Polska pod zaborami

 0    36 Datenblatt    dariastan123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1816r.
Lernen beginnen
powstanie UW
1825r.
Lernen beginnen
carem Rosji zostaje Mikołaj I (brat Aleksandra I)
1823r.
Lernen beginnen
uwłaszczenie chłopów w Wielkim Księstwie Poznańskim
Wolne miasto - Rzeczpospolita Krakowska
Lernen beginnen
1815r.
Stał na czele sprzysiężenia podchorążych
Lernen beginnen
podporucznik Piotr Wysocki
Utworzenie sprzysiężenia podchorążych (W-wa)
Lernen beginnen
1828r.
Założone przez Waleriana Łukasińskiego
Lernen beginnen
Towarzystwo Patriotyczne
29.11.1830r.
Lernen beginnen
noc listopadowa
30.11.1830r.
Lernen beginnen
Ks. Konstanty wycofał podległe sobie wojska za miasto. Warszawa w rękach powstańców. Nastał pierwszy dzień powstania listopadowego.
Józef Chłopicki
Lernen beginnen
Krytykował powstanie; ogłosił się dyktatorem. Miał wynegocjować ustępstwa i zakończyć walki. Powstańcy wiedzieli, że był znakomitym dowódcą. Chłopicki podjął pokojowe rozmowy.
01.1831r.
Lernen beginnen
ogłoszono detronizację Mikołaja I
starcie pod Grochowem
Lernen beginnen
02.1831r.
Ignacy Prądzyński
Lernen beginnen
opracował plan ofensywy. Polacy zwyciężyli pod Dębem Wielkim i Iganiami. Zwycięstwa te zmarnował nieudolny generał - Jan Skrzynecki.
05.1831r.
Lernen beginnen
bitwa pod Ostrołęką; wygrana Rosjan, Polacy stracili wiarę.
09.1831r.
Lernen beginnen
szturm Woli; zginął Józef Sowiński. KLĘSKA POWSTANIA
Statut organiczny
Lernen beginnen
Mikołaj I zastąpił nim konstytucję Królestwa Polskiego (1832r.)
02.1846r.
Lernen beginnen
Miało wybuchnąć powstanie w zaborach austriackim i pruskim, a potem w rosyjskim (TDP. Planu nie zrealizowano. Do wybuchu powst. doszło w Krakowie i Galicji.
rabacja
Lernen beginnen
ruch chłopów, który polegał na plądrowaniu szlacheckich domów i mordowaniu.
11.1846r.
Lernen beginnen
Wcielono Rzeczpospolitą krakowską do Austrii (powstanie było pretekstem).
1848r.
Lernen beginnen
uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim.
śmierć Mikołaja I
Lernen beginnen
1855
1860r.
Lernen beginnen
śmierć gen. Sowińskiej
1862r.
Lernen beginnen
A. Wielopolski zapowiada brankę.
14/15.01.1863r.
Lernen beginnen
wyciągano warszawiaków z domu
powstanie styczniowe
Lernen beginnen
22/23.01.1863r.
ogłoszenie się Tymczasowym Rządem Narodowym przez Komitet Centralny Narodowy
Lernen beginnen
22/23.01.1863r.
dekret o uwłaszczeniu chłopów wydany przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Większość chłopów pozostała jednak bierna.
Lernen beginnen
22.01.1863r.
10.1863r.
Lernen beginnen
Romuald Traugutt obejmuje rządy w Rządzie Narodowym
03.1864
Lernen beginnen
uwłaszczenie chłopów (Ros.)
rugi pruskie
Lernen beginnen
1885 - wysiedlono ok. 30 tys. przybyłych z zaboru rosyjskiego i austriackiego.
1886r.
Lernen beginnen
powstanie Komisji Kolonizacyjnej; za rządowe pieniądze wykupowano ziemię z rąk Polaków.
1892r.
Lernen beginnen
szkic programu PPS
1893r.
Lernen beginnen
powstanie PPS oraz bunt członków
1895r.
Lernen beginnen
powstanie PSL-u
22.01.1905r.
Lernen beginnen
"krwawa niedziela"
Duma
Lernen beginnen
rosyjski parlament

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.