Polska i świat w II połowie XX wieku

3  2    25 Datenblatt    janiak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Organizacja powołana w celu kontrolowania współpracy gospodarczej między państwami bloku wschodniego to
Lernen beginnen
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Rozejm kończący walki w Korei został zawarty w
Lernen beginnen
Panmundżonie.
Twórcą terminu „mała stabilizacja” był
Lernen beginnen
Tadeusz Różewicz.
Po wycofaniu się Brytyjczyków z Półwyspu Indyjskiego zostały tam utworzone dwa niepodległe państwa:
Lernen beginnen
Indie i Pakistan.
Założenie „gorącej” linii telefonicznej między Moskwą i Waszyngtonem było jednym ze skutków
Lernen beginnen
kryzysu kubańskiego.
protesty przeciw segregacji rasowej w USA
Lernen beginnen
Martin Luther King
społeczny opór wobec rządów kolonialnych
Lernen beginnen
Mahatma Gandhi
działalność Organizacji Wyzwolenia Palestyny
Lernen beginnen
Jasir Arafat
miejsce podpisania porozumienia znoszącego kontrolę graniczną między państwami wchodzącymi w skład EWG.
Lernen beginnen
schengen
amerykański program strategiczny, którego celem była budowa systemu przechwytującego i niszczącego rakiety wystrzelone w państwach Układu Warszawskiego.
Lernen beginnen
gwiezdne wojny
kryptonim, jaki nadano inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r.
Lernen beginnen
operacja "Dunaj"
doktryna polityczna realizowana w Republice Południowej Afryki, która zapewniała przywileje białej mniejszości oraz dążyła do kulturowego i ustawowego odseparowania ludności różnych ras.
Lernen beginnen
apertheid
Organizacja powołana z inicjatywy polityków chadeckich, której założeniem była odbudowa dobrosąsiedzkich stosunków między państwami europejskimi.
Lernen beginnen
Rada Europy 1949 r.
Wspólnota gospodarcza powstała w wyniku polityki pojednania francusko-niemieckiego i realizacji planu Schumana.
Lernen beginnen
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1952 r.
Międzynarodowa organizacja zrzeszająca kraje sceptycznie nastawione do integracji europejskiej w kształcie przewidzianym przez traktaty rzymskie.
Lernen beginnen
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) 1959 r.
Organizacja wspólnotowa utworzona na skutek podpisania traktatów rzymskich. Od 1958 r. jej pracami kierowała Komisja z siedzibą w Brukseli.
Lernen beginnen
Europejska Wspólnota Gospodarcza 1957 r.
Wymień trzy postanowienia Soboru Watykańskiego II.
Lernen beginnen
-zniesienie indeksu ksiąg zakazanych -wprowadzenie języka narodowego do nabożeństw -konieczność czytania pisma świętego przez wiernych
wojna sześciodniowa
Lernen beginnen
1967r
podpisanie układu między PRL i RFN o normalizacji wzajemnych stosunków
Lernen beginnen
1970r.
lądowanie załogi statku Apollo 11 na Księżycu
Lernen beginnen
1969r.
W latach 70. XX w. nastąpił rozkwit budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
Lernen beginnen
Prawda
Komitet Obrony Robotników był organizacją tajną.
Lernen beginnen
Fałsz
„Komandosi” nie uczestniczyli w posiedzeniach ZMS i PZPR.
Lernen beginnen
Fałsz
W czasie rządów Edwarda Gierka Watykan cofnął uznanie polskim władzom emigracyjnym.
Lernen beginnen
Prawda
List 34 wyrażał protest przeciw ograniczaniu praw Kościoła katolickiego.
Lernen beginnen
Fałsz

Polska i świat w 2 połowie 20 wieku

Chcesz wiedzieć jaka była Polska i świat w 2 połowie 20 wieku? Fiszki nauczą Cię historii XX wieku bez żadnego problemu! Z nami dowiesz się jak nazywała się organizacja powołana w celu kontrolowania współpracy gospodarnej, kiedy odbył się drugi Sobór Watykański, a także kim był Martin Luther King. Bez kłopotu nauczysz się na „Polska i świat w 2 połowie 20 wieku” sprawdzian i uporządkujesz wiedzę o tym okresie w historii świata. Zrozumiesz czym była droga ku wspólnej Europie. Polska i świat w 2 połowie 20 wieku nie będę już zagadką.

Ciekawy temat do nauki

Lekcje, egzaminy i testy historyczne z zakresu materiału historii Polski i świata w drugiej połowie XX. wieku to zmora uczniów i studentów. To naprawdę trudny materiał, pełen zawiłości, szczegółów i kontrowersji ocen osób i zdarzeń. Tak to bowiem już jest, że historia współczesna, dzięki swojej dostępności w doświadczeniach różnych, ciągle żyjących i - zdarza się, że aktywnych - świadków historii jest zagadnieniem przerażającym niejednoznacznością interpretacji. Fiszki powstały by pomóc w tym wyzwaniu edukacyjnym, uporządkować faktografie, nazwiska i podstawowe twierdzenia. Dzięki temu test i egzamin o tematyce „Polska i świat w 2 połowie 20 wieku” stanie się mniej przerażający, a zrozumienie tych skomplikowanych procesów społecznych i politycznych rozjaśni wiele wątpliwości i uporządkuje - tę ogromnie złożoną - wiedzę o świecie współczesnym.

Fiszki o tematyce historycznej

Zestaw fiszek historycznych do nauki tematu „Polska i świat w 2 połowie 20 wieku” został przygotowany tak, by wiedza tworzona była z przeznaczeniem uzyskania sukcesu egzaminacyjnego, niezależnie od tego, czy będzie to szkolna klasówka, czy też studencki egzamin. Lewa i prawa kolumna fiszek to zatem zamiennie stosowane frazy egzaminacyjnych pytań i odpowiedzi. Skoro już wiesz, w jaki sposób funkcjonują fiszki, poszukaj innych naszych zestawów o tematyce historycznej, które z pewnością Ci się przydadzą! Możesz wybierać m.in. z: Daty dwudziestolecia międzywojennego, które pogłębią Twoją wiedzę o wcześniejszych latach, tak jak i II Rzeczpospolita. Możesz również skorzystać z lekcji wojennych, takich jak: Polacy podczas II wojny światowej. Nie zwlekaj! Wiedza czeka!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.