoferryna, lizozym, kolagenaza, histaminaza, zasadowa fosfataza (marker) - NIE MA peroksydazy
za przyleganie eozynofili do śródbłonka odpowiadaja
Lernen beginnen
P-selektyna endoteliocytów i PSGL-1 eozynofili
białka błony erytrocyta
Lernen beginnen
glikoforyna, band 3 (kanał dla anionów), band 4.1 - łącza sie białkami kotwiczacymi z białkami cytoszkieletu (aktyna, spektryna...)
włókna Sharpeya
Lernen beginnen
włókna kolagenowe ścięgien wnikające do kości
wypustki osteocytów w kanałach kostnych łączą się
Lernen beginnen
nexusami
RANKL
Lernen beginnen
czynnik martwicy nowotworów, aktywuje osteoklasty
osteonektyna
Lernen beginnen
GP bogata w cysteinę, wiąze Ca2+ w macierzy kości podczas ich rozwoju i remodelowania. Wydziel. przez osteoblasty. Ma domeny wiąŜące kolagen t. I oraz integryny osteoblastów i osteocytów
Na wzrost miejscowego stęzenia Ca2 wplywaja
Lernen beginnen
osteokalcyna i fosfataza zasadowa
osteoklast
Lernen beginnen
zatoka howshipa, rąbek brzeżny=wypustki cytoplazmy, dużo lizosomow i mitochondriow, kilka jąder
wczesnymi prekursorami osteoklastów są
Lernen beginnen
monocyty
osteoprotegryna OPG
Lernen beginnen
wiążąc RANKL hamuje powstawanie osteoklastów (wydzielana przez osteoblasty i kom. zrębu)
aktywatory resorpcji kości
Lernen beginnen
RANK, PTH, wit. D3 i A, tyroksyna, PGE2
inhibitory resorpcji kości
Lernen beginnen
OPG, kalcytonina, fosforany, glukokortykoidy, estrogeny
marker chondrocytów hipertroficznych
Lernen beginnen
kolagen X
chondronektyna
Lernen beginnen
przytwierdza komórki chrzęstne do macierzy; uczestniczy w rozwoju i utrzymywaniu funkcji chrząstki
w macierzy chrzęstnej głownie
Lernen beginnen
GAG, kolagen typu II
endoteliny
Lernen beginnen
zwężają światło naczyń
rozszerzają naczynia
Lernen beginnen
NO, PGI2, EDHF
rozkurcz naczynia
Lernen beginnen
NO -> cyklaza guanylowa ->cGMP-> kinaza cGK-1 -> OBNIŻENIE STĘŻ CA2+ W MIOCYTACH, rozkurcz
transcytoza
Lernen beginnen
szybka, regulowana, zależy od ładunku
kom. mioendokrynowe [w ścianie PP]
Lernen beginnen
czynniki natriuretyczne(zwiększają wydalnie Na z moczem)
transport anterogradowy pęcherzyków synapytcznych [postepujacy]
Lernen beginnen
-->koniec + MT, kinezyny
transport wsteczny [retrogradowy]
Lernen beginnen
uczestnicza dyneiny (dot. czynnikow wzrost itp)
w spoczynkowym neuronie więcej jest otwartych kanałó
Lernen beginnen
potasowych
kanały napięciozależne
Lernen beginnen
sodowe
koneksyna 32
Lernen beginnen
łączy błony tworzące mielinę w lemocycie we wcięciach Schmidta-Lantermana i wokół węzłów
astrocyty
Lernen beginnen
wypustki przylegaja do naczyń krwionośnych i opony miękkiej, maja zdolnosc transcytozy, tworzą bariere krew-mozg
miozyna typu II
Lernen beginnen
2 łańcuchy ciężkie spiralnie skręcone, 4 lekkie
filament gruby
Lernen beginnen
ok. 300 głów miozyny II, miomezyna, tityna, białko C
filamenty aktynowe powstają w wyniku
Lernen beginnen
polimeryzacji G-aktyny
filament cienki budują
Lernen beginnen
F-aktyna, tropomiozyna i troponina
Kazda cząsteczka tropomiozyny przyłącza się podłuznie do
Lernen beginnen
odcinka F-aktyny zawierajacego 7 podjednostek globularnych.
