Kolos u Deana

 0    49 Datenblatt    jolapapior
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
traction
Lernen beginnen
trakcja, przyczepność
margin of safety
Lernen beginnen
margines bezpieczeństwa
catch somebody off guard
Lernen beginnen
zaskoczyć kogoś
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
Lernen beginnen
chwała
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
skid
Lernen beginnen
poślizg
poll
Lernen beginnen
sondaż
initial
Lernen beginnen
początkowy, wstępny / inicjał
beam
Lernen beginnen
promień światła
survey
The survey was carried out in January.
Lernen beginnen
badanie, ankieta
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
commute
Lernen beginnen
dojeżdżać
pace
Lernen beginnen
tempo
overestimate
Some proud parents overestimate their children’s abilities.
Lernen beginnen
przeceniać
Niektórzy dumni rodzice przeceniają możliwości swoich dzieci.
soar
Sometimes I wish I could fly and soar up in the sky with the birds.
Lernen beginnen
wznosić się, szybować
Czasem chciałbym móc latać i wznieść się w powietrze razem z ptakami.
counterintuitive
Lernen beginnen
sprzeczne z intuicją
reluctant
Lernen beginnen
niechętny, oporny
vendor
Lernen beginnen
sprzedawca
dismay
dismay
Lernen beginnen
przerażenie, konsternacja
you cant believe something
intervene
Lernen beginnen
interweniować
cause a fuss
cause a fuss
Lernen beginnen
zrobić zamieszanie
to create a problem to make a load noise
kick the bucket
Lernen beginnen
kopnąć w kalendarz
wrap up
Lernen beginnen
zakończyć, zapakować
to mate
to mate
Lernen beginnen
rozmnażać
accompany
despair
despair
Lernen beginnen
rozpacz
hopeless
seal
Lernen beginnen
pieczęć
apprehensive
I'm not really scared about the exam, just a little apprehensive.
Lernen beginnen
być pełnych obaw, lękliwy
Nie boję się egzaminu, jestem tylko trochę zdenerwowany.
tension
There is a tension between you.
Lernen beginnen
napięcie
Jest między wami napięcie.
visceral
Lernen beginnen
trzewiowy
elicit
elicit
Lernen beginnen
wywołać
induce
evoke
evoke
Lernen beginnen
wywoływać, przywoływać
call
recur
recur
Lernen beginnen
powtarzać się, powrócić
repeat
lull
lull
Lernen beginnen
ukołysać, uśpić/ cisza
when baby sleep it must be lull
encounter
their encounter had been so brief, Jane wasn't even sure she remembered Arnold.
Lernen beginnen
spotkanie / stykać się
cars encounter by accident
permeate
Lernen beginnen
wypełnić, przeniknąć
soothe
soothe
Lernen beginnen
uspokoić, złagodzić
mitigate
convict
Lernen beginnen
skazaniec / skazać
circumference
circumference
Lernen beginnen
okrąg, obwód
contest of the circle
charge(police) /
Lernen beginnen
Opłata (policja) / oskarżać
sentence(court)
Lernen beginnen
wyrok
track
track
Lernen beginnen
namieżyć, śledzić
follow someone animal follow anima
suffocate
Lernen beginnen
udusić się
persistent
Lernen beginnen
wytrwały, uparty
distinguish
distinguish
Lernen beginnen
odróżnić
see the difference between two
dispatch
dispatch
Lernen beginnen
wiadomość, wysyłka
to send
vulnerable
Lernen beginnen
wrażliwy
obstacle
obstacle
Lernen beginnen
przeszkoda
bartier in mind
perm
perm
Lernen beginnen
trwały
cheese is perm holes
immerse
to immerse oneself in sth
Lernen beginnen
zanużyć
pogrążyć się w czymś
legislation
Lernen beginnen
ustawodawstwo, prawo
indulge
Lernen beginnen
pobłażać, ulegać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.