Europa w średniowieczu (poziom gimnazjum)

 0    20 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W którym roku został zawarty traktat w Verdun dzielący imperium karolińskie?
Lernen beginnen
W 843 r.
Czy Otton I był cesarzem?
Lernen beginnen
Tak
Kto jest uważany za założyciela Państwa Kościelnego?
Lernen beginnen
Pepin Krótki
W którym roku zmarł Karol Wielki?
Lernen beginnen
W 814 r.
W którym roku Karol Wielki został cesarzem?
Lernen beginnen
W 800 r.
W którym roku wojska Wilhelma Zdobywcy najechały Anglię?
Lernen beginnen
W 1066 r.
Co to takiego „Domesday book”?
Lernen beginnen
Spis gruntów, budynków i inwentarza, wykonany w Anglii, na rozkaz Wilhelma Zdobywcy
Kiedy miała miejsce I wyprawa krzyżowa?
Lernen beginnen
W latach 1096-1099 r.
Jaki ważny spór pomiędzy cesarzem i papieżem został zakończony dzięki konkordatowi w Wormacji?
Lernen beginnen
Spór o inwestyturę
W którym roku została wydana Wielka Karta Swobód?
Lernen beginnen
W 1215 r.
Przez kogo została wydana Wielka Karta Swobód?
Lernen beginnen
Przez Jana bez Ziemi
Czy Wielka Karta Swobód ograniczała władzę monarchy?
Lernen beginnen
Tak
W którym roku Turcy zdobyli Konstantynopol?
Lernen beginnen
W 1453 r.
W którym roku ukazała się pierwsza książka drukowana w Europie?
Lernen beginnen
W 1455 r.
W którym roku doszło do podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie?
Lernen beginnen
W 1054 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Hastings?
Lernen beginnen
Normanowie
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XII w.?
Lernen beginnen
Romański
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XIV w.?
Lernen beginnen
Gotycki
W jakich latach miała miejsce największa epidemia dżumy w Europie?
Lernen beginnen
W latach 1347-1352
W jakich latach miał miejsce sobór w Konstancji (na którym zakończona została wielka schizma zachodnia)?
Lernen beginnen
W latach 1414-1418

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.