koniunktiv II

 0    44 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gdybym to wiedział (ale niestety nie wiedziałem) wyrażamy żal że coś nie zostało zrobione
Lernen beginnen
Wenn ich das gewusst hätte!
Gdybyśmy wcześniej pojechali do domu! szkoda że nie pojechaliśmy wcześniej do domu
Lernen beginnen
Wären wir früher nach Hause gefahren!
gdyby pan zadzwonił do mnie wczoraj, szkoda że pan nie zadzwonił wczoraj
Lernen beginnen
Hätten Sie mich gestern angerufen!
gdyby wczoraj nie padało, poszlibyśmy na spacer.
Lernen beginnen
Wenn es gestern nicht geregnet hätte, wären wir spazieren gegangen.
Prawie wygralibyśmy ten mecz.
Lernen beginnen
Wir hätten das Spiel fast gewonnen.
O mały włos by się nie udało.
Lernen beginnen
Es wäre beinahe nicht gelungen.
O mały włos spadłbym ze schodów.
Lernen beginnen
Ich wäre beinahe die Treppe runter gefallen.
prawie
Lernen beginnen
fast
o mały włos
Lernen beginnen
beinahe
Gdybyśmy wówczas mieli więcej pieniędzy, kupilibyśmy to mieszkanie.
Lernen beginnen
Wenn wir damals mehr Geld gehabt hätten, hätten wir die Wohnung gekauft.
byloby lepiej, gdyby... (dotyczy przeszłości)
Lernen beginnen
es wäre besser gewesen, wenn...
List jest pisany przez Hansa.
Lernen beginnen
Der Brief wird von Hans geschrieben.
Tobie dużo się pomaga.
Lernen beginnen
Dir wird viel geholfen.
W kuchni się gotuje.
Lernen beginnen
In der Küche wird gekocht.
Sklep zostanie zamknięty o godzinie ósmej
Lernen beginnen
Der Laden wird um 8 Uhr geschlossen.
Ranny jest operowany.
Lernen beginnen
Der Verletzte wird operiert.
Książki są wydawane przez wydawnictwo.
Lernen beginnen
Bücher werden von einem Verlag herausgegeben.
Tutaj się nie pali.
Lernen beginnen
Es wird hier nicht geraucht.
Tam dużo się buduje.
Lernen beginnen
Es wird dort viel gebaut, oder, Dort wird viel gebaut.
Mój dziadek musi zostać (przeze mnie) odwiedzony.
Lernen beginnen
Mein Opa muss (von mir) besucht werden.
List do mojego przyjaciela powinien zostać przeze mnie napisany.
Lernen beginnen
Ein Brief an meinen Freund soll (von mir) geschrieben werden.
Czy ten tekst może zostać np. przez nią do jutra przetłumaczony?
Lernen beginnen
Kann dieser Text (z.B. von ihr) bis morgen übersetzt werden?
Zeszyty musiały zostać przez nas oddane.
Lernen beginnen
Die Hefte mussten von uns abgegeben werden.
Pies powinien był zostać nakarmiony wcześniej.
Lernen beginnen
Der Hund sollte früher gefüttert werden.
Pralka powinna była zostać naprawiona wczoraj (perfekt)
Lernen beginnen
Die Waschmaschine hat gestern repariert werden sollen.
Psy musiały zostać zaszczepione przed podróżą (perfekt)
Lernen beginnen
Die Hunde haben vor der Reise geimpft werden müssen.
zrobiłbym to - dotyczy teraźniejszości
zrobilbym to wczoraj, ale nie miałem czasu
Lernen beginnen
Ich würde das machen
ich hätte das gestern gemacht aber ich hätte keine Zeit
gdybyś mnie spytała - dotyczy przyszłości
gdybyś mnie wczoraj zapytała - dotyczy przeszłości
Lernen beginnen
wenn du mich fragen würdest
wenn du mich gestern gefragt hättest
Życzyłbym sobie...(dotyczy przyszłości)
Lernen beginnen
Ich würde mir wünschen
co (wy) byście uczynili ... (dotyczy przyszłości)
Lernen beginnen
was würdet ihr tun
Byłoby dobrze, gdyby... (dotyczy przyszłości)
Lernen beginnen
Es wäre gut, wenn
Czego (wy) byście sobie życzyli gdybyście (wy) mieli trzy dowolne życzenia?
Lernen beginnen
Was würdet ihr euch wünschen wenn ihr drei Wünsche frei hättet?
Używamy go przede wszystkim w celu wyrażenia prośby, życzenia, przypuszczenia, lub sytuacji nierzeczywistej.
Lernen beginnen
,
Używamy go także w celu wyrażenia zdziwienia.
Nie odwiedzisz mnie dzisiaj? Byłam pewna, że masz dzisiaj dla mnie czas.
Lernen beginnen
,
Besuchst du mich heute nicht? Ich war sicher, du hättest heute Zeit für mich.
Jeszcze nie jesteś gotowy? Myślałem, że już wszystko zrobiłeś!
Lernen beginnen
Bist du noch nicht fertig? Ich dachte, du hättest schon alles gemacht.
Koniunktiv 2 wyrażamy też w zdaniach wyrażających życzenie, np. Gdybym tylko miała więcej czasu
Gdybyśmy tylko mogli spędzić urlop w górach!
Lernen beginnen
Wenn ich nur mehr Zeit hätte
Wenn wir nur den Urlaub im Gebirge verbringen könnten.
Konjunktiv Imperfekt (odnosi się do teraźniejszości i do przyszłości) - forma opisowa
co (wy) byście uczynili
Lernen beginnen
z.B. würden + Infinitiv
was würdet ihr tun?
życzyłbym sobie
mógłbym sobie życzyć
Lernen beginnen
Ich würde mir wünschen
ich könnte mir wünschen
koniunktiv zwaj dla przeszłości wyraża zdania nierzeczywiste oraz życzenia niemożliwe do spełnienia
tworzy się go
Lernen beginnen
Konjunktiv Plusquamperfekt
hätte” oder “wäre plus partizip 2
zrobiłbym to, gdybym miał więcej czasu (ale nie mam)
Gdybyście (byli) jechali wolniej, ten wypadek byłby się nie wydarzył.
Lernen beginnen
ich hätte das gemacht wenn ich mehr Zeit gehabt hätte
Wenn ihr langsamer gefahren wäret, wäre der Unfall nicht passiert.
Gdyby wczoraj nie padało, poszlibyśmy na spacer.
Lernen beginnen
Wenn es gestern nicht geregnet hätte, wären wir spazieren gegangen.
Konjunktiv Plusquamperfekt z modalnym czasownikiem
Ty również powinieneś był się wczoraj czegoś napić.
Lernen beginnen
hätte, oder, wäre plus infinitiv verb plus modal verb in infinitiv
Du hättest ebenfalls gestern etwas trinken sollen,
gdybym potrafił lepiej pływać (ale nie potrafię)
powinien był pan zatrzymać się przed czerwonym światłem
Lernen beginnen
wenn ich nur besser schwimmen können hätte
Sie hätten bei rot stehen bleiben sollen
powinieneś był innaczej się zachować
Lernen beginnen
du hättest dich anders verhalten sollen.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.