Historia (najważniejsze daty w ludzkości)

 0    54 Datenblatt    logout89
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1 Igrzyska Olimpijskie
Lernen beginnen
776 p.n.e
Legendarna data założenia Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e
Podział cesarstwa Rzymskiego na część zachodnią i wschodnią
Lernen beginnen
392
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego; umowny koniec średniowiecza
Lernen beginnen
476
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800
Chrzest Polski
Lernen beginnen
? 966
Śmierć św. Wojciech podczas misji w Prusach
Lernen beginnen
997
Zjazd gnieźnieński
Lernen beginnen
Ja pindole! 1000!
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego; koronacja Mieszka II
Lernen beginnen
Bitch please, 1025
Schizma wschodnia
Lernen beginnen
1054
Koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076
Oblężenie Głogowa
Lernen beginnen
1109
Włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski za panowania Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1116
Początek rozbicia dzielnicowego
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226
Koronacja Przemysła II
Lernen beginnen
1295
Koronacja Wacława II
Lernen beginnen
1300
Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków
Lernen beginnen
Dobre są dwie daty: 1308 i 1309, choć częściej stosuję się tą drugą
Koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320
Bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1321
Koronacja Ludwika Węgierskiego
Lernen beginnen
1370
Przywilej koszycki
Lernen beginnen
1374
Koronacja św. Jadwigi Węgierskiej
Lernen beginnen
1384
Unia personalna z Litwą
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
Bitch please, 1410
Pierwszy pokój toruński
Lernen beginnen
1411
Wynalezienie druku przez Gutenberga
Lernen beginnen
1445
Wojna trzynastoletnia
Lernen beginnen
1454-1466
Drugi pokój toruński
Lernen beginnen
1466
Uchwalenie konstytucji "Nihil novi"
Lernen beginnen
1505
Wystąpienie Lutra
Lernen beginnen
1517
Hołd pruski
Lernen beginnen
1525
Koronacja Zygmunta Augusta
Lernen beginnen
1530
Pierwsza wolna elekcja (nie koronacja!)
Lernen beginnen
1573
Koronacja Henryka Walezego
Lernen beginnen
1574
Koronacja Stefana Batorego
Lernen beginnen
1576
Koronacja Zygmunta III Wazy
Lernen beginnen
1587
Abdykacja króla Jana Kazimierza
Lernen beginnen
1668
Koronacja Jana III Sobieskiego
Lernen beginnen
1674
Zwycięstwo nad Turkami (ci od kebabów) pod Wiedniem
Lernen beginnen
1683
Koronacja Augusta II
Lernen beginnen
1697
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717
Konfederacja Barska (przyczyna 1 rozbioru)
Lernen beginnen
1768
Pierwszy rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772 debilu!
Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
1773
Konstytucja 3 Maja
Lernen beginnen
1791 (mam nadzieję, że wiedziałeś, bo inaczej jesteś debilem:))
Konfederacja Targowicka (przyczyna 2 rozbioru)
Lernen beginnen
1792
Drugi rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793
Insurekcja (Powstanie) Kościuszkowskie (przyczyna 3 rozbioru)
Lernen beginnen
1794
Trzeci rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807
Powstanie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1815
Powstanie listopadowe
Lernen beginnen
1830
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.