daty historyczne

 0    68 Datenblatt    kundzia1231
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000
Podział Polski na dzielnice
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
Lernen beginnen
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
Lernen beginnen
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
Lernen beginnen
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
Lernen beginnen
1343
Unia polsko - litewska
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410
Pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
Lernen beginnen
1431-35
Bitwa po Warną
Lernen beginnen
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1454 - 66
II pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
Lernen beginnen
1519-21
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
Lernen beginnen
1525
Unia lubelska z Litwą
Lernen beginnen
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
Lernen beginnen
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573
Unia brzeska
Lernen beginnen
1596
Początek wojny ze Szwedami
Lernen beginnen
1600
Bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605
Wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618-48
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
Lernen beginnen
1622
Bitwa morska pod Oliwą
Lernen beginnen
1627
Pokój w Altmarku
Lernen beginnen
1629
Wojny polsko-rosyjskie
Lernen beginnen
1609-19
Wojny polsko-tureckie
Lernen beginnen
1620-99
Klęska pod Cecorą
Lernen beginnen
1620
Bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
Lernen beginnen
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
Lernen beginnen
1673
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683
Pokój w Karłowicach
Lernen beginnen
1699
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-72
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1772
Sejm Wielki Czteroletni
Lernen beginnen
1788-92
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
1791
Konfederacja Targowicka
Lernen beginnen
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1807
Wojna z Austrią
Lernen beginnen
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1816
Wybuch powstania listopadowego
Lernen beginnen
1830
Wybuch powstania krakowskiego
Lernen beginnen
1846
Wybuch powstania styczniowego
Lernen beginnen
1863
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914-18
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1914
Odzyskanie niepodległości
Lernen beginnen
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
Lernen beginnen
1919
Wojna polsko-bolszewicka
Lernen beginnen
1919-21
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
Lernen beginnen
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
Lernen beginnen
1921
Konstytucja marcowa
Lernen beginnen
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
Lernen beginnen
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
Lernen beginnen
1940-45
Powstanie w getcie warszawskim
Lernen beginnen
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
Lernen beginnen
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
Lernen beginnen
1945
Polska w okresie stalinizmu
Lernen beginnen
1947-56
Powstanie NSZZ „Solidarność”
Lernen beginnen
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
Lernen beginnen
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
Lernen beginnen
1989

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.