Sprawdzian Historia

 0    25 Datenblatt    fleojda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
synod w Clermond?
Lernen beginnen
1095
najazd cesarza Henryka V na Polskę?
Lernen beginnen
1109
konkorad wormancki?
Lernen beginnen
1122
testament Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego w Polsce?
Lernen beginnen
1138
Wielka Karta Swobód w Anglii?
Lernen beginnen
1215
osadzenie Krzyżaków w ziemi chełmińskiej?
Lernen beginnen
1226-1230
najazd Mongołów na Polskę, bitwa pod Legnicą?
Lernen beginnen
1241
pierwsze obrady powołane w Anglii?
Lernen beginnen
1264
koronacja Przemysła II na króla Polski?
Lernen beginnen
1295
zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków?
Lernen beginnen
1308-1309
koronacja Władysława Łokietka?
Lernen beginnen
1320
bitwa pod Płowcami?
Lernen beginnen
1331
pokój z Krzyżakami w Kaliszu?
Lernen beginnen
1343
pokój z Czechami w Nałęczowie?
Lernen beginnen
1348
utworzenie uniwersytetu w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego?
Lernen beginnen
1364
śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów?
Lernen beginnen
1370
przywilej koszycki Ludwika Węgierskiego?
Lernen beginnen
1374
unia Polsko-Litewska w Krewie?
Lernen beginnen
1385
bitwa pod Grunwaldem?
Lernen beginnen
1410
śmierć Władysława Jagiełły?
Lernen beginnen
1434
bitwa pod Warną?
Lernen beginnen
1444
wynalezienie druku przez Jana Gutenberga?
Lernen beginnen
1450
zdobycie Konstantynopola przez Turków?
Lernen beginnen
1453
drugi pokój toruński z Krzyżakami po wojnie trzynastoletniej, odzyskanie Pomorza?
Lernen beginnen
1466
początek dwuizbowego sejmu walnego?
Lernen beginnen
1493

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.