Tropomiozyna połączona jest tez z
Lernen beginnen
kompleksem troponiny zbudowanej z 3 podjednostek: TnI, TnC-tylko w m. szkielet., i TnT
skurcz mięśnia
Lernen beginnen
wysoki poziom Ca++, TnC wiąże Ca, co odsuwa tropomiozynę i umożliwia interakcję aktyny z główkami miozyny
kalsekwestryna
Lernen beginnen
białko cystern brzeżnych o dużej zdolnosci wiazania Ca++,
rianodyna
Lernen beginnen
alkaloid roślinny utrzymujacy kanał wapniowy w stanie zamknietym
białka stabilizujące strukturę sarkomeru
Lernen beginnen
Tityna, nebulina, α-aktynina i desmina
miomezyna
Lernen beginnen
białko linii m
tityna
Lernen beginnen
od prążka Z do M
nebulina
Lernen beginnen
od prążka Z do konca filamentu aktynowego
Białko Cap Z
Lernen beginnen
zapobiega dysocjacji G-aktyny od Faktyny na koncu + (prazku Z)
Tropomodulina
Lernen beginnen
łączy się z końcem minus zapobiegając dołączaniu monomerów G-aktyny ["czapeczka"]
Zewnątrzsarkomerowe białka podporowe
Lernen beginnen
desmina, plektyna
DYSTROFINA
Lernen beginnen
– poprzez kompleksy dystroglikanu i sarkoglikanu łączy wewnętrzną powierzchnię sarkolemy z: 1. lamininą błony podstawnej, 2. filamentami aktyny. W ten sposób skurcz sarkomeru przenoszony jest na włókna siateczkowe śródmięsnej, a później na ścięgno
włokna białe =typu 2b(x)
Lernen beginnen
szybko sie kurczą i szybko męczą
włókna czerwone =typu 1
Lernen beginnen
powoli się kurczą, bardziej wytrzymałe
JEDNOSTKA MOTORYCZNA
Lernen beginnen
zbiór włókien mięśniowych unerwionych przez jeden neuron ruchowy
Płytka motoryczna
Lernen beginnen
połączenie aksonu neuronu ruchowego z komórką mięśniową
Struktura wstawki
Lernen beginnen
obwódka zwierająca i desmosom w poprzek włókna, NEXUS – wzdłuZ; wstawki zawsze pokrywają się z prązkami Z
TAŚMY GĘSTE
Lernen beginnen
wiązą filamenty kurczliwe z błona kom.
ciałka gęste
Lernen beginnen
wiąŜą filamenty kurczliwe wewnątrz cytoplazmy-pokrywaja sie z prazkami Z
W miocytach ściany naczyń cytoszkielet wzmacniają
Lernen beginnen
filamenty desminowe i wimentynowe,
Miocyty gładkie produkują
Lernen beginnen
kolagen t. III, elastynę, proteoglikany, składniki błon podstawnej, czynniki wzrostu
skurcz miesnia gładkiego
Lernen beginnen
Ca++ są wiązane przez kalmodulinę-->akt. kinazy łancuchow lekkich miozyny-->ATP-aza-->wiaz aktyny z miozyna
miastenia
Lernen beginnen
wiazanie się przeciwciał z receptorami acetylocholiny w blonie postsynaptycznej synaps nerwowo-miesniowych
pęcherzyca zwykła
Lernen beginnen
wytwarzanie przeciwciał p-ko desmogleinie 3
miedzy prążkami sąsiednich miofibryli
Lernen beginnen
filamenty desminowe (pośrednie typu III) - łączą ze sobą miofibryle
nebulina
Lernen beginnen
owija się wokół fil. aktynowych, utrzymując je we właściwym położeniu
dysferlina
Lernen beginnen
bierze udział w reperacji błon(razem z kaweoliną3 i kaplainą3), stabilizuje położenie miofibryli względem siebie, usprawnia skurcz
