Ziemie polskie od 1795 r. do wybuchu I wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)

5  1    59 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W którym roku wybuchło powstanie listopadowe.
Lernen beginnen
W 1830 r.
Wymień co najmniej jednego dyktatora powstania styczniowego.
Lernen beginnen
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim?
Lernen beginnen
W 1864 r.
Podaj nazwę nową nazwę Królestwa Polskiego, nadaną przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym.
Lernen beginnen
Kraj Przywiślański
Jak określano działania nakazujące Polakom opuszczenie ziem zaboru pruskiego?
Lernen beginnen
Rugi pruskie
Jaki był główny cel Komisji Kolonizacyjnej?
Lernen beginnen
Finansowe wsparcie niemieckiego osadnictwa
Rozwiń skrót PPS.
Lernen beginnen
Polska Partia Socjalistyczna
Rozwiń skrót SDKPiL.
Lernen beginnen
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Kto jest autorem artykułu My i wy?
Lernen beginnen
Aleksander Świętochowski
Rozwiń skrót ZWC.
Lernen beginnen
Związek Walki Czynnej
W którym roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
Lernen beginnen
W 1807 r.
Kto zorganizował Legiony Polskie we Włoszech?
Lernen beginnen
Jan Henryk Dąbrowski
W którym roku Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane?
Lernen beginnen
W 1815 r.
Podaj nazwy trzech jednostek administracyjnych powstałych na dawnych ziemiach polskich w myśl postanowień kongresu wiedeńskiego.
Lernen beginnen
Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Królestwo Polskie
W którym roku Aleksander I podpisał konstytucję Królestwa Polskiego?
Lernen beginnen
W 1815 r.
W którym roku upadło powstanie listopadowe?
Lernen beginnen
W 1831 r.
Kto był przywódcą ugrupowania określanego mianem Hotel Lambert?
Lernen beginnen
Ks. Adam Czartoryski
Rozwiń skrót TDP.
Lernen beginnen
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
W któym roku miała miejsce rabacja chłopska w Galicji?
Lernen beginnen
W 1846 r.
W któym roku miało miejsce powstanie krakowskie?
Lernen beginnen
W 1846 r.
W którym roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Galicji?
Lernen beginnen
W 1848 r.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
Lernen beginnen
W 1863 r.
Podaj dwa obozy polityczne, które dominowały wśród powstańców styczniowych.
Lernen beginnen
Biali, czerwoni
Jaki obóz polityczny w czasie powstania styczniowego obiecywał bezrolnym chłopom ziemię w zamian za przystąpienie do powstania.
Lernen beginnen
Czerwoni
W którym roku upadło powstanie styczniowe?
Lernen beginnen
W 1864 r.
Podaj miejsce co najmniej dwóch z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
Lernen beginnen
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstała Komisja Kolonizacyjna?
Lernen beginnen
W 1886 r.
W którym roku miały miejsce rugi pruskie?
Lernen beginnen
W 1885 r.
W którym roku powstało Stronnictwo Ludowe?
Lernen beginnen
W 1895 r.
W którym roku założono Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne?
Lernen beginnen
W 1897 r.
Kto jest autorem Myśli nowoczesnego Polaka?
Lernen beginnen
Roman Dmowski
W którym roku wydano artykuł zatytułowany My i wy?
Lernen beginnen
W 1871 r.
W którym roku utworzono ZWC?
Lernen beginnen
W 1908 r.
W którym roku powstały Legiony Polskie we Włoszech?
Lernen beginnen
W 1797 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Raszynem?
Lernen beginnen
W 1809 r.
W którym roku utworzono Bank Polski?
Lernen beginnen
W 1828 r.
Kto był organizatorem spisku w Szkole Podchorążych?
Lernen beginnen
Piotr Wysocki
W którym roku utworzono Wolnomularstwo Narodowe?
Lernen beginnen
W 1819 r.
Kto był twórcą Wolnomularstwa Narodowego?
Lernen beginnen
Walerian Łukasiński
Kto dowodził wojskami polskimi w bitwie Grochowem?
Lernen beginnen
Gen. J. Chłopicki
Kto dowodził wojskami rosyjskimi po śmierci gen. Iwana Dybicza?
Lernen beginnen
Feldmarszałek Iwan Paskiewicz
Podaj nazwę ugrupowania polskiej emigracji głoszącego hasła zlibożne do socjalizmu utopijnego.
Lernen beginnen
Gromady Ludu Polskiego
Kto stał na czele rabacji chłopskiej w Galicji?
Lernen beginnen
Jakub Szela
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego?
Lernen beginnen
Zapowiedź branki
W którym roku został rozbity oddział ks. Stanisława Brzóski?
Lernen beginnen
W 1864 r.
Kto był Naczelnikiem Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim w VII. 1862 r.?
Lernen beginnen
Aleksander Wielopolski
W którym roku utworzono Hakatę?
Lernen beginnen
W 1894 r.
W którym roku miał miejsce strajk polskich uczniów z Wrześni?
Lernen beginnen
W 1901 r.
W którym roku zaczęła się ukazywać Teka Stańczyka?
Lernen beginnen
W 1869 r.
W którym roku powstała Liga Polska?
Lernen beginnen
W 1887 r.
Kto stał na czele I Proletariatu?
Lernen beginnen
Ludwik Waryński
W którym roku polskie oddziały zostały wysłane na San Domingo?
Lernen beginnen
W 1802 r.
W którym roku zginął książę Józef Poniatowski?
Lernen beginnen
W 1813 r.
W którym roku zawiązano Towarzystwo Filomatów?
Lernen beginnen
W 1817 r.
Kogo określano mianem kaliszanów?
Lernen beginnen
Środowisko zgromadzone wokół Wincentego i Bonawentury Niemojowskich w w sejmie Królestwa Polskiego
Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego.
Lernen beginnen
29. XI. 1830 r.
Podaj miejsce co najmniej trzech z wygranych przez Polaków bitew powstania listopadowego.
Lernen beginnen
Pod Stoczkiem, Dobrem, Białołęką, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami
W którym roku powstał Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej?
Lernen beginnen
W 1831 r.
Wymień dyktatorów postania styczniowego.
Lernen beginnen
Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.