Łacina dla początkujących IV

 0    65 Datenblatt    Kub
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aevum, aevi (n)
Lernen beginnen
wiek, epoka
alienus, aliena, alienum
Lernen beginnen
cudzy, obcy
alimentum, alimenti (n)
Lernen beginnen
żywność
amor, amoris
Lernen beginnen
miłość
aro, arāre
Lernen beginnen
orać
bellum, belli (n)
Lernen beginnen
wojna
bene
Vivitur parvo bene.
Lernen beginnen
dobrze
(Horacy) – Małym (małymi środkami) żyje się dobrze.
bonum, boni (n)
Lernen beginnen
dobro
cibus, cibi
Lernen beginnen
pokarm, jedzenie
concilio, conciliāre
Lernen beginnen
pozyskiwać
cupīdo, cupidinis (f)
Lernen beginnen
pożądanie, pragnienie
desum, deesse
Lernen beginnen
brakować
dominus, domini (m)
Lernen beginnen
pan
eloquentia, eloquentiae (f)
Satis eloquentiae, sapientiae parum.
Lernen beginnen
umiejętność mówienia, elokwencja
(Salustiusz o Katylinie) – Dosyć wymowności, zbyt mało mądrości.
ferreus, ferrea, ferrreum
Lernen beginnen
żelazny
ferrum, ferri (n)
Lernen beginnen
żelazo
fluo, fluere
Lernen beginnen
płynąć
herba, herbae (f)
Lernen beginnen
zioło
honos, honoris (m)
Lernen beginnen
szacunek, zaszczyt
ignōtus, ignōta, ignōtum
Ingōti nulla cupīdo.
Lernen beginnen
nieznany
(Owidiusz) – Nie pragnie się tego, co nieznane.
iocus, ioci (m)
Lernen beginnen
żart
ipsa per se
Lernen beginnen
sama z siebie
iudicium, iudicii (n)
Lernen beginnen
sąd
Iuppiter
Lernen beginnen
Jowisz
iustitia, iustitiae (f)
Lernen beginnen
sprawiedliwość
mundus, mundi (m)
Lernen beginnen
świat
murus, muri (m)
Lernen beginnen
mur
nascor, nasci
Lernen beginnen
rodzić się
nemo
Lernen beginnen
nikt
neque ... neque...
Lernen beginnen
ani ... ani...
nihil
Lernen beginnen
nic
nimino, nomināre
Lernen beginnen
nazywać
noster, nostra, nostrum
Lernen beginnen
nasz
obligo, obligāre
Lernen beginnen
zobowiązywać
oleo, olēre
Lernen beginnen
pachnieć, mieć zapach
olim
Lernen beginnen
kiedyś
oppidum, oppidi (n)
Lernen beginnen
miasto
parum
Lernen beginnen
mało, za mało
pauper, pauperis
Lernen beginnen
ubogi
pecunia, pecuniae (f)
Pecūnia non olet.
Lernen beginnen
pieniądze
Pieniądze nie śmierdzą.
per iocum
Lernen beginnen
żartem
periculum, periculi (n)
Numquam periculum sine periculo vincitur.
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo
Nigdy niebezpieczeństwo nie jest zwyciężane bez niebezpieczeństwa.
poena, poenae (f)
Lernen beginnen
kara
primum
Primum non nocēre.
Lernen beginnen
przede wszystkim, najpierw
Przede wszystkim nie szkodzić.
pugno, pugnāre
Lernen beginnen
walczyć
qui
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.
Lernen beginnen
kto, który
(Seneca) – Nie ten, kto ma za mało, lecz ten, kto pożada zbyt wiele, jest ubogi.
quamquam
Lernen beginnen
chociaż
regno, regnāre
Lernen beginnen
panować, królować
regnum, regni (n)
Lernen beginnen
królestwo, panowanie
saeculum, saeculi (n)
In saecula saeculurōm
Lernen beginnen
wiek
Na wieki wieków.
Saturnus, Saturni
Lernen beginnen
Saturn
scribo, scribere
Lernen beginnen
pisać
sed
Lernen beginnen
lecz
sine (+abl.)
Lernen beginnen
bez
teneo, tenēre
Lernen beginnen
trzymać
terra, terrae (f)
Rara avis in terris.
Lernen beginnen
ziemia
Rzadki ptak na ziemi. (osoba wyjątkowa)
timeo, timēre
Lernen beginnen
bać się
tum
Lernen beginnen
wtedy
ultra (+ acc.)
Ultra posse nemo obligātur.
Lernen beginnen
za, poza
Nikt nie podlega zobowiązaniom przekraczającym możliwości.
ursus, ursi (m)
Lernen beginnen
niedźwiedź
ver, veris (n)
Lernen beginnen
wiosna
vere
Lernen beginnen
prawdziwie, zaiste
vicinus, vicini (m)
Lernen beginnen
sąsiad
video, vidēre
Lernen beginnen
widzieć
vitium, vitii (n)
Vitiis sine nemo nasictur.
Lernen beginnen
wada
(Horacy) – Nikt nie rodzi się bez wad.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.