Początki średniowiecza

 0    53 Datenblatt    jumpstylegreat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
330 r.
Lernen beginnen
założenie Konstantynopola
395 r.
Lernen beginnen
podział cesarstwa rzymskiego
527 r.
Lernen beginnen
wstąpienie na tron Justyniana I
Awarowie
Lernen beginnen
Plemię koczowników pochodzące z azjatyckich stepów. W V w. opanowali tereny w Europie Środkowej. Po podporządkowaniu sobie miejscowych Słowian dokonywali najazdów na sąsiednie kraje.
Justynian I Wielki
Lernen beginnen
483-565 r. Był jednym z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich. Swoje prawie czterdziestoletnie panowanie rozpoczął w 527 r. Władca kazał spisać obowiązujące wówczas przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych zwany Kodeksem Justyniana. Dzieło to miało duży wpływ na rozwój prawa europejskiego w kolejnych stuleciach.
Na czym przedstawiono"Orszak Justyniana I Wilekiego"?
Lernen beginnen
Orszak Justyniana I Wielkiego przedstawiono na mozaice z VI w. znajdującej się w kościele św. Witalisa w Rawennie.
Hagia Sophia (Bizancjum)
Lernen beginnen
Bazylika Hagia Sophia, czyli kościół Mądrości Bożej, została wybudowana w latach 532-537 na rozkaz Justyniana I Wilekiego
622 r.
Lernen beginnen
ucieczka Mahometa do Medyny
632 r.
Lernen beginnen
śmierć Mahometa
711 r.
Lernen beginnen
początek podboju Hiszpanii
Jałmużna
Lernen beginnen
wsparcie dla ubogich
Prawo islamu
Lernen beginnen
szariat
Dżihad
Lernen beginnen
święta wojny
5 filarów islamu
Lernen beginnen
1. Wyznanie wiary.2. Modlitwa.(5 razy dziennie)3. Jałmużna.4. Post.5. Pielgrzymka-Mekka.
Koran
Lernen beginnen
Jest świętą księgą islamu, której tekst, według tradycji, został objawiony Mahometowi przez Allecha za pośrednictwem archanioła Gabriela. Księga składa się ze 114 rozdziałów, tzw. sur. Dzielą się one na wersety nazywane ajami.
Jak nazywają się wyznawcy islamu?
Lernen beginnen
Muzułmani
Meczet
Lernen beginnen
Meczet to najbardziej charakterystyczna budowla architektury islamskiej. Jego nazwa pochodzi od arabskiego słowa masdżid, oznaczającego miejsce modlitwy. Meczet składa się z sali modłów, minaretu, kibla i studni lub fontanny z wodą.
Kto rządził po śmierci Mahometa?
Lernen beginnen
Po śmierci Mahometa przywódcami muzułmanów zostali kalifowie, uważani za następców proroka.
Co pozostawili nam Arabowie?
Lernen beginnen
-Rozwój medycyny (pierwsi tworzyli szpitale) -rozwój astronomi, matematyki, filozofii -cyfry arabskie -przechowanie i przepisywanie starożytnych dzieł(ksiąg) -kawe -torpedy -łuk ostry -wiatrak -czek -wieczne pióro -szachy
496r.
Lernen beginnen
chrzest Franków
751r.
Lernen beginnen
obalenie dynastii Merowingów
800 r.
Lernen beginnen
Karol Wielki cesarzem
Wojownicy frankijscy (krótki opis)
Lernen beginnen
Walczyli pieszo, zadając ciosy włócznią lub mieczem i osłaniając się dużą okrągłą bądź owalną tarczą. Wykorzystywali także topory, którymi rzucali w przeciwnika.
Arianizm
Lernen beginnen
odłam chrześcijaństwa istniejący od IV do VII w., który nie uznawał boskiej natury Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki uważał arian za heretyków.
Majordomowie
Lernen beginnen
Zarządcy dworu, którzy sprawowali władzę w państwie Franków po śmierci Chlodwiga.
