Polska i świat w II połowie XX wieku A

3  1    25 Datenblatt    janiak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W wyniku realizacji planu Schumana doszło do powstania
Lernen beginnen
D. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
W 1960 r., nazywanym Rokiem Afryki
Lernen beginnen
D. wybuchło powstanie ludności arabskiej w Algierii.
Wydarzenia Grudnia ‘70 doprowadziły do
Lernen beginnen
B. dymisji Władysława Gomułki.
Siły zbrojne Układu Warszawskiego interweniowały w 1968 r.
Lernen beginnen
A. w Czechosłowacji.
Sobór Watykański II został zwołany przez papieża
Lernen beginnen
C. Jana XXIII.
2 – Władysław Gomułka
Lernen beginnen
A – mała stabilizacja
3 – Fidel Castro
Lernen beginnen
C – inwazja w Zatoce Świń
1 – Mao Tse-tung
Lernen beginnen
B – rewolucja kulturalna
wystosowanie Listu 34
Lernen beginnen
tekst A
rządy Pol Pota
Lernen beginnen
tekst B
powstanie państwa Izrael
Lernen beginnen
tekst C
grupa krajów, które w okresie zimnej wojny nie opowiadały się ani po stronie państw kapitalistycznych, ani komunistycznych.
Lernen beginnen
państwa Trzeciego Świata (lub Ruch Państw Niezaangażowanych)
teza zakładająca, że Związek Radziecki udzieli „pomocy” każdemu z państw, w którym wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego.
Lernen beginnen
doktryna Breżniewa
ideologia ruchu walczącego o pełne równouprawnienie kobiet i wyzwolenie ich z zależności od mężczyzn
Lernen beginnen
feminizm
subkultura młodzieżowa powstała w latach 60. XX w., której członkowie buntowali się przeciwko zastanym normom i instytucjom społecznym oraz odrzucali konsumpcyjny model życia
Lernen beginnen
hipisi
Wspólnota trzech sąsiadujących państw zachodnioeuropejskich oparta na unii celnej.
Lernen beginnen
Benelux 1948 r
Jedna z najważniejszych instytucji wspólnot europejskich, do której powołuje się deputowanych w wyborach bezpośrednich. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu.
Lernen beginnen
Parlament Europejski 1979 r.
Związek państw działający na mocy traktatu z Maastricht w celu pogłębienia procesu integracji europejskiej.
Lernen beginnen
Unia Europejska 1993 r.
Międzynarodowa organizacja gospodarcza krajów bloku wschodniego istniejąca do 1991 r.
Lernen beginnen
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 1959 r.
Wymień trzy postanowienia traktatów rzymskich.
Lernen beginnen
• utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom), • stworzenie wspólnego wolnego rynku i zniesienie ceł na obszarze państw EWG, • wprowadzenie wspólnego rynku rolnego, dotowanego i chronionego cłami przed napływem produktów z zewnątrz obszaru EWG.
wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi
Lernen beginnen
1957 r.
rewolucja islamska w Iranie
Lernen beginnen
1979 r.
strajki w Ursusie, Radomiu i Płocku
Lernen beginnen
1976 r.
W okresie rządów Leonida Breżniewa w ZSRR wzrosła rola nomenklatury partyjnej.
Lernen beginnen
Prawda
Program reform Nikity Chruszczowa doprowadził do modernizacji radzieckiego rolnictwa.
Lernen beginnen
Fałsz

Polska i świat w drugiej połowie XX wieku - sprawdzian, do którego możesz się świetnie przygotować!

Historia Polski i świata w drugiej połowie XX wieku nie należy do łatwych. Ogrom komplikacji politycznych, społecznych i gospodarczych, które miały miejsce w tym półwieczu jest nie tylko trudny do zrozumienia, ale przede wszystkim pamięciowego, faktograficznego opanowania. Wiedzą o tym uczniowie, którzy - zwykle z przerażeniem - usiłują się przygotować do sprawdziany z historii. Fiszki poświęcone tym zagadnieniom historii polskiej i powszechnej, wychodzą na przeciw potrzebie uporządkowania i usystematyzowania wiedzy, której sprawdzian, po solidnej pracy z fiszkami, przyniesie już tylko satysfakcję uczniom i nauczycielom. Z fiszkami bowiem, tego trudnego materiału po prostu da się wzorowo nauczyć, bo jak mawiali starożytni "historia jest nauczycielką życia", a "powtarzanie to matka nauki". Fiszki potwierdzają obie te reguły w opiniach korzystających z nich uczniów.

Konstrukcja sprawdzianu - dobre nawyki udzielania szybkiej i skutecznej odpowiedzi

Fiszki przygotowane w obszarze tematów: Polska i świat w drugiej połowie XX wieku to świetna konstrukcja gotowego sprawdzianu. Sprawdzian ten uczy odpowiadać szybko, poprawnie i bez zbędnego gmatwania się w wątpliwościach. Jak wiadomo: sprawdzian to sytuacja napięcia i te kluczowe umiejętności udzielania poprawnych odpowiedzi ćwiczy zestaw fiszek historycznych. Zatem nie tylko sama wiedza historyczna, ale i styl jej operacjonalizacji budowane są metodą edukacyjnej pracy z fiszkami. To jeszcze jedna zaleta tego rozwiązania dydaktycznego i samokształceniowego.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.