daty historia

 0    67 Datenblatt    lukaszlee
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Powstanie cywilizacji starożytnego Sumeru. Pierwsze państwa na świecie. Wynalazki: szkoła, szkło, pismo, piwo, koło, brąz
Lernen beginnen
II połowa IV tys. p.n.e
Powstanie starożytnego Egiptu.
Lernen beginnen
Ok. 3000r p.n.e.
Powstanie kodeksu Hammurabiego
Lernen beginnen
1750r p.n.e.
Powstanie państwa żydowskiego
Lernen beginnen
1000r p.n.e.
Założenie Rzymu wg. legendy
Lernen beginnen
753r p.n.e.
Asyria panuje na Wschodzie. Tereny: Mezopotamia, Syria, Palestyna, Egipt
Lernen beginnen
połowa VI w.p.n.e.
Podboje Nabuchodonozora- państwo nowobabilońskie. Tereny: Mezopotamia, Syria, Palestyna, Fenicja
Lernen beginnen
ok. 600r p.n.e.
Podboje Cytrusa Wielkiego i Kambyzesa- Persja najsilniejszym państwem, tereny od rzeki Indus po Egipt i Grecję
Lernen beginnen
VI w.p.n.e.
Wojny Greków z Persami. Bitwy pod Salaminą, Termopilami, Maratonem, Platejami
Lernen beginnen
V w.p.n.e.
Początek podbojów Aleksandra Wielkiego(upadek Persji)
Lernen beginnen
334r p.n.e.
Bitwa pod Kannami w trakcie wyprawy Hannibala na Rzym(druga wojna Rzymu z Kartaginą)
Lernen beginnen
216r p.n.e.
I Triumwirat w Rzymie (Juliusz Cezar, Pompejusz Wielki, Krassus)
Lernen beginnen
60r p.n.e
Śmierć Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44r p.n.e.
Bitwa pod Akcjom- klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w wojnie z Oktawianem Augustem -Początek rządów (50 lat) najlepszego cesarza w historii Rzymu- Oktawiana Augusta
Lernen beginnen
31r p.n.e.
Podział Cesarstwa Rzymskiego na część wschodnią, tj. Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnią ze stolicą w Rzymie
Lernen beginnen
395r
Upadek Cesarstwa Zachodniozzymskiego - Koniec starożytności i początek średniowiecza
Lernen beginnen
476r
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. -Powstanie religii muzułmańskiej~ islam
Lernen beginnen
622r
Bitwa pod Poitiers. Klęska Arabów i wycofanie się ich poza Pireneje- zwycięstwo Franków
Lernen beginnen
732r
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza- państwo Franków najsilniejsze w Europie
Lernen beginnen
800r
Traktat w Verdun
Lernen beginnen
843r
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966r
Zjazd Gnieźnieński- przyjazd cesarza Ottona III, uznanie Bolesława Chrobrego równemu królom.
Lernen beginnen
1000r
Pokój w Budziszynie po 3 wojnach Chrobrego Niemcami. Przyłączenie do Polski Łużyc i Milska. - Zwycięska wyprawa Chrobrego na Ruś Kijowską
Lernen beginnen
1018r
Koronacja B. Chrobrego na pierwszego króla Polski
Lernen beginnen
1025r
Bitwa pod Hastings. Najazd Normanów na Anglię- Wilhelm zdobywca
Lernen beginnen
1066r
Skazanie na śmierć biskupa krakowskiego- Stanisława przez króla B. Śmiałego
Lernen beginnen
1079r
Początek pierwszej wyprawy krzyżowe rycerstwa Europy Zachodniej przeciwko Turkom w celu zdobycia Ziemi Świętej
Lernen beginnen
1096r
Podporządkowanie Pomorza Zachodniego przez księcia Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1123r
tzw. Testament Krzywoustego- podział Polski na dzielnice
Lernen beginnen
1138r
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
Lernen beginnen
1226r
Bitwa pod Legnicą w trakcie najazdu Tatarów na Polskę. Klęska Polaków i śmierć Henryka Pobożnego
Lernen beginnen
1241r
Koronacja Przemysława II przez Arcybiskupa Jakuba Świnkę(I Król po 200 latach)
Lernen beginnen
1295r
Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków
Lernen beginnen
1309r
Koronacja W. Łokietka- koniec rozbicia dzielnicowego Polski
Lernen beginnen
1320r
Panowanie Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1333-1370r
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364r
Unia Polski z Litwą w Krewie- postanowienie o małżeństwie Jagiełły z Jadwigą i chrzcie Litwy
Lernen beginnen
1385r
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410r
Joanna D'Arc zdobywa Orlean pod koniec wojny 100 letniej Anglii z Francją
Lernen beginnen
1429r
Bitwa pod Warną. Śmierć W. Warneńczyka i klęska sił polsko- węgierskich wojnie z Turcją
Lernen beginnen
1444r
Upadek Konstantynopolu. Turcy likwidują Bizancjum. Koniec średniowiecza.
Lernen beginnen
1453r
Wojna trzynastoletnia. przyłączenie pomorza gdańskiego do Polski
Lernen beginnen
1466r
Odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
Lernen beginnen
1492r
Konstytucja nihil novi (nic nowego w najważniejszych sprawach w sejmie)
Lernen beginnen
1505r
Marcin Luter niemiecki zakonnik w Wittenberdze ogłasza 95 tez krytykujących hierarchie kościelną
Lernen beginnen
1517r
hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim
Lernen beginnen
1525r
unia lubelska (realna), zacieśnienie stosunków polsko-litewskich. Utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Lernen beginnen
1569r
rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
Lernen beginnen
1582r
bitwa pod Kircholmem, hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów
Lernen beginnen
1605r
bitwa pod Kłuszynem, hetman Żółkiewski pokonuje o wiele silniejszych Szwedów
Lernen beginnen
1610r
bitwa pod Oliwą
Lernen beginnen
28.11.1627
wybuch powstanie kozackiego na Ukrainie, przywódcą był Bohdan Chmielnicki
Lernen beginnen
1648r
bitwa pod Beresteczkiem, przegrana Kozaków
Lernen beginnen
1651r
wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, początek potopu szwedzkiego
Lernen beginnen
1655-1660r
bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
Lernen beginnen
1673r
bitwa pod Wiedniem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
Lernen beginnen
1683r
sejm zwany „niemym”, gdyż nie dopuszczono do głosu posłów
Lernen beginnen
1717r
traktat „trzech orłów”
Lernen beginnen
1732r
rewolucja francuska
Lernen beginnen
1789r
konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793r
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772r
Insurekcja Kościuszkowska m. in zwycięstwo pod Racławicami, klęska pod Maciejowicami
Lernen beginnen
1794r
pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573r
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795r.
pokój w Tylży, pomiędzy Napoleonem a carem Aleksandrem I
Lernen beginnen
07.07.1807r
wojna księstwa warszawskiego z austrią.
Lernen beginnen
1809r

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.