Konjunktiounen - Conjunctions

 0    23 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ewéi
Ech si méi gescheit ewéi hatt.
Lernen beginnen
than
I'm more intelligent than her.
wéineg
Et si wéineg Leit hei.
Lernen beginnen
few
There are few people here.
well
Ech iesse keng Hieselnëss, well ech allergesch drop sinn.
Lernen beginnen
because
I don't eat nuts because I'm allergic.
eenzeg, nëmmen
Ech hunn nëmme fënnef Minutten.
Lernen beginnen
only
I have only 5 minutes.
also
Ech war hongereg also sinn ech eppes iesse gaangen.
Lernen beginnen
so
I was hungry so I went out to eat something.
och
Du muss och d'Kathedral besichen.
Lernen beginnen
too
You should visit the cathedral too.
dat
Weess de, datt ech dech gären hunn?
Lernen beginnen
that
Do you know (that) I like you?
+16 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch: Dag 2"
(Insgesamt 296 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.