Karol Wielki
Lernen beginnen
742-814 r. Był jednym z najwybitniejszych władców średniowiecznej Europy. W 768 r. objął rządy w królestwie Franków, a następnie podbił tereny w północnej Hiszpanii i część Niemiec leżącą na zachód od Łaby. Odniósł wiele zwycięstw militarnych oraz sukcesów w polityce międzynarodowej. W 800 r. otrzymał w Rzymie koronę cesarską. Odtąd zarówno króla, jak i jego kolejnych spadkobierców uważano za świeckich przywódców zachodniego chrześcijaństwa. Karol Wielki, ajko pierwszy monarcha europejski, zosta
Dialektyka
Lernen beginnen
umiejętność prowadzenia dyskusji
Retoryka
Lernen beginnen
sztuka wymowy i przemawiania
kaligrafia
Lernen beginnen
sztuka starannego pisania i zdobienia rękopisów
manuskrypt
Lernen beginnen
księga spisywana ręcznie
Siedem sztuk wyzwolenia?
Lernen beginnen
Gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometra, astronomia i muzyka
Minuskuła karolińska
Lernen beginnen
To pismo pochodzące z IXw., które powstało w wyniku połączenia cech kilku istniejących wcześniej rodzajów pisma
843 r.
Lernen beginnen
podpisanie traktatu w Verdun
962 r.
Lernen beginnen
powstanie cesarstwa Ottonów
996 r.
Lernen beginnen
koronacja Ottona III na cesarza
793 r.
Lernen beginnen
pierwsze najazdy wikingów
874 r.
Lernen beginnen
początek osadnictwa na Islandii
1066 r.
Lernen beginnen
podbój Anglii przez Normanów
Runy
Lernen beginnen
To znaki pisma używanego przez ludy germańskie. Na temat jego pochodzenia do dziś toczy się dyskusja między historykami. Napisy runiczne wykonywano najczęściej na przedmiotach, takich jak broń, grzebienie czy zapinki, lub na kamieniach.
Z czego składał się drakkar?
Lernen beginnen
Drakkar składał się z żagla, dzioba okrętowego, płaskiego dna, wioseł, okrągłych tarcz i kadłuba.
1001 r.
Lernen beginnen
powstanie królestwa węgierskiego
988 r.
Lernen beginnen
chrzest Rusi
863 r.
Lernen beginnen
misja Cyryla i Metodego
Co zostało pokazane na Światowidzie ze Zbrucza?
Lernen beginnen
Na rzeźbie został przedstawiony model wszechświata w wyobrażeniu Słowian. 1. Wizerunek boga znajdował się w górnej części. 2. Świat ludzi ukazano w środkowej strefie. 3. Obraz zaświatów zamieszkanych przez zmarłych umieszczono na dole.
Głagolica
Lernen beginnen
Jest pierwszym słowiańskim alfabetem. Składa się z 40 liter, w tym ze znaków, które nie występowały w innych alfabetach.
Włodzimierz I Wielki
Lernen beginnen
ok. 958-1015 r. Był jednym z najwybitniejszych władców Rusi z dynastii Rurykowiczów. Początkowo panował w Nowogrodzie Wielkiem, jednak musiał opuścić księstwo z obawy przed przyrodnimi braćmi. W 977 r. powrócił na te tereny z oddziałem wikingów. Opanował Kijów i stał się jednym władcą Rusii Kijowskiej. Po śmierci Włodzimierz Wielki został ogłoszony świętym Kościoła prawosławnego.
1054r.
Lernen beginnen
wielki schizma wschodnia
1075 r.
Lernen beginnen
program reform Grzegorza VII
1122 r.
Lernen beginnen
konkordat wormacki
Prawo kanoniczne
Lernen beginnen
przepisy obowiązujące w Kościele katolickim
dyktat
Lernen beginnen
tu: dokument wydany przez papieża, zawierający zbiór nakazów
synod
Lernen beginnen
tu: zjazd duchowieństwa w Kościele katolickim
Sylwester II
Lernen beginnen
ok. 940-1003r. Był zakonnikiem benedyktyńskim, wybitnym uczonym, a także pierwszym papieżem pochodzącym z Francji. Urodził się w miejscowości Aurillac i tam wstąpił do zakonu, w którym otrzymał staranne wykształcenie. Przyczynił się do rozwoju średniowiecznej nauki. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych matematyków wieków średnich. Zginął on w Rzymie w tajemniczych okolicznościach.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.