XVII wiek daty+

 0    24 Datenblatt    mikro1975
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1588
Lernen beginnen
bitwa pod Byczyną
1605
Lernen beginnen
bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo wojsk polskich)
1622
Lernen beginnen
rozejm w Mitawie, Polska traci Inflanty
1627
Lernen beginnen
bitwa morska pod Oliwą (zwycięstwo wojsk polskich)
1629
Lernen beginnen
bitwa pod Trzciną; hetman Stanisław Koniecpolski; rozejm w Starym Targu
1655
Lernen beginnen
Potop Szwedzki, obrona Jasnej Góry
1655
Lernen beginnen
bitwa pod Ujściem
1656
Lernen beginnen
bitwa pod Warką (zwycięstwo wojsk polskich) Stefan Czarniecki; Układ w Randot – rozbiór Polski
1660
Lernen beginnen
pokój w Oliwie, koniec potopu
1610
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem; hetman Stanisław Żółkiewicz
1619
Lernen beginnen
rozejm w Dywilnie
1654
Lernen beginnen
ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
1667
Lernen beginnen
Rozejm andruszowski
1620
Lernen beginnen
klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć Stanisłwa Żółkowskiego
1672
Lernen beginnen
Traktat pokojowy w Buczaczu
1673
Lernen beginnen
Bitwa pod Chocimiem, hetman Jan Sobieski (zwycięstwo wojsk polskich)
królowie XVII wieku
Lernen beginnen
Zygmunt III Waza (1566-1632) Koronowany w 1587 roku Władysław IV (1595-1648) Koronowany w 1632 roku Jan Kazimierz (1609-1672) Koronowany w 1649 roku Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673) Koronowany w 1669 roku Jan III Sobieski (1629-1696) Koronowany w 1674 roku August II Sas (1670-1733) Koronowany w 1697 roku
STEFAN CZARNIECKI(1599 - 1665)
Lernen beginnen
hetman wielki koronny Tytuł hetmana otrzymał w1665r. Walczył z Kozakami. Brał udział w wojnie ze Szwecją i Rosją.
STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI(1547-1620),
Lernen beginnen
hetman wielki koronny. Odniósł wielkie zwycięstwo z Rosją, w bitwie pod Kłuszynem (1610). Poniósł klęskę w bitwie pod Cecorą (1620) w wojnie z Turcją
JAN KAROL CHODKIEWICZ(1560-1621),
Lernen beginnen
hetman wielki litewski. Zwyciężył Szwedów w bitwie pod Kircholmem(1605). W 1621 r. był naczelnym wodzem sił polsko-kozackich w wojnie z Turcją.
STANISŁAW KONIECPOLSKI(1591-1648)
Lernen beginnen
hetman wielki koronny. Zwyciężył Szwedów pod Trzcianą(1629). Brał udział w wyprawie na Smoleńsk, bitwie pod Kłuszynem, bitwie o Moskwę(1610-1612) oraz w bitwie pod Cecorą(1620) w wojnie z Turcją.
Jan Sobieski(1629-1696),
Lernen beginnen
hetman wielki koronny, król od 1674. Odniósł znakomite zwycięstwo nad turecką armią pod Chocimiem(1673). Jako król rozbił Turków pod Wiedniem(1683)
Augustyn Kordecki
Lernen beginnen
przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze i dowódca obrony klasztoru w 1655. podczas potopu szwedzkiego.
Bohdan Chmielnicki
Lernen beginnen
hetman kozacki, inicjator ukraińskiego powstania narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko Rzeczypospolitej (1648).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.