Ł 4450 03.03

 0    19 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cute
Lernen beginnen
przymiotnik, śliczny, czarujący
rival
Compete, contend
Lernen beginnen
rzeczownik, rywal, rywalizować
supplier
Our supplier has changed the prices.
Lernen beginnen
rzeczownik, dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
icon
I've got lots of icons on my desktop.
Lernen beginnen
ikona
Mam mnóstwo ikon na moim pulpicie.
legislature
Lernen beginnen
władza ustawodawcza
associate
My associate and I have decided to open a new store.
Lernen beginnen
współpracownik
Mój wspólnik i ja, zdecydowaliśmy się na otwarcie nowego sklepu.
consequently
Lernen beginnen
w rezultacie / w konsekwencji
encouraging
Lernen beginnen
przymiotnik, zachęcający
heal
Lernen beginnen
czasownik, leczyć
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
Lernen beginnen
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
rabbit
Lernen beginnen
królik
partially
The road was partially blocked by a broken car.
Lernen beginnen
przymiotnik, częściowo
Droga była częściowo zablokowana przez zepsuty samochód.
stay
Lernen beginnen
czasownik, zostać przebywać, rzeczownik, pobyt
upstairs
She went upstairs to her room.
Lernen beginnen
przysłówek, na górze, na piętrze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
backyard
Lernen beginnen
rzeczownik, podwórko za domem
reminder
He's a good reminder of what I don't want to become
Lernen beginnen
rzeczownik, przypomnienie
On jest dobrym przypomnieniem tego kim nie chcę się stać.
grandchild
Lernen beginnen
wnuk;
ecological
Lernen beginnen
przymiotnik, ekologiczny
work out
Lernen beginnen
rzeczownik, trening ćwiczenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.