Daty potrzebne do klasy 1 gim.

 0    72 Datenblatt    Dverdach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka?
Lernen beginnen
ok. 4 mln rok p.n.e
Najstarsze ślady homo sapiens?
Lernen beginnen
ok. 250 tyś rok p.n.e
Ślady odkrycia w Jaskini Ciemnej neandertalczyków?
Lernen beginnen
ok. 120 rok p.n.e
Pozostałości paleolitycznej osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej?
Lernen beginnen
ok. 40 tyś rok p.n.e
Powstanie malowideł w jaskini Lascaux.
Lernen beginnen
ok. 20 tyś p.n.e
Koniec epoki lodowcowej.
Lernen beginnen
ok. 10 tyś p.n.e
Początek epoki neolitu?
Lernen beginnen
8000 r.p.n.e
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma.
Lernen beginnen
ok 4000 r.p.n.e
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
Lernen beginnen
ok. 3000 r.p.n.e
Powstanie piramid w Gizie.
Lernen beginnen
ok. 2500 r.p.n.e
Powstanie miasta Babilon.
Lernen beginnen
ok. 2000 r.p.n.e
Powstanie Hammurabiego w Babilonii. Powstanie Kodeksu Hammurabiego.
Lernen beginnen
XVIII w.p.n.e
Zjednoczenie pałacu w Knossos na Krecie.
Lernen beginnen
ok. 1375 r.p.n.e
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza.
Lernen beginnen
XII w.p.n.e
Upadek kultury Mykeńskiej w Gracji.
Lernen beginnen
ok. 1200 r.p.n.e
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego.
Lernen beginnen
ok. 1100 r.p.n.e
Początek epoki żelaza
Lernen beginnen
ok. 1000 r.p.n.e
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
Lernen beginnen
X w.p.n.e
Opracowanie alfabetu Greckiego.
Lernen beginnen
IX w.p.n.e
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
Lernen beginnen
VIII w.p.n.e
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
Lernen beginnen
776. r p.n.e
Legendarna data założenia Rzymu.
Lernen beginnen
753.r.p.n.e
Powstanie osady w Biskupinie.
Lernen beginnen
738.r.p.n.e
Początek spisywanie Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej.
Lernen beginnen
VII w.p.n.e
Objęcie rządów przez Nabuchodonozora II
Lernen beginnen
VI w.p.n.e
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków-początek niewoli babilońskiej.
Lernen beginnen
589.r.p.n.e
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
Lernen beginnen
539 r.p.n.e
Początki teatru greckiego
Lernen beginnen
534 r.p.n.e
Obalenie króla w Rzymie-powstanie republiki
Lernen beginnen
509 r.p.n.e
Wprowadzenie demokracji w Atenach
Lernen beginnen
508 r.p.n.e
Powstanie Greków w Jonii zakończenie zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów.
Lernen beginnen
499-494 r.p.n.e
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem przez Graków
Lernen beginnen
490 r.p.n.e
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą.
Lernen beginnen
480 r.p.n.e
Bitwa pod platejami i wyparcie Persów z Grecji
Lernen beginnen
479 r.p.n.e
Ogłoszenie w Rzymie prawa XII tablic
Lernen beginnen
449 r.p.n.e
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami a Spartą
Lernen beginnen
431-404 r.p.n.e
Założenie akademii Platońskiej
Lernen beginnen
387 r.p.n.e
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
Lernen beginnen
338 r.p.n.e
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
Lernen beginnen
336 r.p.n.e
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
Lernen beginnen
334 r.p.n.e
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
Lernen beginnen
333 r.p.n.e
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
Lernen beginnen
331 r.p.n.e
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
Lernen beginnen
326-325 r.p.n.e
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
Lernen beginnen
323 r.p.n.e
I wojna punicka
Lernen beginnen
264-241 r.p.n.e
II wojna punicka
Lernen beginnen
218-201 r.p.n.e
Początek wyprawy Hannibala do Italii
Lernen beginnen
218 r.p.n.e
Klęska Hannibala pod Zamą
Lernen beginnen
202 r.p.n.e
III wojna punicka
Lernen beginnen
149-146
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
Lernen beginnen
146 r.p.n.e
Powstanie niewolników pod władzą Spartakusa
Lernen beginnen
73-70 r.p.n.e
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
Lernen beginnen
52 r.p.n.e
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
Lernen beginnen
49 r.p.n.e
Zamordowanie Cezara
Lernen beginnen
44 r.p.n.e
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum
Lernen beginnen
31 r.p.n.e
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec Epoki helleistycznej
Lernen beginnen
30 r.p.n.e
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu "princepsa"
Lernen beginnen
28 r.p.n.e
Narodziny Jezusa
Lernen beginnen
ok. 7-4 r.p.n.e
Śmierć Oktawiana Augusta
Lernen beginnen
14 r. ne
Śmierć Jezusa
Lernen beginnen
30 r. ne
Pożar Rzymu i prześladowanie chrześcijan przez Narona
Lernen beginnen
64 r. ne
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
Lernen beginnen
70 r. ne
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
Lernen beginnen
79 r. ne
Ukończenie budowy Koloseum
Lernen beginnen
82 r. ne
Wzniesienie wału Hadriana w Brytanii
Lernen beginnen
122 r. ne
Powstanie Rzymskiego Panteonu
Lernen beginnen
125 r. ne
Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
Lernen beginnen
303-304 r. ne
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
Lernen beginnen
313 r. ne
Założenie Konstantynopola
Lernen beginnen
330 r. ne
Początek wędrówki ludów w Europie
Lernen beginnen
375 r. ne
Wydanie przez Teodozjusza Wielkiego edyktu nakazującego przyjęcie chrześcijanom wyznania katolickiego
Lernen beginnen
380 r. ne
CDN...
Lernen beginnen
CDN...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.