Konweracje- Work

 0    23 Datenblatt    patrykkurdziel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What do you do?
Lernen beginnen
Co robisz(praca)?
What's your job?
Lernen beginnen
Jaki jest twój zawód?
What do you do for a living?
Lernen beginnen
Co robisz w życiu?
I work for fiat (name company)
Lernen beginnen
Pracuję dla fiat (nazwa firmy)
I'm employed by fiat (name company)
Lernen beginnen
Jestem zatrudniony przez fiat (nazwa firmy)
I'm self-employed
Lernen beginnen
I work for myself
What does that involve?
Lernen beginnen
What do you do in your job?
They want to know your responsibilities
Lernen beginnen
Oni chcą znać swoje obowiązki.
I'm in charge of security in the factory.
Lernen beginnen
Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo w zakładzie.
My job involves ... (-ing)
Lernen beginnen
Moja praca polega na ... (-ing)
My job involves travelling.
Lernen beginnen
Moja praca polega na podróże.
Most workers are paid every month. This is called a salary.
Lernen beginnen
Większość pracowników ma płacone co miesiąc. Nazywa się to wynagrodzenie.
working hours are 8 am to 5 pm.
Lernen beginnen
czas pracy wynosi 8 rano do 5 po południu.
some people do flexitime
Lernen beginnen
niektórzy ludzie mają elastyczny czas pracy
some people do shiftwork
work at different times, e. g during the day one week, at night the next)
Lernen beginnen
Niektórzy ludzie pracują w systemie zmianowym
Some people work/do overtime.
Lernen beginnen
Niektórzy ludzie pracują / zrobić w godzinach nadliczbowych.(robia nadgodziny)
I earn/make $60000
Lernen beginnen
Zarabiam / zarabiam 60.000 dolarów
the minimum wage
Lernen beginnen
płaca minimalna
paid holiday
Lernen beginnen
płatny urlop
get sick pay
Lernen beginnen
uzyskać zasiłek chorobowy
income
Lernen beginnen
dochód
complaints
Lernen beginnen
reklamacje
attend
Lernen beginnen
uczęszczać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.