Komplex dystroglikanu
Lernen beginnen
łączy dystrofinę z lamininą istoty podstawnej
neurotransmittery pobudzajace OUN
Lernen beginnen
acetylocholina, glutamina
neurotransmittery hamujace
Lernen beginnen
GABA, gilcyna
warstwy błony podstawnej
Lernen beginnen
blaszka jasna(gp, pg, białka), blaszka gęsta(kolagen IV), warstwa włóknista (kolagen VII"włókienka kotwiczące")
plazmocyty
Lernen beginnen
odróżnicowują się z limfocytow B, okrągłe, szprychowate jądro; produkuja immunoglobuliny
adipocyty wydzielają
Lernen beginnen
resystynę(zmniejsz. wrażl. na insulinę), TNF-ai IL-6(obniża ilosc GLUT), ASP(pobudza acylację zw. org, zwieksza liczbe GLUT), adipsynę(proteaza, udział w wytw. ASP), inhibitor aktyw. plazminogenu, system RAS, metalotioneinę(utl. metale) estrogeny
kalbindyna
Lernen beginnen
transportuje Ca++ przez cytoplazme enterocytów i uwalnia je przez kanały Ca++
somatomedyna C=IGF1=insulinopodobny czynnik wzrostu
Lernen beginnen
cytokina regulujaca kościotworzenie śródchrzęstne, przysp. wydzielanie PG i kolagenu (uwalniana z hepatocytow pod wpływem STH)
synteza wit. D w skórze
Lernen beginnen
7-dehydrokalcyferol → cholekalcyferol → wątroba → 25-hydroksycholekalcyferol → nerka → 1,25-hydroksycholekalcyferol (kalcytriol)= aktywna forma witaminy D, uwolniona z nerki wiązana we krwi
fosfataza zasadowa
Lernen beginnen
marker pęcherzyków macierzy wydziel. przez osteoblasty. białko powierzchniowe, hydrolizuje monoestry fosforanow przy wysokim pH w poczatk. fazie mineralizacji kości; BRAK W OSTEOCYTACH; izoenzym watrobowy we krwi sugeruje uszkodz. watroby
chondrocyty hipertroficzne
Lernen beginnen
indukują przemianę chondrocytóe perichondrium w osteoblasty wytwarzajace mankiet kostny, wydzielaja VEGF stymulujacy powstawanie nowych naczyn
aktywatory indukujące uwolnienie mediatorow kom. tucznych i bazofilow
Lernen beginnen
antygen+IgE; przeciwciała anty-IgE; przeciwciała p-ko receptorowi FceRI, IL-5 i 8N, morfina, ATP
naprawa nabłonków
Lernen beginnen
receptory erbB2 --- Heregulina (naskorkowy czynnik wzrostu)
odżywianie osteocytów
Lernen beginnen
okostna/śródkostna--> kanał Volkmanna --> kanał Haversa --> kanaliki kostne (wypustki osteocytów)
receptory dla PTH
Lernen beginnen
na osteoblastach! te aktywuja osteoklasty
C34
Lernen beginnen
cz. adhezyjna, znacznik kom. krwiotwórczych
VLA-4
Lernen beginnen
ligand cz. adhezyjnej VCAM-1 kom. zrębu szpiku, rola w przyleganiu komorek do podścieliska [przeciwciała powoduja uwalnianie kom. krwiotwórczych na obwód]
najważniejsze czynniki działające na kom. wielopotencjalne
Lernen beginnen
Kit Ligand(czynnik Steel), IL-3
troponina
Lernen beginnen
kompleks białkowy zwiaz. z tropomiozyną i aktyną F; zbud. z podjednostki C wiążacej Ca++ i podj. I zaobiegaj. wiazaniu aktyny F z miozyna i podj. T-wiaze sie z tropomiozyna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.