Polska po II wojnie światowej (matura – poziom rozszerzony)

5  1    101 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
Lernen beginnen
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
Lernen beginnen
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
Lernen beginnen
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
Lernen beginnen
W 1948 r.
Kiedy powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe?
Lernen beginnen
W 1949 r.
W który roku została uchwalona konstytucja PRL?
Lernen beginnen
W 1952 r.
W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
Lernen beginnen
W 1946 r.
W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
Lernen beginnen
W 1944 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
Lernen beginnen
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
Lernen beginnen
W 1956 r.
W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
Lernen beginnen
W 1946 r.
W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
Lernen beginnen
W 1953 r.
W którym roku doszło do protestów studentów w obronie wystawiania "Dziadów" A. Mickiewicza?
Lernen beginnen
W 1968 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
Lernen beginnen
W 1970 r.
W którym roku wprowadzona została reforma administracyjna zwiększająca ilość województw z 17 do 45?
Lernen beginnen
W 1975 r.
W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
Lernen beginnen
W 1976 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
Lernen beginnen
W 1978 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
Lernen beginnen
W 1979 r.
W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
Lernen beginnen
W 1980 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
Lernen beginnen
W 1980 r.
Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
Lernen beginnen
13. XII. 1981 r.
W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
Lernen beginnen
1981 r.
W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
Lernen beginnen
W 1983 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
Lernen beginnen
W 1989 r.
Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
Lernen beginnen
4. VI. 1989 r.
W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
Lernen beginnen
W 1990 r.
W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory Prezydenta RP?
Lernen beginnen
W 1990 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
Lernen beginnen
W 1991 r.
W którym roku Polska wstąpiła do NATO
Lernen beginnen
W 1997 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
Lernen beginnen
W 1995 r.
Podaj dokładną datę wstąpienia Polski do UE.
Lernen beginnen
I.V. 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
Lernen beginnen
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
Lernen beginnen
Tak
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
Lernen beginnen
Nie
Czy w referendum ludowym z 46 r. było pytanie dotyczące reformy rolnej?
Lernen beginnen
Tak (w 2 pytaniu dotyczącym ustroju gospodarczego)
W jaki sposób powinien zagłosować zwolennik komunistów w czasie referendum ludowego?
Lernen beginnen
3x Tak
Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
Lernen beginnen
E. Osóbka Morawski
Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
Lernen beginnen
Przywódcy polskiego podziemia, m.in. Stanisław Okulicki
Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
Lernen beginnen
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
Lernen beginnen
Komuniści
Czy Stanisław Mikołajczyk był wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
Lernen beginnen
Tak
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
Lernen beginnen
Tak
Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
Lernen beginnen
Stanisław Mikołajczyk
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
Lernen beginnen
Bolesław Bierut
Kto został premierem Polski w 1947 r.?
Lernen beginnen
Józef Cyrankiewicz
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
Lernen beginnen
Tak
Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
Lernen beginnen
PZPR, SD, ZSL
Rozwiń skrót PZPR.
Lernen beginnen
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
Lernen beginnen
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
Lernen beginnen
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
Lernen beginnen
Polska Partia Socjalistyczna
Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
Lernen beginnen
Tak
Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
Lernen beginnen
Nie
Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
Lernen beginnen
Niechętny
Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
Lernen beginnen
Nie
Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
Lernen beginnen
Tak
Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
Lernen beginnen
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.
Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
Lernen beginnen
Mieczysław Moczar
Kto stał na czele frakcji technokratów?
Lernen beginnen
Edward Gierek
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
Lernen beginnen
Studenci
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
Lernen beginnen
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
Lernen beginnen
Tak
Kto według PRLowskiej propagandy był inspiratorem rozruchów w marcu 1968 r.?
Lernen beginnen
Studenci pochodzenia żydowskiego
Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
Lernen beginnen
Podwyżki cen
W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
Lernen beginnen
Na Wybrzeżu
Kto zastąpił Józefa Cyrankiewicza na stanowisku premiera?
Lernen beginnen
Piotr Jaorszewicz
Rozwiń skrót KOR.
Lernen beginnen
Komitet Obrony Robotników
Rozwiń skrót ROPCiO
Lernen beginnen
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Wymień co najmniej jedną osobę związaną z powstaniem KORu.
Lernen beginnen
Jerzy Andrzejewski, Jacek Kuroń, Jan J. Lipski, Antoni Macierewicz, Zbigniew Romaszewski
Kto zastąpił Edwarda Gierka na stanowisku I sekretarza KC PZPR?
Lernen beginnen
Stanisław Kania
Rozwiń skrót WRON.
Lernen beginnen
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
Kto stał na czele WRONu?
Lernen beginnen
Gen. W. Jaruzelski
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
Lernen beginnen
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
Lernen beginnen
Tak
Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
Lernen beginnen
Lech Wałęsa
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
Lernen beginnen
100%
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
Lernen beginnen
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
Lernen beginnen
65%
Rozwiń skrót OKP.
Lernen beginnen
Obywatelski Klub Parlamentarny
Rozwiń skrót MKS.
Lernen beginnen
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
Lernen beginnen
Wojciech Jaruzelski
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
Lernen beginnen
Tadeusz Mazowiecki
Koalicja jakich partii wybrała Tadeusza Mazowieckiego na premiera?
Lernen beginnen
OKP, ZSL, SD
Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
Lernen beginnen
Leszek Balcerowicz
Kto został premierem w styczniu 1991 r.?
Lernen beginnen
Jan Krzysztof Bielecki
Jakie były dwa największe ugrupowania w Sejmie wybranym w wyborach 27.X. 1991 r.
Lernen beginnen
UD, SdRP
Rozwiń skrót UD.
Lernen beginnen
Unia Demokratyczna
Rozwiń skrót SLD,
Lernen beginnen
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
Lernen beginnen
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
Lernen beginnen
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
Lernen beginnen
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był premierem w I. 1992 r.?
Lernen beginnen
Jan Olszewski
Dlaczego Lech Wałęsa mógł rozwiązać Sejm w 1993 r.?
Lernen beginnen
Ponieważ rząd Hanny Suchockiej otrzymał niekonstruktywne wotum nieufności.
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
Lernen beginnen
SLD, PSL
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI. 1997 roku.
Lernen beginnen
AWS, UW
Rozwiń skrót UW.
Lernen beginnen
Unia Wolności
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
Lernen beginnen
Aleksander Kwaśniewski
Rozwiń skór EWG.
Lernen beginnen
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
Lernen beginnen
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
Lernen beginnen
Donald Tusk
W którym roku została przyjęta obowiązująca obecnie Konstytucja RP?
Lernen beginnen
W 1997 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.