Labour relations

 0    47 Datenblatt    bartoszwrobel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
labour unions = trade unions (Br. Eng.)
Lernen beginnen
związki zawodowe
collective bargaining
Lernen beginnen
zbiorowe rokowania, negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy
bargaining
Lernen beginnen
negocjacje w celu pozyskania czegoś
a strike = strike action
Lernen beginnen
strajk
a go-slow (GB) / slowdown (US)
Lernen beginnen
spowolnienie tempa pracy, produkcji
working-to-rule
Lernen beginnen
akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków
industrial action
Lernen beginnen
akcja protestacyjna (strajkowa)
to picket
Lernen beginnen
pikietować
strike pay
Lernen beginnen
zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują
rail strike
Lernen beginnen
strajk kolejarzy
team-working
Lernen beginnen
zespoły pracy
sensible
Lernen beginnen
rozsądny
peace
Lernen beginnen
spokój
to encourage sb to do sth
Lernen beginnen
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
to discourage
Lernen beginnen
zniechęcać
to attempt to ensure
Lernen beginnen
próbować zapewnić
fair wages
Lernen beginnen
uczciwe wynagrodzenie
reasonable working hours
Lernen beginnen
rozsądne godziny pracy
industrial relations
Lernen beginnen
stosunki między pracownikami a pracodawcami
part time jobs
Lernen beginnen
prace na część etatu
casual
Lernen beginnen
od czasu do czasu
political parties
Lernen beginnen
partie polityczne
right-wing
Lernen beginnen
rządy prawicowe
to worsen
Lernen beginnen
pogorszyć
restraint
Lernen beginnen
zahamowanie, ograniczenie
dynamic
Lernen beginnen
dynamiczny
out-of-work
Lernen beginnen
bezrobotny
uneconomic
Lernen beginnen
nieekonomiczny
basic aims
Lernen beginnen
podstawowe cele
deregulation
Lernen beginnen
rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń
manual workers
Lernen beginnen
pracownicy fizyczni
to consult sb about sth
Lernen beginnen
konsultować się z kimś w jakiejś sprawie
adversary
Lernen beginnen
przeciwnik
adverse to
Lernen beginnen
wrogi
in adverse circumstances
Lernen beginnen
w niesprzyjających okolicznościach
tyranny
Lernen beginnen
tyrania
the public sector
Lernen beginnen
sektor publiczny
confrontational
Lernen beginnen
konfrontacyjny
conglomerate
Lernen beginnen
konglomerat
incapable
Lernen beginnen
niezdolny
business leaders
Lernen beginnen
przywódcy kół businessu
to represent the needs of the employees
Lernen beginnen
reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników
to articulate
Lernen beginnen
wyrażać
to strike over the introduction of...
Lernen beginnen
strajkować przeciwko wprowadzeniu...
unionization
Lernen beginnen
organizowanie się w związki zawodowe
to unionize
Lernen beginnen
organizować związki zawodowe
union president
Lernen beginnen
przewodniczący związku

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.