Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (poziom gimnazjum)

 0    28 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czy w Księstwie Warszawskim obowiązywał Kodeks Napoleona?
Lernen beginnen
Tak
Czy Królestwo Polskie było w unii personalnej z Rosją?
Lernen beginnen
Tak
Podaj miejsce co najmniej jednej z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
Lernen beginnen
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
Lernen beginnen
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
Lernen beginnen
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
Lernen beginnen
W 1864 r.
Podaj nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
Lernen beginnen
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
Lernen beginnen
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
Lernen beginnen
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
Lernen beginnen
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
Lernen beginnen
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
Lernen beginnen
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
Lernen beginnen
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
Lernen beginnen
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
Lernen beginnen
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
Lernen beginnen
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
Lernen beginnen
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
Lernen beginnen
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
Lernen beginnen
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
Lernen beginnen
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
Lernen beginnen
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
Lernen beginnen
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
Lernen beginnen
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
Lernen beginnen
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
Lernen beginnen
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
Lernen beginnen
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
Lernen beginnen
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
Lernen beginnen
W 1864 r.

Kommentare:

klarka2OO3 er schrieb: 2011-11-21 20:22:39
poszło mi bardzo dobrze,bez żadnych błędów

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.