Korepetycje 27.09.2012

 0    98 Datenblatt    Pruszek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
klękać, upadać na kolana
Lernen beginnen
genuflect
klękać
Lernen beginnen
to kneel
pokłon
Lernen beginnen
genuflection
właściwy, stosowny
Lernen beginnen
appropriate
biskup
Lernen beginnen
bishop
ołtarz
Lernen beginnen
altar
sądownictwo
Lernen beginnen
jurisdiction
Stały Trybunał Arbitrażowy
Lernen beginnen
the Permanent Court of Arbitration
międzyrządowy
Lernen beginnen
intergovernmental
dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
provide
rozwiązanie kwestii spornej
Lernen beginnen
dispute resolution
z siedzibą główną, urzędujący
Lernen beginnen
based
mimo (czegoś), wbrew (czemuś)
Lernen beginnen
despite
właściwy, odpowiedni
Lernen beginnen
proper
sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości
Lernen beginnen
justice
spór
Lernen beginnen
dispute
1. wymagać 2. dotyczyć, obejmować, włączać (do pracy, projektu)
Lernen beginnen
involve
rozmaity, przeróżny
Lernen beginnen
various
państwo, rząd
Lernen beginnen
state
proces sądowy (=trial), dowody w sprawie
serial TVN " Dowody zbrodni"
Lernen beginnen
case
TVN's serial " Cold Case"
przeprowadzić, prowadzić
Lernen beginnen
conduct
różnić się
Lernen beginnen
vary
kwestia, sprawa (przedmiot dyskusji)
Lernen beginnen
issue
granica
Lernen beginnen
boundary
suwerenność, niezależność
Lernen beginnen
sovereignty
dotyczyć, odnosić się
Lernen beginnen
concern
udogodnienie
Lernen beginnen
facility
prowadzić mediację
Lernen beginnen
conciliate
rozpoznawczy
Lernen beginnen
fact-finding
roszczenie zbiorowe
Lernen beginnen
mass claim
być z czymś obeznanym, mieć wprawę
Lernen beginnen
familiar with
mianowicie
Lernen beginnen
namely
następca, dziedzic, spadkobierca
Lernen beginnen
successor
głowny, podstawowy
Lernen beginnen
primary
sądowy
Lernen beginnen
judical
urzędnik
Lernen beginnen
clerk
powszechnie
Lernen beginnen
commonly
nazywany, do którego odwołujemy się jako
Lernen beginnen
referred to as
doradzczy
Lernen beginnen
advisory
uzupełniać, odzyskać, odrobić
Lernen beginnen
make up
wybierać
Lernen beginnen
elect
zgromadzenie
Lernen beginnen
assembly
dozwolony
Lernen beginnen
permitted
mianować, wyznaczać
Lernen beginnen
appoint
kandydować
Lernen beginnen
stand for
dopóki, aż
Lernen beginnen
so far
rozwiązywać
Lernen beginnen
resolve
sprawa (będąca przedmiotem dyskusji)
Lernen beginnen
issue
zamiast, raczej niż
Lernen beginnen
rather than
kłótliwy
Lernen beginnen
contentious
brak czegoś, niedostatek
Lernen beginnen
lack of sth
wprowadzenie w życie, egzekwowanie
Lernen beginnen
enforcement
autorytet, powaga, moc rozkazywania
Lernen beginnen
authority
surowy, srogi
Lernen beginnen
severe
1. udowadniać 2. sprawdzać, kontrolować się
Lernen beginnen
prove
uzyteczny
Lernen beginnen
useful
przynajmniej
Lernen beginnen
at least
uzgodniony
Lernen beginnen
agreed
przyczynić się
Lernen beginnen
contribute
znacząco
Lernen beginnen
significantly
uczynić kogoś dumnym
Lernen beginnen
do sb proud
make me proud!
głównie, przede wszyskim
Lernen beginnen
primarily
zaangażowany, zatroskany
Lernen beginnen
concerned
porozumienie, ugoda
Lernen beginnen
settlement
układ, traktat pomiędzy krajami
Lernen beginnen
treaty
specjalny, przymusowy
Lernen beginnen
compulsory
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
deal with sth
jednostka
Lernen beginnen
entity
odpowiedzialny
Lernen beginnen
responsible
tworzenie
Lernen beginnen
creation
dotyczący środowiska
Lernen beginnen
environmental
opóźnić coś
Lernen beginnen
hold up
kampania, toczyć kampanię, walczyć o coś
Lernen beginnen
campaign
w okolicy, w pobliżu
Lernen beginnen
around
dogodny, wygodny, praktyczny
Lernen beginnen
convenient
kiedy ktoś robi za ciebie
Lernen beginnen
have sth done
przerobić, zmienić
Lernen beginnen
alter
mrugać
Lernen beginnen
blink
pusczać oko
Lernen beginnen
wink
dziecinny
Lernen beginnen
childish
niewinny jak dziecko
Lernen beginnen
child like
reputacja
Lernen beginnen
reputation
samogłoska
Lernen beginnen
vowel
czajnik
Lernen beginnen
kettle
stopnie (celcjusza)
Lernen beginnen
degrees
firma ubezpieczeniowa
Lernen beginnen
insurance company
lekko
Lernen beginnen
gently
serie, cykl np. pory roku
Lernen beginnen
cycle
obszar na którym są kopalnie (przemysłowy)
Lernen beginnen
coal-mining
gdy używam czegoś niezgodnie z przeznaczeniem
Lernen beginnen
misuse
nieużywanie czegoś
Lernen beginnen
disuse
rozwijać sie, kwitnąć
Lernen beginnen
flourish
cień (np. domu)
Lernen beginnen
shade
cień człowieka
Lernen beginnen
shadow
sęzia sportowy
Lernen beginnen
umpire, referee
doradca
Lernen beginnen
counsellor
radny
Lernen beginnen
councillor
psychiatra
Lernen beginnen
psychiatrist

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.