krajobraz miejski, sztuka uliczna

 0    42 Datenblatt    erumak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ławka
Lernen beginnen
bench
przystanek autobusowy/tramwajowy
Lernen beginnen
bus / tram stop
przejście dla pieszych
Lernen beginnen
crossing
ścieżka rowerowa
Lernen beginnen
bicycle path
fontanna
Lernen beginnen
fountain
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
Lernen beginnen
grass
Keep off the grass.
kierowca
Lernen beginnen
motorist
pieszy
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
Lernen beginnen
a pedestrian
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
gołąb
Lernen beginnen
pigeon
kosz na śmieci
Lernen beginnen
rubbish bin
latarnia uliczna
Lernen beginnen
street light
znak drogowy
Lernen beginnen
street sign
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
Lernen beginnen
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
korek
Spędziliśmy połowę naszego weekendowego wypadu w wielkim korku.
Lernen beginnen
traffic jam
We've spent half of our weekend trip in a massive traffic jam.
sygnalizator świetlny
Lernen beginnen
Traffic Lights
publiczność
Gdy zespół wszedł na scenę, publiczność oszalała.
Lernen beginnen
an audience
When the band took to the stage, the audience went crazy.
zespół
Zespół rozdał publiczności 10 000 kolorowych bransoletek podczas koncertu.
Lernen beginnen
band
The band gave out 10 000 of the multi-coloured wrist bands to the audience at the concert.
zabawiać
Lernen beginnen
to entertain
żonglować
Lernen beginnen
juggle
żywy posąg
Lernen beginnen
living statue
magik
Lernen beginnen
magician
pokazywać na migi
Lernen beginnen
mime
mim
Lernen beginnen
mime artist
malarz
Taki pedał z pędzlem na głowie i w łapie.
Lernen beginnen
painter
występować
Pojechała aż do Tokio tylko po to, by zobaczyć, jak występuje jej ulubiony pianista.
Lernen beginnen
to perform
She travelled all the way to Tokyo just to see her favourite pianist perform.
popularny
Stał się bardzo popularny.
Lernen beginnen
popular
He's became very popular.
spektakularny
Lernen beginnen
spectacular
stać bez ruchu
Lernen beginnen
stay still
tancerz uliczny
Lernen beginnen
street dancer
utalentowany
On jest bardzo utalentowanym muzykiem.
Lernen beginnen
talented
He is a very talented musician.
przeprosiny przyjęte
Lernen beginnen
apology accepted
stolica
Lernen beginnen
capital city
przebrać się
Lernen beginnen
dress up
pistolet, broń
Lernen beginnen
gun
kajdanki
Lernen beginnen
handcuffs
przyłączyć się
Lernen beginnen
join
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
Lernen beginnen
a lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
nic nie szkodzi
Lernen beginnen
never mind
wieżowiec, drapacz chmur
Lernen beginnen
skyscraper
plac
Lernen beginnen
square
surowy
Czy jadłaś kiedyś surowe mięso?
Lernen beginnen
strict
Have you ever eaten raw meat?
potknąć się
Tam jest stopień, więc uważaj, żeby się nie potknąć.
Lernen beginnen
trip
There's a step here, so be careful not to trip.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.