Konwersje Misztal cz.2

 0    44 Datenblatt    marek7911
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Generał powiedział żołnierzom żeby strzelać do wroga
Lernen beginnen
The general told the soldiers to fire at the enemy
Wydałem mu rozkaz
Lernen beginnen
I gave him an order
On polecił mi użyć swoich wpływów w jego imieniu
Lernen beginnen
He instruct me to use my influence on his behalf
Król nakazał moją obecność w sądzie
Lernen beginnen
The king had commanded my presence at court
Musisz napisać ten list od razu
Lernen beginnen
You must write this letter at once.
Niech ktoś otworzy okno
Lernen beginnen
Open the window somebody
Piotrek i Paulina posprzątajcie pokój
Lernen beginnen
Peter and Paul clean the room
Nie możesz dotykać żadnej mojej książki
Lernen beginnen
You musn't touch any of my books.
Zabrania się parkowania tutaj w każdym czasie
Lernen beginnen
You are prohibited from parking here at any time
Palenie jest nie dopuszczalne
Lernen beginnen
Smoking is not allowed
Masz nie kupować już więcej słodyczy
Lernen beginnen
You are not to buy any more sweets
Masz nie brać tej książki
Lernen beginnen
You are not to take this book
Spotkamy ich o piątej
Lernen beginnen
We are to meet them at five o'clock
Pomóż mi proszę
Lernen beginnen
Help me please
Pomóż mi, pomożesz?
Lernen beginnen
Help me will you?
Mógłbyś otworzyć okno?
Lernen beginnen
Would you open the window?
Nie chciałbyś usiąść?
Lernen beginnen
Won't you have a seat?
Nie bądź niegrzeczny
Lernen beginnen
Don't be rude.
Nie mów tak
Lernen beginnen
Don't talk like that
Jeśli zaopiekujesz się moim bagażem to mogę kupić bilet dla nas dwojga
Lernen beginnen
If you will take care of my luggage I could buy tickets for both of us
Czy mógłbys mi pomoc z tym wypracowaniem
Lernen beginnen
Can you help me with this essay?
czy moge zobaczyć twoj dowód osobisty?
Lernen beginnen
May I see your ID?
Zamknij drzwi proszę
Lernen beginnen
Close the door please.
Czy mógłbyś zamknąć drzwi, proszę.
Lernen beginnen
Would you close the door please?
Czy masz coś przeciwko zamknięciu drzwi, proszę?
Lernen beginnen
Would you mind closing the door, please?
Czy mógłbys byc tak dobry/miły i zamknąć drzwi?
Lernen beginnen
Would you mind be so good/kind as to close the door?
Nie miałbyś nic przeciwko zamknięciu drzwi, prawda?
Lernen beginnen
You wouldn't mind closing the door, would you?
Będziesz tak dobry i zamkniesz drzwi?
Lernen beginnen
Will you be so good as to close the door?
Być może zechciałbyś zamknąć drzwi?
Lernen beginnen
Perhaps you would like to close the door?
Chciałbym abyś był punktualny
Lernen beginnen
I wish you would be punctual
Chodźmy do parku
Lernen beginnen
Let's go to the park
Proponuję odwiedzić Mery.
Lernen beginnen
I suggest visiting Mary
Proponuję złożyć Mery wizytę
Lernen beginnen
I suggest paying Mary a visit.
Co powiesz na pójście na spacer?
Lernen beginnen
How about going for a walk?
Dlaczego nie pójdziemy na spacer?
Lernen beginnen
Why don't we go for a walk?
Przypuśćmy że pójdziemy na spacer?
Lernen beginnen
Supposing we go for a walk
Lepiej żebyś poświęcił więcej czasu na powtórki jeśli chcesz zdać egzamin
Lernen beginnen
You had better spend more time revising if you want to pass the exam.
Powinieneś jeść więcej warzyw, żeby być zdrowym.
Lernen beginnen
You should eat more vegatables to be healthy
jeśli byłbym tobą powiedział bym mu prawdę
Lernen beginnen
If I were you I should tell him the truth.
Jeśli byłbym toba nie kłamałbym go.
Lernen beginnen
If I were you, I shouldn't lie to him.
Powinienem spędzać więcej czasu z dziećmi
Lernen beginnen
I should spend more time with children.
Warto jest sie uczyć języków.
Lernen beginnen
It's worth learning languages
Ona nie jest tego warta aby sie o nia martwić
Lernen beginnen
She's not worth worring about her.
Czy mógłby pan powtórzyć?
Lernen beginnen
Would you mind repeating that?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.