Konfederacja barska

5  1    28 Datenblatt    emil86
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co określamy mianem konfederacji barskiej?
Lernen beginnen
zbrojny związek szlachty polskiej, który objął swym zasięgiem ziemie całej Rzeczypospolitej
Kiedy i gdzie zawiązano konfederację barską?
Lernen beginnen
29.02.1768 roku w Barze na Podolu
W jakich latach trwała konfederacja?
Lernen beginnen
w latach 1768-1772
W jakich celach została zawiązana konfederacja?
Lernen beginnen
w obronie wiary katolickiej, wolności szlacheckich, niepodległości Rzeczypospolitej, przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go Rosjanom
Jakie działania Stanisława Augusta Poniatowskiego przyczyniły się do zawiązania konfederacji?
Lernen beginnen
rozpoczęte w 1764 roku zmiany ustrojowe, szczególnie ograniczenie demokracji szlacheckiej oraz równouprawnienie dysydentów i innowierców; zbyt ugodowa polityka względem Rosji
W jaki sposób konfederaci barscy chcieli osiągnąć swoje cele?
Lernen beginnen
przez wprowadzenie na tron polski przedstawiciela rodziny Wettinów
Wymień najważniejszych przywódców konfederacji barskiej.
Lernen beginnen
biskup Adam Stanisław Krasiński, marszałek Jerzy August Mniszech, marszałek Michał Hieronim Krasiński, Joachim Potocki, Józef Sapieha, Józef Pułaski
Kiedy konfederacja wypowiedziała wojnę Rosji?
Lernen beginnen
w 1768 roku
Jakie państwo udzieliło konfederacji pomocy finansowej?
Lernen beginnen
Francja
Kto stanowił podstawę militarną konfederacji?
Lernen beginnen
ochotnicy szlacheccy i milicja magnacka
Przeciw komu walczyli konfederaci?
Lernen beginnen
przeciwko regularnym wojskom rosyjskim i królewskim
Jakie było hasło konfederatów?
Lernen beginnen
"Wiara i wolność"
Kiedy zawiązała się konfederacja krakowska?
Lernen beginnen
21 czerwca 1768 roku
Jaki był cel zawiązania konfederacji krakowskiej?
Lernen beginnen
udzielenie poparcia konfederacji barskiej
Na jaki obszar rozprzestrzenił się konfederacja jeszcze w 1768 roku?
Lernen beginnen
na Małopolskę, Wielkopolskę i Ukrainę
W jakim czasie trwały walki na Ukrainie?
Lernen beginnen
od kwietnia do czerwca 1768 roku
Kiedy skapitulowali konfederaci w Krakowie?
Lernen beginnen
22 sierpnia 1768 roku
Na jakich terenach odrodziła się konfederacja w 1769 roku?
Lernen beginnen
w Wielkopolsce i w okolicach Krakowa
Jaka była przyczyna odrodzenia się konfederacji w 1769 roku?
Lernen beginnen
Rosja toczyła wojnę z Turcją i musiała przez to wycofać część wojsk z Polski
Jaką strategię przyjęli konfederaci w 1770 roku?
Lernen beginnen
przez liczne klęski militarne przyjęli strategię defensywną prowadzoną w oparciu o kilka punktów warownych
Kiedy nastąpił definitywny upadek konfederacji?
Lernen beginnen
13 sierpnia 1772 roku po zdobyciu przez Rosjan Jasnej Góry
Co było symbolem konfederacji?
Lernen beginnen
ryngraf (rodzaj medalionu w kształcie tarczy z motywami religijnymi lub godłem)
Ilu konfederatów zesłano na Sybir po upadku konfederacji?
Lernen beginnen
około 5 000
Co się stało z konfederatami, których nie zesłano na Sybir?
Lernen beginnen
część wcielono do armii carskiej, część wyemigrowała
Jak państwa ościenne wykorzystały propagandowo klęskę konfederacji?
Lernen beginnen
jako pretekst do I rozbioru w 1772 roku
Jak konfederaci barscy zapisali się w polskiej pamięci narodowej?
Lernen beginnen
jako bohaterowie, obrońcy wiary i ojczyzny
Kto należy do współczesnych piewców tradycji konfederackiej?
Lernen beginnen
Jacek Kowalski
Jaki jest tytuł poniższego obrazu? Kto jest jego autorem?
Lernen beginnen
Jaki jest tytuł poniższego obrazu? Kto j auf Polnisch
"Kazimierz Pułaski pod Częstochową" Józefa Chełmońskiego

Kommentare:

Dogi er schrieb: 2011-11-21 19:11:01
Bardzo fajnie opisane. Łatwo tak szybko się nauczyć. Wielkie dzięki!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.