Imperium Rzymskie

 0    60 Datenblatt    jumpstylegreat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Prowincje
Lernen beginnen
Tereny podbite przez rzymian leżące poza Italią (Rzym)
Namiestnicy
Lernen beginnen
Rządzili prowincjami najczęściej zostawali nimi konsulowie i pretorzy w drodze losowania(Rzym)
Powstanie Spartakusa
Lernen beginnen
w I w p.n. e (Rzym)
Sieciarz
Lernen beginnen
Miał jedynie trójząb, sztylet oraz sieć, za pomocą której krępował i powalał na ziemię wrogów.(Rzym)
Samnita
Lernen beginnen
To nazwa pochodząca od zamieszkującego Italię plemienia Samnitów, którego członkowie byli pierwszymi gladiatorami w Rzymie. Samnici walczyli w tradycyjnym uzbrojeniu-nosili hełmy z grzebieniami, nagolenice, duże prostokątne tarcze oraz proste miecze.(Rzym)
Triumf
Lernen beginnen
Uroczysty przemarsz dowódcy z wojskiem przez główne ulice Rzymu. Najważniejszą część pochodu stanowiło przejście pod łukiem triumfalnym. Pochód triumfalny odbywał się zawsze według ścićle określonego porządku. 1. Wprowadzenie białych wołów przeznaczonych na ofiarę. 2. Prezentacja najcenniejszych łupów wojennych. 3. Pochód skutych łańcuchami jeńców, prowadzonych przez rzymskich żołnierzy. 4. Przemarsz legionistów śpiewających pieśni chwalące bogów. 5. Wjazd zwycięskiego wodza na rydwanie zaprzężo
71 r. p.n.e.
Lernen beginnen
Klęska powstania Spartakusa.
44 r. p.n.e.
Lernen beginnen
Śmierć Juliusza Cezara (morderstwo)
31 r. p.n.e.
Lernen beginnen
bitwa pod Akcjum
48 r. p.n.e.
Lernen beginnen
bitwa pod Farsalos
Gajusz Juliusz Cezar
Lernen beginnen
100-44 r. p.n.e. Był wybitnym rzymskim wodzem, politykiem i pisarzem. Sprawował także urząd konsula. Dokonał podboju Galii, a następnie po wieloletniej wojnie domowej w 44r. p.n.e. został dożywotnim dyktatorem. Przeprowadził szereg reform, które miały ograniczyć wyzysk w podbitych prowincjach. Wprowadził również zmiany w sposobie liczenia dni i miesięcy, wzorowane na kalendarzu egipskim. Dzięki Cezarowi w Europie zaczęto używać kalendarza, nazwanego od imienia władcy- juliańskim. W wyniku spisku
pax romana
Lernen beginnen
pokój w części świata podbitej prze Rzymian
pryncypat
Lernen beginnen
Monarchia jako princeps. Łączył wiele funkcji urzędniczych. Upozorowanie republiki. System monarchiczny. Princeps senatus- Oktawian jako pierwszy w senacie. Zbudował liczne teatry, łaźnie oraz bibliotekę.
Oktawian
Lernen beginnen
63 r. p.n.e.- 14 r. n.e. Był adoptowanym synem Cezara. Po jego śmierci razem z Markiem Antoniuszem i Lepidusem pokonał morderców przybranego ojca, a następnie podzielił państwo na trzy części. W wojnie domowej, która wybuchła po kilku latach, zwyciężył Lepidusa, a następnie w bitwie pod Akcjum w 31 r. p.n.e.- Marka Antoniusza. W ten sposób stał się jedynym władcą Rzymu. Ogłosił wówczac pokój i zaczął wspierać rozwój gospodarczy oraz kulturalny państwa. Za panowania Oktawiana w Rzymie zbudowano l
romanizacja
Lernen beginnen
Proces przejmowania przez podbite ludy kultury rzymskiej i języka łacińskiego.
Rzymskie drogi
Lernen beginnen
Rzymska sieć dróg była jednym z największch osiągnięć starożytnych inżynierów. Przyczyniła się do rozwoju handlu oraz poczty cesarskiej, która zapewniała łączność między podbitymi ziemiami i państwem rzymskim. Ponad to sprzyjała szybkiemu przemieszczaniu się armii. Technikę budowy dróg Rzymianie przejęli od Etrusków, jednak przez stulecia znacznie ją udoskonalili. Zastosowali tunele i kamienne mosty umożliwiające poprowadzenie dróg nawet przez pasma górskie i nad rzekami.
limes
Lernen beginnen
Rzymskie fortyfikacje graniczne-limes- składały się z warowni oraz wałów umocnionych fosami, wieżami strażniczymi i palisadami. Z czasem część warownych obozów legionów przekształciła się w większe osady. (Rzym)
Szlak bursztynowy
Lernen beginnen
Zaczynał się nad Dunajem, a kończył nad Morzem Bałtyckim i prowadził przez ziemię dzisiejszej Polski.
