Powstanie kozackie

 0    20 Datenblatt    JustOne
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wyjaśnij: Kozacy
Lernen beginnen
mieszkańcy południowej Ukrainy z siedzibą w Siczy, naród bitny.
Pierwsza bitwa - rok, miejsce
Lernen beginnen
1648, Żółte Wody
Pierwsza bitwa - król, opis
Lernen beginnen
Władysław IV Waza, klęska wojsk polskich
Druga bitwa - rok, miejsce
Lernen beginnen
1648, Korsuń
Druga bitwa - król, opis
Lernen beginnen
Władysław IV Waza, klęska wojsk polskich
Trzecia bitwa - rok, miejsce
Lernen beginnen
1648, Piławce
Trzecia bitwa - król, opis
Lernen beginnen
Władysław IV Waza, klęska wojsk polskich
Czwarta bitwa - rok, miejsce
Lernen beginnen
1649, Zbaraż
Czwarta bitwa - król, opis
Lernen beginnen
Jan Kazimierz Waza, Polacy obronili twierdzę
Piąta bitwa - rok, miejsce
Lernen beginnen
1649, Zborów
Piąta bitwa - król, opis
Lernen beginnen
Jan Kazimierz Waza, zwycięstwo polskie, zwiększono liczbę Kozaków rejestrowych
Szósta bitwa - rok, miejsce
Lernen beginnen
1651, Beresteczko
Szósta bitwa - król, opis
Lernen beginnen
Jan Kazimierz Waza, zwycięstwo wojsk polskich
Siódme wydarzenie - rok, miejsce
Lernen beginnen
1654, Perejasław
Siódme wydarzenie - król, opis
Lernen beginnen
Jan Kazimierz Waza, porozumienie o połączeniu sił kozackich z Rosją
Ósme wydarzenie - rok, miejsce
Lernen beginnen
1667, Andruszów
Ósme wydarzenie - król, opis
Lernen beginnen
Jan Kazimierz Waza, na mocy pokoju Rzeczpospolita utraciła: Kijów, Smoleńsk, Ukrainę za Dnieprem
Pierwsza przyczyna powstania kozackiego
Lernen beginnen
próba podporządkowania Kozaków
Druga przyczyna powstania kozackiego
Lernen beginnen
próba narzucenia katolicyzmu Kozakom
Trzecia przyczyna powstania kozackiego
Lernen beginnen
podział na Kozaków rejestrowych i nierejestrowych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.