Forum Romanum
Lernen beginnen
Plac, który stanowił centrum Rzymu. Życie polityczne i towarzyskie Rzymu toczyło się przede wszystkim na Forum Romanum. Znajdowały się tam świątynie, miejsce obrad senatu oraz budynek, w którym odbywały się posiedzenia sądu.
Jakie ważne obiekty mieściły się na Forum Romanum?
Lernen beginnen
Świątynia Westy, Świątynia Boskiego Juliusza, Świątynia Zgody, Basilica Julia-miejsce posiedzeń sądu, Rostra-mównica, Kuria-miejsce obrad senatu
142 r. p.n.e.(Rzym)
Lernen beginnen
wzniesienie kamiennego mostu na Tybrze
72 r. n.e. (Rzym)
Lernen beginnen
początek budowy Koloseum
79 r. n.e. (Rzym)
Lernen beginnen
zniszczenie Pompejów
30 r. p.n.e. (Rzym)
Lernen beginnen
Oktawian władcą Imperium Rzymskiego
106 r. n.e. (Rzym)
Lernen beginnen
podbój Dacji
122 r. n.e. (Rzym)
Lernen beginnen
budowa Wału Hadriana
Wał Hadriana
Lernen beginnen
Powstał na początku II w. n.e. w Brytanii. Chronił posiadłości rzymskie przed atakami wojowniczych plemion szkockich.
terma
Lernen beginnen
łaźnia publiczna
Dom bogatego Rzymianina
Lernen beginnen
Siedziby zamożnych Rzymian były budowane na planie prostokąta. Niektóre miały tylko parter, inne-kilka pięter. W domu bogatego Rzymianina znajdowały się: Sypialnie i pokoje do pracy- umieszczano wokół atrium, kuchnia-znajdowała się w dużej odległości od jadalni. Przyrządzano w niej ulubione dania RZymian skłądające się z warzyw, mięsa, ryb i owoców morza, perystyl-to wewnętrzny dziedziniec otoczony kolumnami podtrzymującymi dach, atrium- było najważniejszym pomieszczeniem w domu rzymskim, pokry
Jowisz
Lernen beginnen
Najważniejszy rzymski bóg, sprawował władzę nad bogami i ludźmi.
Mars
Lernen beginnen
Bóg wojny, uznawanego za ojca Romulusa.(Rzym)
Westa
Lernen beginnen
Opiekunka domowego ogniska. W rzymskiej świątyni bogini nieustannie płonął ogień-symbol pomyślności Rzymu. Gdyby zgasł, oznaczołoby to, że miastu grozi nieszczęście. Dlatego przez cały czas płomienia pilnowały kapłanki zwane westalkami.
Mozaiki
Lernen beginnen
Tworzono z różnych drobnych kamieni, kawałków szkła lub ceramiki. Zazwyczaj przedstawiały zwierzęta, sceny z życia mieszkańców Imperium Rzymskiego oraz ważne wydarzenia historyczne.
Akwedukty
Lernen beginnen
Pierwsze akwedukty zostały wzniesione na Bliskim Wschodzie przez Asyryjczyków. Wodociągi tego typu stały się jednak najbardziej popularne w czasach rzymskich. Rzym zaopatrywało w wodę kilka akweduktów o łącznej długości ponad 400 km, z czego tylko nieco ponad 40 km przebiegało nad powierzchnią ziemi. Przy budowie wodociągu wykorzystywano naturalne ukształwotanie terenu. Wysokie arkadowe wiadukty umożliwiały pokonywanie wąwozów i rzek. Rury doprowadzające wodę były wykonane z terakoty lub marmuru
Sztuki plastyczne (Rzym)
Lernen beginnen
-płaskorzeźby -rzeźby -grafiti -mozaiki -popiersie
Architektura rzymska
Lernen beginnen
-akwedukt -mosty -drogi -Koloseum(amfiteatr) -świątynie(Panteon) -termy (łaźnie) -posągi (bóstwa) -łuki Triumfalne
Kodeks Justyniana
Lernen beginnen
Zbiór nowych i starych praw "Prawo nie działa wstecz", "Nie ma przestępstwa, gdy nie ma opisanego je przepisu prawa".
Prawo (Rzym)
Lernen beginnen
Ogłoszone w V w. p.n.e. w formie Prawa XII tablic, w okresie republiki prawo było uzbogacone o zarządzenia urzędników; w okresie cesarstwa kluczową rolę odgrywał władca.
Wergiliusz
Lernen beginnen
70-19 r. p.n.e. Jest uważany za największego rzymskiego poetę. Urodził się w północnych Włoszech, ale po utracie rodzinnego majątku przeniósł się do Rzymu. Tam wydał zbiór wierszy zatytułowany "Bukoliki", dzięki któremu stał się sławny. Do najwięksych dzieł Wergiliusza należy poemat "Eneida".
Owidiusz
Lernen beginnen
43 r. p.n.e.-18 r. n.e. Był człowiekiem wykształconym i zamożnym. W swojej poezji wychwalał przede wszystkim uroki ludzkiego istnienia. Tworzył utwory o tematyce miłosnej, a także teksty opisujące powstanie niektórych roślin, zwierząt i ciał niebieskich. W 8 r. n.e. został wygnany z Rzymu przez Oktawiana Augusta i osiadł na wybrzeżu Morza Czarnego, gdzie spędził ostatnie lata życia.
Horacy
Lernen beginnen
65-8 r. p.n.e. Był synem wyzwolonego niewolnika. Podczas wojny domowej, która wybuchła po śmierci Juliusza Cezara, walczył po stronie zwolenników republiki. Stracił wówczas cały majątek. Dzięki pomocy finansowej rzymskiego arystokraty-Mecenasa- Horacy mógł się poświęcić tworzeniu poezji. głosił zasadę carpe diem, co dosłownie oznacza "chwytaj dzień". Zachęcał w ten sposób do cieszenia się każdym momentem w życiu.
Mecenas
Lernen beginnen
Udzielał pomocy finansowej rzymskim twórcom.
449 r. p.n.e.
Lernen beginnen
ogłoszenie Prawa XII tablic
29 r. p.n.e.
Lernen beginnen
początek prac Wergiliusza nad "Eneidą"
125 r. n.e.
Lernen beginnen
budowa rzymskiego Panteonu
ok. 7-4 r. p.n.e.
Lernen beginnen
narodziny Jezusa
313 r. n.e.
Lernen beginnen
Edykt mediolański
392 r. n.e.
Lernen beginnen
chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie
Mesjasz
Lernen beginnen
zesłany przez Boga zbawca, który odbuduje niezależne królestwo Izraela i wprowadzi sprawiedliwe rządy.
Paweł z Tarsu
Lernen beginnen
ok. 10-67 r. n.e. Urodził się w mieście Tars, a wykształcenie zdobył w Jerozolimie. Około 35-36 r. n.e. przyjął chrzest w Damaszku i przeszedł na chrześcijaństwo. Odbył trzy podróże misyjne- na Cypr, do Azji mniejszej oraz do Efezu. Wywarł ogromny wpływ na chrześcijaństwo, ponieważ głosił nową religię nie tylko wśród Żydów, lecz także pośród innych narodów. Podczas prześladowań chrześcijan w Rzymie został uwięziony i skazany na śmierć przez ścięcie. Niedługo potem uznano go za świętego.
Ryba
Lernen beginnen
Obok krzyża, była najbardziej rozpoznawalnym znakiem chrześcijan. Symbol ten ma swoje źródło w słowach Chrystusa, który zapowiedział apostołom, że głosząc jego nauki, staną się rybakami ludzi. Wielu chrześcijan tatuowało ją sobie na ciele.
Teologia
Lernen beginnen
nauka dotycząca zasad religii
Chrystogram
Lernen beginnen
To jeden z najpopularniejszych symboli chrześcijaństwa. Powstał z połączenia liter "X" i "P", które w języku greckim są dwiema pierwszymi literami słowa Christos.
Chrystus
Lernen beginnen
Przedstawiony jako Dobry Pasterz, symbolizuje opiekę Mesjasza nad wiernymi. Miał on dbać o chrześcijan, tak jak troskliwi pasterze czuwają nad swoimi owcami.
Heretyk
Lernen beginnen
Wyznawca poglądów religijnych sprzecznych z zasadami panującej religii.
235 r. n.e.
Lernen beginnen
początek kryzysu wewnętrznego w cesarstwie (Rzym)
395 r. n.e.
Lernen beginnen
Podział Imperium Rzymskiego na cesarstwo zachodniorzymskie i wschodniorzymskie, którego dokonał Teodozjusz Wielki. Stolicą cesarstwa wschodzniorzymskiego został Konstantynopol, a na zachodzie najważniejszą rolę odgrywał Rzym.
476 r. n.e.
Lernen beginnen
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
Attyla
Lernen beginnen
ok. 406-453 r. n.e. Był władcą państwa Hunów, które powstało w Europie Środkowej w V w. n.e. Początkowo rządził razem ze swoim bratem, jednak w 445 r. n.e. zamordował go podczas polowania. Attyla zorganizował liczne najazdy na tereny Imperium Rzymskiego, aby wymusić od cesarzy wysokie okupy. Budził tak duże przerażenie, że w Eropie nazywano go "biczem bożym".
Wandalowie
Lernen beginnen
Germańskie plemiona Wandalów w okresie wędrówek ludów przemierzyły całą Europę i dotarły aż do Afryki Północnej, gdzie założyły własne państwo. Wandalowie żyli z łupów wojennych i piractwa na Morzu Śródziemnym. W 455 r. n.e. zdobyli Rzym i wywieźli z miasta ogromne bogactwa. Dokonali wówczas ogromnego spustoszenia stolicy cesarstwa zachodniorzymskiego. Obecnie słowo "wandal" oznacza człowieka celowo niszczącego czyjąś własność.

Imperium Rzymskie

Imperium Rzymskie, czyli Cesarstwo Rzymskie było starożytnym państwem, obejmujących obszary basenu Morza Śródziemnego. Powszechnie przyjmuje się, że początkiem Cesarstwa Rzymskiego był rok 27 p.n.e., kiedy to Gajusz Oktawiusz otrzymał od senatu tytuł „wywyższony przez bogów", przyjmując imię Oktawian August. Upadek Cesarstwa Rzymskiego nastąpił etapowo: w 395 r. n.e. Imperium Rzymskie zostało podzielone na zachodniorzymskie (ze stolicą w Rzymie) i wschodniorzymskie (ze stolicą w Konstantynopolu). Upadek Cesarstwa zachodniorzymskiego nastąpił w 476 r. n.e.

Starożytny Rzym – osiągnięcia

Imperium Rzymskie osiągnęło wysoki poziom rozwinięcia państwa i zachowało wiele rozwiązań, a także znanych postaci do czasów współczesnych. Z naszej lekcji dowiesz się, jacy bogowie rzymscy byli obecni w życiu rzymian aż do czasów chrześcijańskich, kim był Wergiliusz, Horacy czy Owidiusz, a także czym zasłynął Juliusz Cezar czy Spartakus. Cezar jest jedną z najbardziej znanych postaci starożytnych. Dzięki Fiszkotece zdobędziesz również wiedzę na temat Forum Romanum, pax romana czy rzymskich wodociągach (akwedukt).

Starożytne imperia i nie tylko

Korzystając z Fiszkoteki możesz zdobyć wiele potrzebnych i przede wszystkim ciekawych informacji na temat czasów starożytnych i historii naszego kontynentu. Zdecydowanie polecamy temat Cesarstwa Rzymskiego, który możesz rozwijać poprzez dodatkowe lekcje, takie jak: Bogowie Rzymscy czy Cyfry Rzymskie. Pogłębiaj również wiedzę na temat starożytnej Grecji, która stanowi kolebkę naszej kultury. Polecamy wiedzę na temat ustrojów politycznych, z których do dnia dzisiejszego korzystają państwa europejskie: Ustroje polityczne starożytnej Grecji i Rzymu. Nauka z Fiszkoteką jest bardzo prosta i skuteczna! Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy tak ciekawe tematy, do dzieła!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.